Rola strategicznego dyrektora ds. informatycznych tematem szczytu CIO Connect Summit 2015 zorganizowanego przez EMC

Uczestniczący w spotkaniu szefowie działów informatycznych dowiedzą się, jak wykorzystać nowe możliwości z pożytkiem dla całego przedsiębiorstwa.

Najważniejsze informacje

  • EMC organizuje szczyt dyrektorów ds. informatycznych (EMC CIO Connect Summit 2015) z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Turcji, Afryki i Bliskiego Wschodu.
  • Szefowie działów informatycznych największych przedsiębiorstw w regionie spotkają się z dyrektorami wyższego szczebla EMC w celu przedyskutowania nowych możliwości działów informatycznych w erze tzw. trzeciej platformy.

Firma EMC® poinformowała o rozpoczęciu dorocznego szczytu dyrektorów ds. informatycznych (EMC CIO Connect Summit 2015) z Europy Środkowej i Wschodniej, Turcji, Afryki i Bliskiego Wchodu odbywającego się w Pradze, w hotelu Hilton, w dniach 26 i 27 maja. Przedsiębiorstwa w tym regionie inwestują w technologie tzw. trzeciej platformy, w celu zwiększenia swojej innowacyjności i uzyskania przewagi nad konkurencją. Celem spotkania jest pomoc dyrektorom ds. informatycznych w efektywnym wykorzystaniu tych nowych możliwości.

W szczycie, który tym razem odbędzie się pod hasłem „Redefine Possible” („Nowa definicja możliwości”), weźmie udział ponad 100 dyrektorów ds. informatycznych i doświadczonych informatyków z wizją, reprezentujących firmy z całego regionu, z najważniejszych sektorów i branż. Będą dyskutować o zmianie ról i zadań informatyków pod kątem generowania większych korzyści dla przedsiębiorstw.

Firma Vanson Bourne przeprowadziła badania obejmujące 10 451 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w kwestiach informatycznych z 33 krajów na całym świecie. Z badań tych wynika, że choć technologie informatyczne są uważane za oczywisty czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, to zdaniem 47% respondentów w regionie EMEA kontrola nad wydatkami jest szybko przenoszona poza działy informatyczne. Podczas, gdy coraz bardziej aktywną rolę w zakupach technologii trzeciej platformy odgrywają szefowie innych działów, dyrektorzy ds. informatycznych powinni skupić się na bardziej strategicznych inicjatywach zależnych od rynku. Inicjatywy te powinny być wspierane przez kombinację usług informatycznych realizowanych wewnętrznie i zlecanych na zewnątrz, których celem jest zwiększenie przewagi firmy nad konkurencją, wygenerowanie większych korzyści dla akcjonariuszy, uproszczenie funkcjonowania firmy oraz pozyskanie i zatrzymanie klientów.

Spotkanie otworzył Mohammed Amin, wiceprezes EMC na region Europy Środkowej i Wschodniej, Turcji, Afryki i Bliskiego Wschodu. W swojej prezentacji zwrócił on uwagę na nowe możliwości, jakie przed szefami działów informatycznych otwiera ich nowa rola strategicznych dyrektorów ds. informatycznych. Teraz ich zadaniem będzie zapewnienie elastycznego zestawu usług dostosowanego do aktualnych wymagań. Amin podkreślił również, że celem EMC jest pomoc szefom działów informatycznych w wykorzystaniu tych możliwości oraz tworzeniu nowych planów działania, które będą uwzględniać cele biznesowe firmy oraz ułatwiać jej przekształcenie w przedsiębiorstwo definiowane programowo, co zapewni większą skuteczność biznesową i elastyczność.

Kolejni prelegenci mówili o najlepszych procedurach wdrażania i stosowania programowo definiowanych centrów przetwarzania danych oraz technologii przetwarzania w chmurze, flash i big data w różnych branżach. Wszystkie te technologie pomagają działom informatycznym w osiągnięciu elastyczności, skalowalności i wydajności wymaganej przez współczesne przedsiębiorstwa. W ramach szczytu przewidziana jest również sesja dotycząca zapotrzebowania na skalowalne innowacje w środowisku inteligentnych miast, ułatwiające tworzenie bardziej inteligentnych i bezpiecznych infrastruktur usługowych dostosowanych do wymagań skomunikowanej społeczności.

Szczyt dyrektorów ds. informatycznych EMC 2015 potrwa dwa dni, podczas których odbędą się prezentacje interaktywne, dyskusje panelowe oraz warsztaty umożliwiające wymianę opinii i doświadczeń. Ułatwi to uczestnikom opracowywanie nowych planów działania i procesów biznesowych, dzięki którym działy informatyczne pomogą przedsiębiorstwom zwiększyć wydajność i wyróżnić się na tle konkurencji.

„Przedsiębiorstwa oczekują od swoich działów IT lepszego wykorzystania powiązanych ze sobą trendów: przetwarzania w chmurze, mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych i wielkich zbiorów danych (big data) do zwiększenia wydajności biznesowej. Dyrektorzy IT i szefowie działów merytorycznych w przedsiębiorstwach przyznają, że powinni ściślej ze sobą współpracować, aby pomóc firmie w osiąganiu większych korzyści i realizacji strategicznych celów biznesowych. Z naszych rozmów z klientami jasno wynika, że intensywna konsumeryzacja technologii informatycznych wymaga od działów IT zmiany podejścia. Chcemy współpracować z naszymi klientami w regionie, aby ułatwić im wprowadzenie odpowiednich zmian w sposób przynoszący wymierne korzyści”. – Mohammed Amin, wiceprezes EMC na region Europy Środkowej i Wschodniej, Turcji, Afryki i Bliskiego Wschodu

Dodatkowe materiały

Bardziej szczegółowe wyniki, w tym wyniki w podziale na poszczególne kraje, można znaleźć na stronie http://www.emc.com/campaign/global/forum2014/survey.htm.

[ZOBACZ INNE WPISY W JĘZYKU POLSKIM]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *