EMC tworzy projekt open-source oraz oferuje bezpłatne pobranie oprogramowania do pamięci masowej definiowanej programowo

EMC wprowadza Project CoprHD — wersję open-source produktu EMC ViPR Controller, a ponadto oferuje bezpłatne pobranie ScaleIO — pamięci masowej definiowanej programowo.

Najważniejsze informacje:

  • EMC oferuje bezpłatny, łatwy dostęp do oprogramowania do pamięci masowej definiowanej programowo, stymulując transformację biznesową w kierunku wyznaczonym przez rozwój technologii informatycznych
  • EMC ogłasza wprowadzenie Project CoprHD — wersję open-source produktu EMC ViPR Controller
  • Project CoprHD ma zostać udostępniony w repozytorium GitHub, co umożliwi społeczności rozwijanie automatyzacji pamięci masowej definiowanej programowo
  • EMC bezpłatnie udostępnia do pobrania pełną wersję oprogramowania EMC ScaleIO do użycia poza środowiskami eksploatacyjnymi
  • EMC publikuje wstępne informacje o udoskonaleniach klasy korporacyjnej do oprogramowania ScaleIO, obejmujących obsługę wysokowydajnych aplikacji oraz modelu IaaS (Infrastructure-as-a-Service)

Firma EMC Corporation poinformowała o wprowadzeniu oprogramowania Project CoprHD — wersji open-source produktu EMC ViPR Controller, która będzie dalej rozwijana w modelu otwartego oprogramowania. Ponadto EMC oferuje do bezpłatnego pobrania pełną wersję oprogramowania EMC ScaleIO, do wykorzystania poza środowiskami eksploatacyjnymi. Firma EMC opublikowała też wstępne informacje na temat przyszłego rozwoju ScaleIO.

Obecnie na świecie ma miejsce bezprecedensowa transformacja, która zakłóci funkcjonowanie dotychczasowych modeli biznesowych, nawet tych powstałych w epoce Internetu i e-biznesu. Proces ten w ogromnym stopniu wpływa na wymagania klientów indywidualnych, którzy oczekują szybszej, bardziej spersonalizowanej obsługi cyfrowej oraz dostępu w trybie 24´7 z dowolnego urządzenia. Przygotowanie się do tej transformacji i włączenie się w nią wymaga od przedsiębiorstw określenia się na nowo oraz przyjęcia nowego, cyfrowego sposobu myślenia. Stawia to przed dyrektorami ds. informatycznych dwa wyzwania. Po pierwsze, muszą oni obniżać koszty dotychczasowych systemów informatycznych bez pogorszenia poziomów usług. Po drugie zaś, muszą przeznaczyć tak uzyskane oszczędności na szybkie wprowadzanie innowacji oraz budowanie — w oparciu o model otwartego rozwoju oprogramowania — nowych, transformacyjnych modeli biznesowych ukierunkowanych na aplikacje. Niniejsza informacja prasowa EMC jest poświęcona drugiemu z tych wyzwań.

Model oprogramowania open-source (z otwartym dostępem do kodu źródłowego) w coraz większym stopniu staje się fundamentem strategii wielkich przedsiębiorstw ponieważ umożliwia zachowanie pełnej kontroli nad własną działalnością, a równocześnie pozwala na szybkie wprowadzanie innowacji w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynkowe. Dzięki oprogramowaniu open-source i modelowi otwartego rozwoju oprogramowania (open development) przedsiębiorstwa i instytucje mogą uniknąć związania się z określoną platformą oraz mogą realizować projekty (w tym modyfikować oprogramowanie) stosownie do potrzeb, przy równoczesnym zachowaniu korzyści, jakie daje dostęp do społeczności programistów o podobnym sposobie myślenia. Z punktu widzenia komercyjnych producentów oprogramowania korzyści obejmują kontakt ze środowiskiem partnerów, co stymuluje wprowadzanie — z inicjatywy społeczności — kolejnych innowacji do dotychczasowych platform.

Project CoprHD zapewnia możliwość wyboru, elastyczność, bezpieczeństwo i przejrzystość

Od wprowadzenia na rynek w 2013 r. ViPR Controller był chwalony przez klientów, partnerów i analityków branżowych jako czołowy i neutralny względem producenta pamięci masowej system sterujący automatyzacją pamięci masowej definiowanej programowo. ViPR Controller to oprogramowanie do automatyzacji pamięci masowej, które centralizuje pamięci masowe EMC i innych firm przekształcając je w prostą w użyciu, rozszerzalną i otwartą platformę. EMC będzie w dalszym ciągu sprzedawać komercyjną wersję tego produktu i zapewniać do niego pełną pomoc techniczną. ViPR Controller jest oferowany jako kluczowy element umożliwiający wdrażanie aplikacji nowej generacji (określanych jako aplikacje „trzeciej platformy” — third platform applications), które wymagają w pełni zintegrowanej architektury pamięci masowej, umożliwiającej skalowanie poziome.

W ramach Project CoprHD kod źródłowy oprogramowania ViPR Controller — w zakresie obejmującym automatyzację pamięci masowej i funkcje sterujące — zostaje udostępniony w modelu otwartym, przeznaczonym do rozwijania przez społeczność. Planuje się, że Project CoprHD zostanie udostępniony w repozytorium online GitHub w przyszłym miesiącu, na licencji Mozilla Public License 2.0 (MPL 2.0), co oznacza, że klienci, partnerzy, twórcy oprogramowania i dostawcy pamięci masowych będą mieli dostęp do kodu źródłowego oraz będą mogli go rozbudowywać, poszerzając i pogłębiając możliwości funkcjonalne produktu. Project CoprHD jest przeznaczony dla centrów przetwarzania danych i został określony jako pojedyncza, otwarta warstwa sterowania pamięciami masowymi pochodzącymi od różnych dostawców. Wersja open-source zapewnia ten sam poziom elastyczności, możliwości wyboru, bezpieczeństwa i transparentności co ViPR Controller, ale daje dodatkową możliwość tworzenia nowych usług i aplikacji.

Budowanie prężnej społeczności twórców aplikacji ma kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu produktów EMC związanych z pamięcią masową definiowaną programowo oraz automatyzacją pamięci masowych i zarządzaniem nimi. EMC inwestuje w Project CoprHD w celu zapewnienia sobie dużego wsparcia dla tych działań. Ponadto firma EMC powołała niedawno zespół EMC {code}, którego celem jest ułatwienie społeczności wykonywania zadań związanych z opracowywaniem aplikacji. Zespół propaguje rozwiązania techniczne koncentrując się na udostępnianiu technologii EMC społeczności użytkowników środowisk programistycznych i operacyjnych poprzez udział w otwartych projektach i imprezach przeznaczonych dla tej społeczności. Project CoprHD i EMC {code} stanowią dwa kluczowe elementy kompleksowej strategii EMC dotyczącej oprogramowania open-source.

Bezpłatna wersja ScaleIO, bez ograniczeń pojemnościowych i czasowych, do użytku w środowiskach innych, niż eksploatacyjne

EMC ScaleIO to rozwiązanie całkowicie programowe, umożliwiające przekształcenie dotychczasowej pamięci masowej serwerów we współużytkowaną blokową pamięć masową, która zapewnia elastyczne i skalowalne konfigurowanie wydajności i pojemności na żądanie. Rozwiązanie to jest neutralne względem platformy sprzętowej i stanowi konwergentną platformę pamięci masowej definiowanej programowo. Zapewnia odporność na awarie klasy korporacyjnej oraz umożliwia pracę z aplikacjami nowej generacji, które wymagają ogromnych możliwości skalowania i niskich kosztów operacyjnych. Rozwiązanie jest oparte na architekturze SAN skalowanej poziomo, dzięki czemu umożliwia rozbudowę od konfiguracji z jedynie kilkoma serwerami do konfiguracji z tysiącami serwerów przy zachowaniu liniowej skalowalności wydajności.

Ponadto firma EMC uruchomiła serwis ScaleIO Product Community w sieci ECN (EMC Community Network). Serwis ten stanowi platformę interaktywnej wymiany informacji związanych z pomocą techniczną. Platforma umożliwia zadawanie pytań ekspertom ds. produktu ScaleIO, a także udostępnia dokumentację, oprogramowanie do pobrania, podręczniki użytkownika, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz szkolenia. Za pośrednictwem tego serwisu EMC umożliwia klientom, partnerom i programistom bezpłatne pobieranie oprogramowania EMC ScaleIO do celów innych, niż eksploatacyjne, bez ograniczeń czasowych i pojemnościowych. Zgodnie z filozofią EMC free and frictionless (bezpłatnie i bezproblemowo), pobranie wymaga jedynie kilku kliknięć, bez żadnej rejestracji. Dzięki temu klienci mogą bez dodatkowych kosztów tworzyć w pełni funkcjonalne środowiska ScaleIO (poza środowiskami eksploatacyjnymi) i wypróbować je przed zakupem licencji na środowisko produkcyjne.

Wstępne informacje o nowych udoskonaleniach klasy korporacyjnej do oprogramowania ScaleIO

Firma EMC opublikowała wstępne informacje o przyszłych udoskonaleniach klasy korporacyjnej do oprogramowania ScaleIO, ukierunkowanych na obsługę aplikacji o znaczeniu krytycznym oraz wielkich i szybko rosnących infrastruktur.

Udoskonalenia te, planowane do wprowadzenia jeszcze w tym roku, udostępnią nowe funkcje odpowiadające nowym potrzebom klientów korporacyjnych i dostawców usług wdrażających aplikacje „trzeciej platformy”. Rozszerzenie dotychczasowych funkcjonalności klasy korporacyjnej oprogramowania ScaleIO ułatwi realizację strategicznych priorytetów działów informatycznych oraz zapewni dostępność aplikacji, na których opiera się działalność przedsiębiorstwa. Planowane jest wprowadzenie nowych funkcji w obszarach wysokiej dostępności, bezpieczeństwa, odporności na awarie i łatwości serwisowania. Więcej informacji na temat tych udoskonaleń można znaleźć tutaj.

Ponadto firma EMC wprowadziła nową opcję wdrożenia rozwiązania ScaleIO i alternatywną opcję wykorzystania: obecnie klient może wybrać pomiędzy rozwiązaniem czysto programowym dostarczanym przez EMC, a w pełni zintegrowanym rozwiązaniem Hyper-Converged Rackscale System dostarczanym za pośrednictwem VCE. System VxRack, oparty na pamięci masowej definiowanej programowo EMC ScaleIO, umożliwia swobodny wybór hiperwizora pomiędzy czołowym rozwiązaniem VMware vSphere, KVM (maszyną wirtualną opartą na jądrze Linuksa) bądź natywnym rozwiązaniem bare-metal. Umożliwia to przedsiębiorstwom i dostawcom usług radykalne uproszczenie wdrożenia skalowanych poziomo aplikacji nowej generacji, takich jak aplikacje mobilne, aplikacje do przetwarzania w chmurze czy rozproszone aplikacje warstwy 2.

ScaleIO umożliwia nam rozbudowę zasobów pamięci masowej bez zwiększania zajmowanej powierzchni, co jest wymogiem koniecznym w naszej firmie. Możliwość bezpłatnego i bezproblemowego pobrania tego oprogramowania pozwala przedsiębiorstwom, które pokładają nadzieje w koncepcji pamięci masowej definiowanej programowo, na sprawdzenie jej zalet, takich jak hiperkonwergencja, skalowalność, nadmiarowość i wysoka wydajność. Pamięć masowa definiowana programowo jest koniecznością w naszym centrum przetwarzania danych. Używamy oprogramowania ScaleIO w środowisku testowym i eksploatacyjnym już od ponad 18 miesięcy i możemy potwierdzić, że jest to niezawodne rozwiązanie”. – David J. Sampson, wiceprezes, Itrica Corp.

„Jeśli ktokolwiek miałby jeszcze jakieś wątpliwości, dzisiejsze informacje prasowe dowodzą, że obecna firma EMC to nie ta sama firma, którą znali nasi ojcowie. Wprowadziliśmy Project CoprHD jako wersję open-source produktu EMC ViPR Controller oraz umożliwiliśmy bezpłatne pobieranie oprogramowania EMC ScaleIO — czyli udostępniliśmy dwa kluczowe elementy naszej oferty pamięci masowej definiowanej programowo. Oznacza to, że firma EMC dokonała przełomu, bardziej intensywnie angażując się w model otwartego rozwoju oprogramowania w oparciu o współpracę z naszymi klientami i partnerami oraz twórcami aplikacji i konkurentami. Jesteśmy przekonani, że ta radykalna zmiana naszej strategii ułatwi klientom szybsze opracowywanie nowych modeli biznesowych ukierunkowanych na aplikacje”. – Jeremy Burton, dyrektor ds. produktów i marketingu w firmie EMC Corporation.

[POBIERZ INFORMACJĘ PRASOWĄ]

Więcej informacji:

Blogi EMC Pulse: Zapraszamy do zapoznania się z opiniami na temat tych informacji:

[ZOBACZ INNE WPISY W JĘZYKU POLSKIM]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *