Rozwiązania EMC w służbie medycyny

EMC VNX Unified Storage, EMC FAST Cache i EMC NetWorker przyspieszają dostęp do danych medycznych, podejmowanie decyzji medycznych i biznesowych oraz umożliwiają błyskawiczne tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii (ZCO) w Szczecinie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, udzielającym świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, a także prowadzącym działania z zakresu zapobiegania powstawania chorób nowotworowych oraz szerzenia oświaty zdrowotnej. Szpital dysponuje ponad 180 łóżkami na trzech oddziałach (Kliniczny Oddział Radioterapii, Oddział Onkologii Klinicznej i Oddział Chirurgii Onkologicznej), prowadzi siedem poradni i zatrudnia 497 pracowników, w tym 85 lekarzy.

Środowisko informatyczne szpitala nakłada bardzo wysokie wymagania na systemy przechowywania danych. Obok typowych baz danych i dokumentów biurowych system informatyczny zarządza ogromnymi ilościami danych powstałych podczas badań (20 TB w skali roku), w tym obrazów tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań rentgenowskich, ultrasonografii, mammografii, itp. Systemy informatyczne szpitala przetwarzają też dane systemu zarządzania szpitalem HIS (ang. Hospital Information System) oraz dane zgromadzone w innych systemach. Dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji nakładają też przepisy prawa, a w szczególności ustawy związane z ochroną danych osobowych i danych medycznych. Gigantyczna, i szybko rosnąca, ilość przechowywanych danych utrudniała też tworzenie i zarządzanie kopiami zapasowymi. Ilość danych była zbyt duża, aby można było wykonywać kopię bezpieczeństwa wszystkich danych w przeznaczonym na to czasie podczas weekendów. Z drugiej strony, wykonywanie kopii cząstkowych nie wchodziło w grę ze względu na wymagania dotyczące spójności przechowywanych informacji. Także ten obszar wymagał więc poważnych zmian mających podnieść bezpieczeństwo informacji.

W tej sytuacji ZCO potrzebowało jednolitej infrastruktury, która pozwalałaby zarządzać wszystkimi zasobami pamięci masowych w sposób efektywny, elastyczny i przejrzysty.

Oczekiwania ZCO – zarówno pod względem elastyczności w wyborze sposobu udostępniania zasobów dyskowych, jak i pod względem możliwości dalszego rozwoju infrastruktury – najlepiej spełniało rozwiązanie EMC VNX wyposażone w 93 dyski twarde o łącznej, „surowej” pojemności wynoszącej 120 TB, a także trzy dyski SSD, o pojemności 100 GB każdy, pracujące w technologii FAST.

Do tworzenia kopii zapasowych wdrożono oprogramowanie EMC NetWorker. Jego atutem jest różnorodność obsługiwanych klientów, dostępność „wtyczek” do wykorzystywanych w szpitalu serwerów plikowych Novell Netware i systemów bazodanowych Oracle i MS SQL, a także duża elastyczność konfigurowania zadań.

Wdrażając rozwiązanie EMC VNX w pełni dostosowano system informatyczny do wymagań Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Wykorzystanie wysokowydajnej macierzy z technologią FAST umożliwiło pięciokrotne przyspieszenie dostępu do danych obrazowych i dało możliwość szybkiego przekazywania zarówno opisów badań, jak i danych obrazowych pomiędzy lekarzami. Dzięki temu decyzje medyczne podejmowane są szybciej i są bardziej trafne, co przełożyło się na zwiększenie skuteczności prowadzonych terapii. Bezpośredni dostęp do kluczowych informacji umożliwił też szybsze podejmowanie decyzji biznesowych i zarządczych.

“Wydajność systemu VNX pozwala szybciej realizować badania pacjentów i podejmować bardziej trafne decyzje o ich dalszym leczeniu. Możliwość generowania zaawansowanych statystyk pozwala zapewnić najwyższą wydajność dokładnie tym zestawom danych, które tego wymagają. Także od systemu tworzenia kopii zapasowych oczekiwaliśmy dużej szybkości działania i niezawodności”. Wojciech Gądzikiewicz, Kierownik Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.

Zastosowanie dysków w różnych technologiach (Flash, SAS i NL-SAS) pozwoliło na elastyczne przydzielanie zasobów poszczególnym aplikacjom przy zachowaniu umiarkowanego kosztu całego systemu. Integracja systemu VNX z VMware vCenter umożliwiła proste i szybkie dodawanie zasobów dyskowych do systemu VMware vSphere. Wbudowane, zaawansowane mechanizmy nadawania uprawnień pozwoliły też osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu i ochrony informacji.

Wdrożenie systemu NetWorker w dużym stopniu usprawniło też tworzenie i zarządzanie kopiami zapasowymi. Obecnie na zrobienie kopii zapasowej danych z całego roku (jest to 18-20 TB danych) wystarcza jeden weekend. Dzięki możliwości częstszego wykonywania kopii zapasowych wzrosło bezpieczeństwo zarówno danych pacjentów, jak i danych szpitala. Centralne zarządzanie kopiami bezpieczeństwa w jednej konsoli, która umożliwia łatwe nadzorowanie wykonanych zadań i zawiera czytelne informacje o konfiguracji, klientach, nośnikach, znacząco uprościło administrowanie całym systemem backupu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WDROŻENIA DOSTĘPNY JEST DO POBRANIA TUTAJ.

[ZOBACZ POZOSTAŁE OPISY WDROŻEŃ W JĘZYKU POLSKIM]

[ZOBACZ INNE WPISY W JĘZYKU POLSKIM]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *