Zdefiniowani przez oprogramowanie

Obecnie szybko wkraczamy w epokę tzw. przedsiębiorstw zdefiniowanych przez oprogramowanie, w których wszystkie zasoby informatyczne są zarządzane, udostępniane i przechowywane w środowisku wirtualnym. Firma analityczna Gartner wymienia „elementy zdefiniowane przez oprogramowanie” wśród dziesięciu najważniejszych strategicznych technologii[1], a klasyfikacja ta obejmuje rozwiązania, które „dysponują potencjałem pozwalającym wywrzeć istotny wpływ na działanie przedsiębiorstw w ciągu najbliższych trzech lat”. 

Już teraz można zaobserwować na rynku zapotrzebowanie na kluczowy element tej kategorii rozwiązań, czyli systemy zdefiniowanej programowo pamięci masowej. Wielu naszych klientów rozpoczęło wdrażanie tej technologii i osiąga dzięki niej korzyści biznesowe. Inne przedsiębiorstwa analizują możliwości wykonania migracji. Programowo definiowane pamięci masowe przestały być zatem jedynie modą i przynoszą rzeczywiste korzyści, dlaczego jednak dzieje się tak właśnie teraz?

Ciągły wzrost ilości danych i nowoczesne aplikacje

Podstawowymi czynnikami decydującymi o rozwoju programowo zdefiniowanych pamięci masowych są lawinowy wzrost ilości danych i zmiana charakteru stosowanych aplikacji.  Wykładniczy wzrost ilości nieustrukturyzowanych treści zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania rozwiązań tańszych niż tradycyjne systemy pamięci masowej. Firmy muszą także opracować nowe aplikacje uwzględniające najważniejsze trendy technologiczne, takie jak mobilność i mechanizmy analizy wielkich zbiorów danych. Niezbędne staje się zatem nowe podejście do zarządzania pamięcią masową, które pozwoli ograniczyć rosnące koszty przechowywania danych oraz umożliwi rozwój i wdrażanie nowoczesnych aplikacji i usług internetowych, mobilnych oraz przeznaczonych do obsługi Big Data.

Przez pewien czas panowało przekonanie, że chmury publiczne będą w stanie spełnić te wymagania. Dzięki modelowi „platforma jako usługa” (PaaS) przedsiębiorstwa mogły stworzyć niezbędne aplikacje bez konieczności podejmowania inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Równocześnie dostawcy usług tego typu wykorzystywali programowo zdefiniowane pamięci masowe, a także standardowe systemy, do ekonomicznego przechowywania petabajtów danych w chmurze.

Takie podejście ma wiele zalet i dla wielu firm jest w zupełności wystarczające. Jednak jak to często się dzieje w przypadku informatyki, żadne rozwiązanie nie jest uniwersalne. Niektóre przedsiębiorstwa niechętnie przekazują kontrolę nad danymi i aplikacjami dostawcom usług chmury publicznej. Owszem, mogą chcieć skorzystać z platformy programistycznej przetwarzania w chmurze, ale czy musi to oznaczać, że dane automatycznie trafią do chmury publicznej? Co w sytuacji, jeśli klient woli udostępnić środowisko lokalnie?

W niektórych przypadkach firma po prostu nie chce wiązać się na stałe z dostawcą usług. Z tego powodu znacznie wzrosła popularność otwartych rozwiązań typu PaaS, takich jak Cloud Foundry i OpenShift. Usługi te dają możliwość zastosowania niezbędnych narzędzi programistycznych do przetwarzania w chmurze bez konieczności korzystania z chmury publicznej. Jednak w takiej sytuacji w przedsiębiorstwie niezbędna okazuje się infrastruktura pamięci masowej odznaczająca się skalowalnością i niskimi kosztami znanymi z chmur publicznych, ale dostępna w ramach własnych centrów przetwarzania danych.

Rzeczywista wartość systemów programowo zdefiniowanej pamięci masowej

Obecnie większość przedsiębiorstw stosuje heterogeniczne, zróżnicowane, pochodzące od wielu dostawców środowiska pamięci masowej skonstruowane na potrzeby aplikacji poprzedniej generacji. Jeśli klienci zamierzają używać odpowiednich aplikacji i nie korzystać przy tym z pamięci masowej w chmurze publicznej, powinni wdrożyć proste, ekonomiczne i skalowalne rozwiązanie – takie, które nie wymaga konstruowania nowej, dedykowanej macierzy dla każdej nowej aplikacji (co byłoby problematyczne ze względu na koszty i czasochłonność).

Właśnie w takiej sytuacji widać zalety programowo zdefiniowanych pamięci masowych. Skalowalny system pamięci można zbudować w oparciu o dowolną infrastrukturę wybraną przez klienta, w tym o najbardziej ekonomiczne, standardowe rozwiązania sprzętowe. Firma jest w stanie skonstruować infrastrukturę pamięci masowej odznaczającą się wskaźnikami ekonomicznymi i ogromnym stopniem skalowalności, dostępnym do tej pory jedynie w przypadku największych korporacji, takich jak Amazon czy Google.

Właśnie dlatego pamięć masowa zdefiniowana programowo jest tak popularna: systemy tego rodzaju pozwalają zbudować nowoczesną, hiperskalowalną infrastrukturę wykorzystującą standardowe platformy. Ponadto dzięki obsłudze standardowych interfejsów API obiektowej pamięci masowej rozwiązanie upraszcza proces tworzenia nowoczesnych aplikacji, spełniających odpowiednie wymagania i uruchamianych w wybranym środowisku (np. w chmurze prywatnej, jeśli to konieczne), z zachowaniem niskich kosztów i z prostym interfejsem do zarządzania. Podobnie jak w przypadku innych udanych rozwiązań technologicznych, zastosowanie programowo zdefiniowanej pamięci masowej przestaje być wyłącznie kwestią mody, gdyż pamięć tego typu rzeczywiście realizuje konkretne, pilne potrzeby przedsiębiorstw.

Jak znaleźć właściwy system na rynku

Mówimy o nowej technologii, więc biznesowe rozumienie pojęcia „programowo zdefiniowana pamięć masowa” nie całkiem jeszcze odpowiada aspektom technicznym rozwiązania. Niestety oznacza to również, że systemy w pełni realizujące taką funkcjonalność giną wśród innych produktów reklamowanych jako „zdefiniowane programowo”, które w rzeczywistości nie mieszczą się w tej kategorii. Czasami tą etykietką oznaczane są produkty obecne na rynku od wielu lat. Klienci powinni zatem uważnie sprawdzać, czy nabywany przez nich system rzeczywiście spełnia zakładane wymagania.

Jak to najlepiej zrobić? Po pierwsze, system programowo zdefiniowanej pamięci masowej powinien być dostępny w postaci pakietu zawierającego wyłącznie oprogramowanie. Oczywiście dostarczenie tego oprogramowania jako elementu zintegrowanego urządzenia niesie ze sobą wiele korzyści, jeśli jednak wymagane jest zastosowanie konkretnego sprzętu, należy podejrzewać, że coś jest nie w porządku. Prawdziwy system programowo zdefiniowanej pamięci masowej obsługuje standardowy sprzęt innych firm, tak aby klienci mogli „poskładać” system we własnym zakresie (choć oczywiście jeśli zachodzi taka potrzeba, dostawca powinien mieć możliwość skonstruowania systemu dla klienta).

Kompleksowe rozwiązanie powinno udostępniać ponadto dwa rodzaje funkcji:

  • Pierwszy istotny obszar obejmuje funkcje zarządzania i automatyzacji, które pozwalają firmie w maksymalny sposób wykorzystać istniejące zasoby pamięci masowej. Odbywa się to dzięki wyodrębnieniu takich zasobów w ramach wirtualnej warstwy programowej. Użytkownicy zyskują możliwość zarządzania zasobami fizycznymi za pomocą prostego cyfrowego interfejsu, a także automatyzacji procesu udostępniania. Zasobami pamięci masowej w przedsiębiorstwie można zatem administrować w równie prosty sposób, jak w chmurze publicznej, co przynosi korzyści już na samym początku wdrożenia.
  • Druga ważna kwestia to niezależność od platformy sprzętowej. Daje to na przykład możliwość wykorzystania istniejącej pamięci masowej opartej na plikach do przechowywania danych obiektowych.  Oznacza to, że aplikacje oparte na architekturze REST da się przetestować przy użyciu macierzy plikowych przed podjęciem decyzji o ewentualnym zakupie dedykowanej, skalowalnej infrastruktury. Jeśli decyzja zostanie podjęta, programowo zdefiniowana pamięć masowa pozwoli stworzyć standardową infrastrukturę dla aplikacji bez konieczności modyfikowania ich kodu. Przedsiębiorstwo może krok po kroku budować rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb poszczególnych aplikacji, z zachowaniem niskich kosztów i pełnej kontroli.

Przewaga nad konkurencją

Już teraz warto dostrzec znaczenie systemów programowo zdefiniowanej pamięci masowej dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Dzięki hiperskalowalności i właściwemu profilowi kosztów wszyscy użytkownicy uzyskują dostęp do funkcji biznesowych, zarezerwowanych dotąd jedynie dla wąskiego grona specjalistów. Wszyscy mogą korzystać z funkcjonalności chmur prywatnych, aplikacji mobilnych i aplikacji do obsługi wielkich zbiorów danych. Zgodnie z ustaleniami analityków Gartnera, nadeszła odpowiednia pora na rozpoczęcie migracji do rozwiązań zdefiniowanych programowo. Dotyczy to wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Ci, którzy rozpoczną ten proces jako pierwsi, będą w stanie uzyskać znaczne korzyści dzięki większej elastyczności działania, a tym samym pozostawić konkurencję daleko w tyle.

[1] Źródło: http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623

[ZOBACZ INNE WPISY W JĘZYKU POLSKIM]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *