Data Domain w Orange – największa instalacja w Polsce

Największa w Polsce instalacja Data Domain chroni dane 20 mln klientów Grupy Orange.

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce i jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Europie Środkowej. Posiada największą w Polsce infrastrukturę techniczną, całkowity zasięg sieci obejmuje 99,8 proc. populacji kraju. W oparciu o nią świadczy 20 milionom klientów usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz transmisji danych w najnowocześniejszych technologiach.

Z realizacją poszczególnych usług związane jest rejestrowanie znacznych ilości informacji – liczonych w petabajtach – zarówno w formie zapisów w bazach, jak i w postaci plików danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji firma wdrożyła Centralny System Backupu umożliwiający pełną centralizację wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych systemów produkcyjnych. Stworzono też rozbudowaną politykę zarządzania kopiami zapasowymi w zależności od natury danych i ich wagi dla procesów biznesowych. Pierwotnie Centralny System Backupu korzystał z dwóch silosów napędów taśmowych o łącznej pojemności około 6000 taśm i sprzętowych wirtualizatorów, które zapewniały dostęp do bibliotek taśmowych licznym aplikacjom. Ze względu na znaczny wzrost ilości składowanych danych taki system przestał być wydajny, zajmował zbyt wiele miejsca w centrum danych i zużywał zbyt dużo energii elektrycznej.

W zaistniałej sytuacji Grupa Orange postanowiła zmienić technologię tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi. Do głównych kryteriów wyboru technologii i dostawcy należała szybkość tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, efektywna deduplikacja danych oraz możliwość prostego zastąpienia obecnych systemów taśmowych nowym rozwiązaniem. W wyniku przeprowadzonej analizy Grupa Orange zdecydowała się na wdrożenie urządzeń EMC Data Domain. Rozwiązanie to było następnie sukcesywnie rozbudowywane i obecnie jest to największy w Polsce system do tworzenia kopii zapasowych.

„W Orange Polska od 4 lat używamy rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych w oparciu o urządzenie EMC Data Domain o łącznej pojemności użytecznej około 1 PB. Od momentu wdrożenia Data Domain nie zaobserwowano błędów wskazujących na problem z integralnością danych oraz błędów krytycznych mających wpływ na możliwość odtworzenia danych z urządzenia. Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że urządzenia Data Domain cechują się niską awaryjnością, łatwością administracji, dobrą wydajnością oraz łatwością implementacji rozwiązań tworzenia kopii zapasowych zarówno dla małych, jak i dużych systemów produkcyjnych” – Adam Pawłowski, Architekt Systemów IT, Orange Polska

Obecnie na platformie Data Domain składowane są kopie zapasowe m.in. maszyn wirtualnych, zasobów chmury prywatnej oraz baz danych. Do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych używane jest oprogramowanie Netbackup, a dzięki urządzeniom Data Domain uzyskano wysoką wydajność, niezawodność i wysoki stopień deduplikacji, dla chmury prywatnej wynoszący nawet 100:1.

Dzięki temu znacznie zmniejszono wielkość kopii zapasowych oraz ograniczono zapotrzebowanie na pojemność nośników. Podobnie w przypadku baz danych: deduplikacja umożliwiła zmniejszenie wielkości codziennych kopii baz do bardzo niewielkich rozmiarów. Urządzenia Data Domain uzyskały opinię wysoce wydajnych i niezawodnych, co w praktyce oznacza brak błędów odczytu po stronie urządzenia od czasu wdrożenia, czyli od ok. 4 lat.

csorange1

EMC Data Domain jest obecnie główną platformą do przechowywania kopii zapasowych w Centralnym Systemie Backupu Grupy Orange. Przechowywane są na nich kopie zapasowe ok. dwóch trzecich zasobów informacyjnych Grupy, co oznacza codzienny backup ok. 250 TB danych. Założony przed wdrożeniem współczynnik deduplikacji 10:1 został znacznie przekroczony osiągając wartość 13:1, a dla wielu baz danych przekracza 20:1. Wdrożenie urządzeń Data Domain umożliwiło też skrócenie czasu tworzenia kopii zapasowych. Także odtwarzanie aplikacji z dysków jest szybsze, niż w przypadku rozwiązań taśmowych, ale najważniejsza jest niezawodność spowodowana brakiem błędów odczytu. Uzyskano 45 miesięczny okres bez utraty choćby jednego bloku danych.

Wdrożenie rozwiązania Data Domain pozwoliło na optymalizację infrastruktury, ograniczenie kosztów energii i chłodzenia oraz zapotrzebowania na miejsce w centrach danych. Ograniczono koszty administracyjne: uproszczono administrację i zarządzanie w Centralnym Systemie Backupu, rozwiązanie działa niemal całkowicie bezobsługowo, a główną czynnością administracyjną jest prowadzony w Orange Proces Planowania Pojemności, którego zadaniem jest prognozowanie wzrostu zapotrzebowania na nośniki i ich zakupy w miarę wzrostu ilości przechowywanych informacji.

[POBIERZ PEŁNY OPIS WDROŻENIA]

[ZOBACZ POZOSTAŁE OPISY WDROŻEŃ W JĘZYKU POLSKIM]

[ZOBACZ INNE WPISY W JĘZYKU POLSKIM]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *