To czas transformacji

Na spotkaniu EMC CIO Connect Summit w Pradze omówione zostały najważniejsze wyzwania, przed którymi szefowie działów informatycznych stoją w dzisiejszym świecie dynamicznych zmian w biznesie. Naszym celem jest zachęcenie profesjonalistów IT do odkrywania nowych możliwości związanych z inwestowaniem przedsiębiorstw w rozwiązania trzeciej platformy.

Mohammed Amin, Senior Vice President Turkey, Eastern Europe, Africa and Middle East, EMC
Mohammed Amin, wiceprezes na region
Europy Środkowej i Wschodniej, Turcji, Afryki i Bliskiego Wschodu

Uważam, że EMC CIO Connect Summit odbywa się w idealnym momencie, w którym zachodzą najistotniejsze zmiany w IT. Jesteśmy świadkami największej fali przemian w historii branży technologicznej – napędzanej przez technologie mobilne, społecznościowe i potężną ilość nieustrukturyzowanych danych, które powstają wokół nas. Ten fenomen wywiera ogromny nacisk na branżę IT, która musi redefiniować infrastrukturę, a także zmienia sposób, w jaki muszą myśleć i funkcjonować szefowie działów technologicznych niezależnie od branży.

Dlatego właśnie sądzę, że nie mogliśmy znaleźć lepszego momentu na tegoroczne spotkanie. Jako EMC zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć naszych klientów w ich podróży i wyjaśnić, dokąd naszym zdaniem zmierza cała branża technologiczna, a co najważniejsze, pokazać, w jaki sposób firmy technologiczne mogą zmienić sposób swojego działania, aby pozostać na czele procesu transformacji i utrzymać konkurencyjność w przyszłości.

Wspominałem wcześniej, że IT było jedną z sił wspierających przedsiębiorstwa, obecnie zaś samo stało się odrębną gałęzią gospodarki. Już pełniąc rolę wspierającą, działy i firmy technologiczne musiały spełniać szereg rozmaitych wymagań, w szczególności zapewniać konkurencyjność przedsiębiorstw. Teraz jednak IT stało się w bardzo wielu aspektach centralnym komponentem biznesu samego w sobie.

Weźmy za przykład firmę Uber. Sama w sobie skupia się ona wokół aplikacji i nie ma rozbudowanej infrastruktury. Jest jednak obecnie wyceniana na ok. 1,5 miliarda dolarów. To ogromna zmiana tego, w jaki sposób powstają i rozwijają się obecnie przedsiębiorstwa. W czasach gdy IT pełniło funkcję wspierająca, szefowie działów technologicznych mieli inne priorytety i sposoby myślenia, obecnie odnoszący sukcesy dyrektorzy technologii mają istotny wpływ na zmianę sposobu funkcjonowania całych organizacji. Transformacja infrastrukturalna nie jest już jedynym elementem procesu redefiniowania sposobu działania przedsiębiorstw – kiedy dodamy do niej elementy społecznościowe, mobilne i agility, okazuje się, że patrzymy już z zupełnie odmiennej perspektywy na to, co powinno ulec zmianie. Jeśli będziemy działać w dotychczasowy sposób, świat roku 2020 będzie pogrążony w chaosie. Infrastruktura nie podoła wymaganiom dynamicznych aplikacji, które będą potrzebne w przyszłości.

Wciąż mamy do czynienia z potrzebą transformacji działów technologicznych w przedsiębiorstwach – ważniejsze niż kiedyś jest to, aby była to transformacja prowadząca do przejęcia przez nie bardziej strategicznej roli oraz do bliższej współpracy z innymi działami i obszarami działalności przedsiębiorstw – mówienia ich językiem i oferowania im odpowiednio dobranych usług, które będą dla nich najbardziej korzystne z perspektywy celów biznesowych.

3 obszary transformacji

Zdefiniowaliśmy 3 istotne obszary transformacji, które chciałbym przybliżyć:

  • Technologia – szefowie technologii powinni zmienić swój sposób postrzegania tego, w jaki sposób różne technologie trzeciej platformy mogą współdziałać, aby wspierać cele biznesowe w erze cyfrowej. Muszą budować swoją strategię cyfrową.
  • Procesy – po identyfikacji odpowiednich zasobów technologicznych, osoby kierujące działami technologicznymi powinny przemodelować sposób, w jaki ich zespoły dostarczają swoje usługi różnym działom przedsiębiorstw – część może być obsługiwana przez wewnętrzne zespoły IT, podczas gdy inne powinny być dostarczane przez zewnętrznych dostawców, w celu maksymalizacji efektywności kosztów i zasobów.
  • Ludzie – najważniejsze jest, aby szefowie technologii zmienili sposób, w jaki budują swoje relacje z osobami i działami bezpośrednio odpowiadającymi za działalność biznesową. Powinni mówić ich językiem, przekładać kod technologii na bardziej zrozumiałą biznesowo konwersację i wspierać kolegów w efektywnym pomiarze zwrotu z inwestycji technologicznych w taki sposób, aby sami też rozumieli jego znaczenie.

Dziś liderzy biznesu zwracają się w kierunku IT, aby uzyskać wsparcie dla tworzenia „zwinnych” środowisk biznesowych w dynamicznie zmieniającym się świecie gospodarki i technologii. Prowadzi to do strategicznej zmiany w roli i znaczeniu IT – od bycia jedynie centrum wsparcia i usług, do istotnej wartości dodanej w przedsiębiorstwach, które chcą „zrobić więcej, korzystając z mniejszej ilości zasobów”.

W przyszłości coraz więcej przedstawicieli strony biznesowej będzie aktywnie uczestniczyć w procesach technologicznych, zaś sami szefowie technologii już teraz odgrywają niebagatelną rolę podczas opracowywania strategii biznesowych, wlewając w nie coraz więcej elementów technologicznych, stanowiących dodatkowe pola do rozwoju. Obie grupy pracują wspólnie, aby zrozumieć znaczenie przepływu danych, pracy, decyzji i analiz w ramach całego przedsiębiorstwa.

EMC i nasi partnerzy biznesowi wspólnie biorą udział w dynamicznych, angażujących dyskusjach i wspólnie ze swoimi partnerami z regionu tworzą sieć kontaktów, korzystając z rozwijających się trendów IT.

EMC to jedna z nielicznych firm, jeśli nie jedyna, której wszystkie produkty powiązane są z technologią chmury. Obecnie dysponujemy technologią taką jak Cloud Boost, która umożliwia jeszcze szybsze wdrażanie rozwiązań w chmurze, czy Spanning Backup, pozwalającym na prostsze i bezpieczeniejsze tworzenie kopii zapasowych danych w chmurze.

To dla mnie główny powód, aby wierzyć, że EMC CIO Connect Summit jest niezwykle ważny, jeśli chodzi o wyjaśnienie wszystkich powyższych aspektów naszym klientom i o przekazanie im poglądu na temat naszej wizji oraz tego, jak może ona pomóc im w rozwijaniu biznesu. EMC pragnie pomóc swoim klientom przygotować się i dostosować na nadchodzące czasy.

Z wyrazami szacunku,

Mohammed Amin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *