Anadolu Bilişim, EMC altyapısını NGN ile büyütmeye devam ediyor

Veri depolama alt yapısında EMC ürünlerini kullanan Anadolu Bilişim, yeni EMC projelerini ayı aşkın bir süredir NGN ile yürütüyor.

 

15 ülkede 50 binden fazla kurumsal kullanıcıya hizmet sunan ve veri merkezi hizmetleri altında; sunu­cu barındırma, sanallaştırma, veri yedekleme, veri kurtarma, olağa­nüstü durum merkezi (ODM) hizmetleri, işletim sistemleri yönetimi, fiziksel altyapı hizmetleri, yönetilebilir güvenlik hizmet­leri, saha hizmetleri, veri tabanı yönetimi, farklı teknoloji platformlarında mesajlaşma ve video konferans hizmetleri bulununan Anadolu Bilişim, varolan sistemini büyüt­mek ve EMC’nin yeni çözümleri konusunda danışmanlık ve hizmet almak için NGN ile çalışmaya başladı. NGN ile başarılı giden bir işbirliğine adım attıklarını söyleyen Anado­lu Bilişim Teknoloji Çözümleri ve Hizmetleri Direktörü Yakup Kadri Ünal “Veri merkezi hizmeti veren bir şirket için veri depola­ma sistemleri hayati önem taşır. Anadolu Bilişim olarak bu konuda en iyi çözüm ol­duğuna inandığımız EMC veri depolama sistemlerinde büyüme kararımızda NGN ile çalışmaya karar verdik. “Bizim iş orta­ğımızdan beklediğimiz sadece bize teknik destek sağlaması değil, aynı zamanda bize bir şeyler katabilmesiydi. Bu nedenle yeni sistemlere geçtikten sonra bir süre iş or­tağı arayışımız oldu.” diyen Ünal, “NGN ile hızlı bir şekilde çalışmaya başladık” diyor ve ekliyor: “Devam etmekte olan işlerimizi NGN çok iyi üstlendi, proje danışmanlığını ve kurulumları çok başarılı bir biçimde ger­çekleştirdi. Başarılı ve sancısız proje sonra­sında NGN ile verdiğimiz çalışma kararında ne kadar haklı olduğumuzu görmüş olduk.”

Anadolu Bilişim Sunucu ve Alt Yapı Yönetimi Ekip Yöneticisi Yılmaz Filiz, per­formans karşılaştırmalarında EMC’yi öne çıkaran iki önemli özelliğin olduğunu söy­lüyor. Bunlardan birisi veri depolama siste­mi üzerindeki “auto-tiering”(akıllı veri kat­manlandırma) yapısı. “Veri merkezi olarak hizmet verdiğimiz için maliyetlerimizi aşa­ğı çekerken müşterilerimizin ihtiyaçlarını da karşılayabilir durumda olmamız gereki­yor” diyen Filiz, EMC auto-tiering yapısıyla bunu sağlayabildiklerini ifade ederek şöyle devam ediyor: “Tek bir havuzun içinde üç farklı diski kullanabiliyor olmak hem kapa­site, performans, maliyetler hem de müş­teri memnuniyeti açısından bize çok büyük avantajlar sağladı.” Anadolu Bilişim için EMC’i farklı kılan diğer özellik ise replikas­yon çözümü olan RecoverPoint. Filiz, “Biz aynı zamanda Ankara’daki veri merkezi­miz üzerinden felaket kurtarma hizmeti veriyoruz.

İstanbul’da bulunan Anadolu Bilişim Data Center’dan Ankara’da bulunan veri merkezimize replikasyon yapıyoruz. Özel­likle disk tabanlı replikasyonlarda EMC’nin RecoverPoint çözümü tüm ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılıyor. Anlık olarak replikas­yon yapabiliyoruz. Örneğin, e-fatura hiz­meti veriyoruz. E-fatura hizmetinde regü­lasyondan gelen anlık olarak replikasyon yapma gerekliliği var. RecoverPoint ile bunu birkaç dakika geriden gelecek şekilde anlık olarak İstanbul-Ankara arası yapabiliyoruz. Bu boyuttaki replikasyonu gerçekleştirmek ciddi telekom altyapısı yatırımı gerektiri­yordu. EMC Recoverpoint sayesinde hem anlık replikasyon yaparken hem de bant genişliği optimizasyonu sayesinde mevcut telekom yatırımımız ile devam ettik. ”

Anadolu Bilişim açısından EMC’nin ra­kipleri karşısında öne geçmesini sağlayan sadece iki özelliği değil. Filiz, yeni sistem­lere geçişte ürünleri 20’ye yakın ana kri­ter açısından karşılaştırdıklarının bilgisini veriyor. Bu başlıklardan birisi yönetim ko­laylığı, bir diğeri ise enerji tasarrufu oldu. Ünal, “Veri merkezi sistemlerimizde birkaç önemli kriterimiz var. Bunlardan birisi de enerji tüketimi. Kendi altyapımızda kulla­nacağımız cihazların iklimlendirmeden ne kadar pay aldığına ve ne kadar enerji tüket­tiklerine büyük önem veriyoruz. Enerji tüke­timini özel cihazlar ile ölçüyoruz. EMC’den aldığımız yeni sistemlerin oldukça düşük enerji tükettiğini gördük” açıklamasında bulunuyor.

Bu noktada projelere sadece maliyet tasarrufu açısından yaklaşmadıklarını belir­ten Ünal, “Asıl hedefimiz müşteri memnu­niyeti yaratan hizmet vermek. NGN’in etkili olduğu alan da hizmet kalitesine vermiş ol­duğu önem” diye ekliyor.

EMC çözümlerine yapmış oldukları ya­tırımların altını çizen NGN Genel Sektör Satış Direktörü Dilek Süer, yaklaşık 10 yıldır EMC ile birlikte çok büyük projelere başarı ile imza attıklarını dile getirdi. Süer, “Sayısız büyük referanslarımız arasına Anadolu Bilişim’i eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılı bir biçimde başlayan iş ortaklığımızın uzun yıllara dayanan güve­nilir ve katma değerli bir biçimde sürmesi için NGN olarak her türlü desteği sağlıyor olacağız. NGN’in bu başarısının arkasındaki en büyük etkenin yetkin mühendis kadrosu ve deneyimden gelen know-how olduğunu özellikle ifade etmek isterim.” diyerek söz­lerini tamamladı.

 

Yılmaz Filiz

Anadolu Bilişim Sunucu ve

Alt Yapı Yönetimi Ekip Yöneticisi

 

Dilek Süer

NGN Genel Sektör

Satış Direktörü

 

Yakup Kadri Ünal

Anadolu Bilişim Teknoloji

Çözümleri ve Hizmetleri Direktörü

 

EMC Hakkında

EMC Corporation işletmelerin ve hizmet sağlayıcıların faaliyetlerini dönüştürmelerine ve BT’yi bir hizmet olarak (IT as a service) sunmalarına yardımcı olan dünyanın lider teknoloji şirketlerinden biridir. Bu dönüşümün temelinde bulut bilişim (cloud computing) yer alır. Yenilikçi ürün ve hizmetler aracılığıyla EMC, bulut bilişime geçiş yolculuğunu hızlandırır; BT departmanlarının en önemli varlıkları olan verilerini daha atik, güvenilir ve maliyet-etkin şekilde depolamaları, yönetmeleri, korumaları ve analiz etmelerine yardımcı olur. EMC ile ilgili daha ayrıntılı bilgiwww.EMC.com sitesinde yer almaktadır.

 

 

NGN Hakkında

Türkiye’de bilişim sektörünün lider firmalarından biri olan NGN Bilgi ve İletişim Hizmetleri, “uçtan uca hizmet” verme ilkesiyle kurulmuştur. Sistem entegratörü kimliği ile altyapıdan uygulama katmanına, depolama çözümlerinden ağ çözümlerine, bulut hizmetlerinden güvenlik çözümlerine kadar işletmelerin tüm teknoloji ve uygulama ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve özel çözümler sunmaktadır. Aynı zamanda dünya standartlarında Veri Merkezi tasarımı ve kurulumu alanındaki bilgi birikimi ile önemli projelere imza atmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe lider, uluslararası üretici ve çözüm sağlayıcı firmalar ile iş ortaklıkları yapan NGN; yerinde kurulum, bakım, destek ve dış kaynak hizmetleri yetkinliklerinin yanı sıra Türkiye genelinde yaygın saha gücü ile tüm IT hizmetlerini yüksek müşteri memnuniyeti sağlayarak sunabilen bir organizasyona sahiptir.

Finans, telekomünikasyon, hızlı tüketim, perakende ve diğer birçok sektörde önemli referanslara sahip olan NGN, kurulduğu günden bu yana yüzlerce büyük ölçekli proje üretmiş ve farklı sektörlerdeki deneyimi ile sektör liderlerinin güvenilir iş ortağı konumundadır.  

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir