BADANIE: ROZWIĄZANIA CHMUROWE W SEKTORZE PUBLICZNYM

Wśród uczestników konferencji „Państwo 2.0” zostało przeprowadzone badania ankietowe, którego celem była próba odpowiedzi na pytanie, jakie są perspektywy budowy Chmury Administracji Publicznej oraz planowania inwestycji związanych z inwestowaniem w nowe technologie.

Wyniki badania wskazują, że zarówno szefowie informatyki, jak również organizacje sektora publicznego – są zainteresowani korzystaniem z Chmury Administracji Publicznej. Aż 86 % pytanych respondentów jest za wykorzystaniem rozwiązań chmurowych w instytucjach, w których pracują. Informatyka w administracji publicznej wymaga jednak optymalizacji wykorzystania środków finansowych oraz wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych.

Jakie są korzyści z budowy Chmury Administracji Publicznej oraz jakie są perspektywy inwestowania w nowe technologie przez instytucje? Więcej o badaniu.

ZOBACZ WIĘCEJ WPISÓW W JĘZYKU POLSKIM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *