EMC NetWorker i Data Domain w Kopalni Soli „Wieliczka”

EMC Networker oraz DataDomain zapewniają backup danych najpiękniejszej kopalni świata.

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest jednym z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich. To znany na całym świecie podziemny zabytek m.in. ze znaną, unikalną w skali światowej trasą turystyczną. „Wieliczka” jest najlepiej rozpoznawalną polską marką na świecie, która istnieje w świadomości Polaków od stuleci. Rocznie odwiedzana jest przez ponad milion osób, jest też najchętniej odwiedzaną kopalnią na świecie. To także zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Kopalnia funkcjonuje w ruchu ciągłym, przez siedem dni w tygodniu, nawet wówczas, gdy nie odbywa się zwiedzanie. Praca systemów informatycznych rozpoczyna się o godz. 5.30, a ostatni turyści opuszczają kopalnię ok. 22.30, okno backupowe jest więc bardzo krótkie. W szczycie sezonu archiwizacja pełnego zakresu danych systemowych była znacznie utrudniona. Ponadto, pomiędzy 2008 a 2013 rokiem nastąpił znaczny, sięgający 2 tys. procent, przyrost ilości danych wymagających backupu.  W tej sytuacji niezbędne stało się wdrożenie systemu, który zamknąłby okno backupowe pomiędzy godz. 23.00, a 4.30, a zarazem umożliwił tworzenie kopii zapasowych wszystkich istotnych systemów.

Po analizie dostępnych na rynku rozwiązań, w wyniku postępowania przetargowego wybrany został system EMC NetWorker, który spełnił wszystkie wymagania techniczne i wymagania w zakresie ochrony danych. Podstawowym nośnikiem danych jest urządzenie Data Domain o pojemności 4TB, na którym składowane są dane ze wszystkich serwerów i aplikacji. O wyborze zdecydowały: najlepsza cena, możliwość łatwego zastąpienia starej biblioteki taśmowej, wykorzystanie nowych technologii, możliwość integracji z EMC DataDomain oraz infrastrukturą opartą na HP i środowiskami wirtualnymi, dostępność agentów do niemal wszystkich środowisk, które muszą być backupowane oraz deduplikacja.

Dzięki deduplikacji u źródła i zastosowaniu backupu blokowego, który przyspiesza składowanie o ok. 30 proc., skrócono czas tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych o ok. 25 proc, do zaledwie czterech godzin – i to pomimo objęcia backupem 20-krotnie większej ilości danych pochodzących ze znacznie większej liczby archiwizowanych systemów, niż w poprzednio eksploatowanej konfiguracji.

„EMC Networker i Data Domain przeniosły nas o dwie generacje w stosunku do posiadanego uprzednio rozwiązania. W obszarze backupu i zabezpieczania danych jest to dla nas zupełnie inny poziom pracy i funkcjonowania informatyki w kopalni, który daje nam znacznie większe poczucie bezpieczeństwa, niż wcześniejsze rozwiązania” – Grzegorz Kawaler, Kierownik Działu Informatyki, Kopalnia Soli „Wieliczka”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WDROŻENIA DOSTĘPNY JEST DO POBRANIA [TUTAJ].

[ZOBACZ POZOSTAŁE OPISY WDROŻEŃ W JĘZYKU POLSKIM]

[ZOBACZ INNE WPISY W JĘZYKU POLSKIM]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *