Sektörün İlk Kurumsal Veri Hizmetleri Platformu : Yeni EMC VMAX3

Sektörün İlk Kurumsal Veri Hizmetleri Platformu

Yeni EMC VMAX3

 

VMAX3 Karma Bulut’un temeli olarak, BT’nin veri depolamayı
hizmet olarak sunmasını mümkün kılıyor

 

 

EMC, VMAX’i kurumsal veri depolama platformundan kurumsal veri hizmetleri platformuna dönüştüren VMAX3 ailesini tanıttı. Bu yeni platform; bulut benzeri çeviklik, verimlilik ve veri merkezi içinde kontrol özellikleri ile bugüne kadar kurumsal veri depolamada mümkün olan her şeyi kökünden değiştiriyor.

 

BT departmanları bugüne kadar veri hizmetlerini kurum içi müşterilerine sunarken, veri merkezinin tam kontrolüne sahipti. BT departmanı güvenilir tek hizmet sağlayıcıydı ancak, yeni uygulamaları verimli ve etkin biçimde kullanıma sokma konusunda yeteri kadar çevik olmadığından kısıtlıydı. Açık bulut hizmetlerinin ortaya çıkması, işletme sahiplerine BT’yi pas geçerek, ihtiyaç duydukları uygulamaları hızlı şekilde temin etme olanağı verdi. Bu self-servis yaklaşım yeni çeviklik düzeyleri sundu; ancak aynı zamanda da işletmelerin verilerini BT’nin güvenilir kontrolü dışında bir yere yerleştirmeleri nedeniyle mevcut olan riskler de arttı.

 

İşletmelerin BT departmanlarının kontrolü yeniden ele geçirmelerine yardımcı olmak için, yeni ve çok daha çevik bir veri merkezi altyapısına ihtiyaç var. VMAX3 kurumsal veri hizmetleri platformu, işletmelerin veri merkezleri ya da açık bulut içindeki belirli iş yüklerini en etkin şekilde çalıştırabilecekleri yerde kontrolü yeniden ele geçirmelerine olanak sağlıyor. VMAX3 bu yeniliği, işletmelerin veri depolamayı hizmet olarak yönetmelerine, karma bulut ölçeğinde öngörülebilir hizmet seviyeleri ile yardımcı olmak için tasarladı.  

 

EMC Kurumsal ve Orta Ölçekli Sistemler Bölüm Başkanı Brian Gallagher, yeni geliştirilen sistemle ilgili olarak,“VMAX3, VMAX’i kurumsal depolama platformundan açık kurumsal veri hizmetleri platformuna dönüştüren yeni mimarisi sayesinde işletmelere, geleneksel veri depolama alt yapısını, çevik bir veri merkezi altyapısına dönüştürme olanağı sağlıyor. Bu yeni platform,  mevcut iş yükleri ve altyapıları için hiper konsolidasyon anlamına geliyor. Sektörün ilk açık kurumsal veri hizmetleri platformu olarak VMAX3,karma bulutun temelini oluşturuyor. Basit, kurallara dayalı hizmet seviyeleri ile veri depolamayı hizmet olarak sunmayı isteyen işletmeler için de ideal bir çözüm oluyor” diyor.

 

Öne çıkan teknolojik özellikler

VMAX3 ‘ün yeniden tasarlanan mimarisi, yeni HYPERMAX IS ve Dinamik Sanal Matris mimarisine dayanıyor. HYPERMAX IS; sektörün ilk açık, yakınsanmış veri depolama hipervizörü ve işletim sistemi. HYPERMAX, VMAX3’ün bulut ortama erişim, veri taşınabilirliği ve veri koruma gibi veri depolama altyapısı hizmetlerini doğrudan dizilim üzerine yerleştirme olanağı sunuyor. Bu da kullanılan fiziksel alanı ve tüketilen enerjiyi azaltarak veri merkezi verimliliği ve konsolidasyonunda yeni seviyelere ulaşılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca, HYPERMAX IS gerçek zamanlı ve kesintisiz veri hizmetleri verme yeteneği sunuyor. Dinamik Sanal Matris Mimarisi, işletmelerin daha fazla performans elde etmeleri ve ölçekli öngörülebilir hizmet seviyeleri sağlamaları için veri işleme gücünü dinamik olarak dağıtmasını mümkün kılıyor.

 

VMAX3 geleneksel, alışılagelmiş veri merkezlerinin kontrol özellikleri ve güvenilirliğini bulutun esnekliği, ekonomisi ve ölçeklenirliği ile bir araya getirerek, işletmelere daha güçlü, güvenilir ve çevik bir sistem sunuyor.

 

 

 

Daha güçlü sistem altyapısı

100K, 200K ve 400K yeni VMAX3 karma sistemleri dinamik ve karışık iş yüklerinin performansa yönelik gereksinimlerini karşılamak için, istek üzerine maksimum 384 veri işleme çekirdeğini dinamik olarak dağıtabilecek şekilde tasarlandı. VMAX3 işletmelerin kurumsal uygulamaları hiper düzeyde konsolide etmelerini mümkün kılıyor. Yeni sistemler işletmelerin on binlerce sanal cihaza kadar büyümeleri mümkün olacak şekilde tasarlandı. Bu büyüme sürecinde de öngörülebilir hizmet seviyeleri sunuluyor.

 

VMAX3 önceki nesil VMAX’e göre 3 kat daha hızlı performans ve %50 daha düşük toplam sahip olma maliyeti sunuyor. Oracle, SQL ve SAP işlemleri daha hızlı gerçekleşiyor; veri analizleri ve dosya iş yükleri daha yüksek bant genişliğinde yürütülüyor.

 

Daha güvenilir

Yeni flash özelliği optimize edilmiş VMAX3 bulutun çevikliğini ve ekonomisini ve VMAX ailesinin %99,9999 kullanılabilirlik özelliğini sunuyor.

 

Yeni veri koruma çözümü EMC ProtectPoint™ birincil veri depolamadan koruma depolamaya doğrudan yedekleme yapılmasını mümkün kılıyor. 10 kat daha hızlı veri yedekleme ve koruma altındaki verilere anında erişimi sağlayan bu yenilikçi yaklaşım, VMAX3’ü doğrudan Data Domainsistemine yedeklemeyi mümkün kılarken, geleneksel yedekleme altyapısına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve toplam sahip olma maliyetini %65’e kadar azaltıyor.

 

Daha çevik

VMAX3 tek tıkla konfigürasyon ayarlarının yapılmasını önemli düzeyde basitleştiriyor.

 

VMAX3 işletmelerin konsolide karışık iş yükleri içinde hizmet seviye hedeflerini yeni VMAX Gelişmiş FAST yazılım paketi ile tanımlamalarına olanak sağlıyor. EMC ViPR® entegrasyonu ile bu özellikler self servis bir model aracılığıyla sunuluyor.

 

HYPERMAX IS’li VMAX3’ün 2014’ün üçüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Ek özellikler de platformun satışa sunulmasını takip eden süre içinde kullanıma sunulacak. Bütünleşik dosya ve ProtectPoint ek lisans ücretleri karşılığında 2014’ün dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak. EMC Global Hizmet Danışmanlık ve kurulum hizmetleri VMAX3 için de sunulacak.

 

 

 

 

EMC Hakkında

EMC Corporation işletmelerin ve hizmet sağlayıcıların faaliyetlerini dönüştürmelerine ve BT’yi bir hizmet olarak (IT as a service) sunmalarına yardımcı olan dünyanın lider teknoloji şirketlerinden biridir. Bu dönüşümün temelinde bulut bilişim (cloud computing) yer alır. Yenilikçi ürün ve hizmetler aracılığıyla EMC, bulut bilişime geçiş yolculuğunu hızlandırır; BT departmanlarının en önemli varlıkları olan verilerini daha atik, güvenilir ve maliyet-etkin şekilde depolamaları, yönetmeleri, korumaları ve analiz etmelerine yardımcı olur. EMC ile ilgili daha ayrıntılı bilgi www.EMC.com sitesinde yer almaktadır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir