EMC Federasyon Kurumsal Veri Gölü Çözümü

EMC Federasyon Kurumsal Veri Gölü Çözümü Büyük Veri ile Tüm Sektörleri Kökten Değiştiriyor

EMC, Veri Gölü Çözümü’nü Pivotal ile Daha da Geliştiriyor ve Öncü Büyük Veri Çözümü ile Uyum Sağlayan Yeni Teknolojileri Duyuruyor

  • EMC Bilgi Altyapısı, Pivotal ve VMware’in birlikte geliştirdiği yeni çözüm, Veri Gölleri’nin sistemlere kurulumunu hızlandırıyor ve otomatik hale getiriyor.
  • Yeni çözüm işletmelerin Hadoop ve gerçek zamanlı analitik özellikleri yedi gün gibi kısa bir sürede sistemlerine yerleştirip kurmalarına olanak sağlıyor.
  • EMC, işletmelere Büyük Veri yolculuklarının her aşaması için tümleşik Veri Gölü hizmetleri portföyü sunuyor.

Yalnızca yedi gün[1] gibi kısa bir sürede sisteme kurulumu gerçekleştirilebilen Kurumsal Veri Gölü, oldukça karmaşık bir süreci önemli ölçüde basitleştiriyor. Kurumsal Veri Gölü, işletmelerin Büyük Veri analitiğini kullanarak daha etkili, bilgiye dayalı kararlar almaya başlamalarına yardımcı olacak hız, self-servis ve ölçeklenirlik özellikleri ile tasarlandı. Yeni Kurumsal Veri Gölü yine EMC ve iştirakleri tarafından tasarlanan Kurumsal Karma Bulut Çözümü’ne yakınsanmış bir çözüm olarak katılıyor. Kurumsal Karma Bulut Çözümü, altyapıyı yeniden tanımlayarak BT kuruluşlarının ve departmanlarının Karma Bulut ile Veri Gölü sayesinde kurulumların hızını ve çevikliğini en üst düzeye getiriyor.

Büyük Veri’nin olağanüstü potansiyeline öncelikle geleneksel uygulamalar, modern uygulamalar, sensörler ve akıllı cihazların ürettiği verilerin yanı sıra sosyal medyadaki yayınlar gibi yeni kamuya açık verilerdeki artış yön veriyor. Bu verileri yakalama ve işleme becerisine sahip olmak, uygun fiyatlı veri depolama çözümleri ve sınırsız bilgi işlem özelliklerinin yanı sıra gerçek zamanlı analiz ve yeni uygulamalar ile ürünler aracılığıyla eyleme doğrudan bağlantı sayesinde artık mümkün. Bu veri depolama ve analitik teknolojileri, devasa boyutta veri kümeleri ile birlikte Kurumsal Veri Gölü’nü oluşturuyor.

Kurumsal Veri Gölleri geleneksel veri ambarlarının önemli açıklarını kapattıkları için her geçen gün kurumlar için daha öncelikli bir çözüm oluyor. Bir Veri Gölü birçok farklı kaynaktan alınan yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri içeriyor ve analizler de geleceği öngörebilen modeller oluşturmaya odaklanıyor. Başarılı Veri Gölleri’ne sahip işletmeler yeni ürünler, uygulamalar ile iş modelleri oluşturmak ve bu yolla sektörü yeniden tanımlayarak, “Pazar Lideri” olmak ya da bu konumlarını sağlamlaştırmak için verilerden ve öngörü modellerinden yararlanıyor.

EMC Yönetici Görüşü:

Josh Kahn, EMC Corporation, Global Çözümlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

“Neredeyse her bir geleneksel iş modeli yakın zamanda kökten bir değişiklikten geçme olasılığıyla karşı karşıya. Rekabette avantaj sahibi olmanın kısa yolu verilerdeki bu devasa artışı hızlı bir şekilde benimseyip, bundan değer sağlayabilmekten geçiyor, ancak bunun için yeni bir yaklaşım gerekiyor. Yeni Federasyon Kurumsal Veri Gölü çözümü, yeni uygulama, ürün ve iş modellerinin sektörleri yeniden tanımlamalarına olanak sağlayacak öngörücü modeller oluşturmak için her tür veriyi kullanmayı kolay hale getiriyor.”

Kurumsal Veri Gölü neler kazandırıyor?

Yüksek düzeyde etkin ve verimli bir Kurumsal Veri Gölü aşağıdaki üç kritik işlevi sunuyor:

  • Veri depolama: Her tür analiz için farklı birçok kaynaktan gelen yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri depoluyor, kapasiteyi ve performansı en uyumlu şekilde ihtiyaca göre harmanlıyor.
  • Analiz: Hadoop tabanlı, Bellek içi No-SQL ve Genişletilebilir Ölçekli MPP de dahil tüm analiz türleri için modern veri yönetimi ve analitik araçları sunuyor.
  • Ortaya Çıkma & Harekete Geçme: Sonuçlarda gerçek zamanlı değişiklikler elde etmek ve kritik kararları etkilemek için kullanıcılara ve uygulamalara gereken verileri sağlıyor.

Şimdiye kadar, etkin ve verimli bir Veri Gölü oluşturmak zor ve karmaşık bir işti. Bir Veri Gölü’nü sistemlerine yerleştirmek isteyen BT kuruluşları ve departmanlarının Hadoop’tan gerçek zamanlıya kadar her bir analitik kullanım şekli için doğru ve uygun analitik platform ile veri depolama çözümünü de sistemlerine kurmaları gerekiyordu. Gerekli ortam yaratıldıktan sonra, verilerin tüm doğru erişim hakları ile sisteme yüklenmesi ve veri kümelerinin de denetimden geçmesi gerekiyordu. Ortamın ve veri kümelerinin sistem içine yerleştirilmesi karmaşık ve oldukça zaman alıcı bir işti ve bu da BT yetkililerinin kurumsal kullanıcıların işle ilgili ihtiyaçlarını karşılamalarını önlüyordu.

Federasyon Kurumsal Veri Gölü Çözümü

Federasyon Kurumsal Veri Gölü Çözümü bir Kurumsal Veri Gölünün sisteme yerleştirilmesi ve kurulumunu kolay hale getiriyor. EMC’nin iştiraklerinden EMC Bilgi Altyapısı, Pivotal ve VMware’in ana ürünleri, Federasyon Kurumsal Veri Gölü’nün fonksiyonelliğini sunuyor ve veri depolama, analiz, ortaya çıkma ve harekete geçme gibi kritik önem taşıyan fonksiyonel ihtiyaçları karşılıyor.

Federasyon Kurumsal Veri Gölü hızlı ve otomatik olarak konfigürasyonu yapılabilen, BT kuruluşları ve departmanlarının işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlayan tamamen özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir çözüm. Çözümün analitik katmanı Vblocks üzerinde çalışan VMware ile tamamen sanallaştırılmış durumda. Aynı zamanda bu katmanda önceden tanımlanmış analitik kullanım şekilleri ve otomatik konfigürasyon özellikleri de yer alıyor. EMC Isilon, Veri Gölü Depolama Zemini’ni oluşturuyor ve ideal kapasite- performans dengesini sunuyor.

Analitik katmanını; Hadoop motoru üzerinde çalışan dünyanın öncü SQL’i HAWQ’ına sahip PivotalHD’yi içeren Pivotal Büyük Veri Yazılım Paketi oluşturuyor. Pivotal Büyük Veri Yazılım Paketi, Hadoop içinde depolanan veriler üzerinde SAS, Tableau gibi en büyük analitik platformları ile kusursuz entegrasyon ve birlikte çalışabilirliği mümkün kılan kurumsal sınıf SQL sunuyor. EMC ayrıca müşterilerine Hadoop dağılımı konusunda Cloudera ve Hortonworks’ün yanında gelecekte gerçekleşebilecek Açık Veri Platformu tabanlı Hadoop dağılımı seçeneklerini sunmak için iki ek Kurumsal Veri Gölü sunuyor.

Sınırlı sayıda Federasyon Kurumsal Veri Gölü çözümü Nisan 2015’ten itibaren satışa sunulacak. Belirli ülkelerde genel olarak satışı da bu dönemde yapılacak.

EMC Veri Gölü Hizmetleri;

İşletmelerin Veri Gölü’ne geçiş yolculuklarının farklı aşamalarında çözümü kurmaları, çözümden değer elde etmeleri ve hızlı bir şekilde stratejik Büyük Veri kullanım şekilllerini tanımlamaları için aşağıdaki hizmet ve eğitimlerden oluşan bir paket sunuyor:

  • EMC Teknoloji Alımı ve Alıştırma Hizmeti: Veri Gölü’nü sistemlerine kurmaya hazır olan müşteriler için EMC’nin Teknoloji Alımı ve Alıştırma Hizmeti, Federasyon Kurumsal Veri Gölü’nün kurulumu ve sisteme yerleştirilmesi konusunda komple danışmanlık hizmetleri sunuyor, analitik ortamı optimize ediyor, konfigürasyon işlemlerini yapıyor ve gereksinimlere uygun şekilde verileri uyarlıyor.
  • EMC Proof of Value (Yatırım Getirisi Öngörme) Hizmeti: Kullanım alanlarını bilen, ancak en yeni büyük veri analitiği ve hızlı uygulama geliştirme araç ve tekniklerini sistemlerine kurmak isteyen müşteriler için Proof of Value Hizmeti hedeflenen kullanım alanının işletmeye sunacağı yatırım getirisini gerçek müşteri verileri kullanarak gösteriyor.
  • EMC Büyük Veri Vizyonu Çalışması: Büyük Veri’yi işletmelerinin iş stratejisine nasıl dahil etmeye başlayacakları konusunda kararsız olan müşteriler için EMC Büyük Veri Vizyonu Çalışması işletmenin stratejisini, iş hedeflerini analiz ediyor ve ardından Büyük Veri yolcuğuna başlamaları için öncelikli bir hedef kullanım alanı belirliyor.
  • Eğitim Hizmetleri: Yukarıdaki hizmetlerin yanında, EMC yöneticilerin ve Büyük Veri uygulayıcılarının Büyük Veri ve Veri Bilimleri alanında ihtiyaç duydukları hem temel hem de ileri seviyede bilgi ve becerileri sunmak için eğitim ve sertifika programları sunuyor.

Müşteri Görüşü:

Dan Cutler, Adobe Dijital Pazarlama, Teknik Operasyonlardan Sorumlu Direktör

“İşletmelerin Büyük Veri yönetimi ve depolama için yeni teknik çözümleri hayata geçirmelerine yardımcı olacak Federasyon Kurumsal Veri Gölü gibi bir çözüm yeni gelir kaynakları arayışı içinde olan ya da pazarda rekabetçi kalabilmek için tasarruf fırsatları arayan işletmeler için önemli ve gerekli bir çözüm. Büyük Veri çözümleri Hadoop’u hizmet olarak sunmamızı sağlayacak şekilde hizmet portföyümüzü geliştirmemize yardımcı oldu. Adobe Dijital Pazarlama’nın müşterilerine sunduğu değeri artırdı.”

Analist Görüşü:

Jeffrey Kelly, Wikibon, Baş Analist, Büyük Veri

“Birbirine bağlı cihazların sayısı her geçen gün arttıkça, dijital ticaret dünyası da geleneksel iş modellerini kökten değiştiriyor. Artık önemli olan sadece ürünün kendisi değil, aynı zamanda veri ve verinin uygulanma şekli. Büyük Veri ile işletmeler mümkün olduğunca çok veri toplayabiliyor ve bu verileri anlamak için analitik teknikler uygulayarak ileriye dönük tahminlerde bulunabiliyor, harekete geçebiliyor ve sonuç olarak da yeni iş modelleri yaratabiliyor. Federasyon Kurumsal Veri Gölü gibi Büyük Veri çözümleri, işletmelerin verileri, analizleri ve uygulamaları biraraya getirerek yeni iş fırsatları yaratmalarına olanak sağlıyor.”

[1] 1PB’lık Kurumsal Veri Gölü için geçerlidir. Verilerin analiz edilebilmesi için yakınsanmış altyapı, Hadoop, yapılandırılmış veriler ve gerçek zamanlı analitik araçları içerir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir