Zálohování? Dnes spíše hovoříme o ochraně dat

 

Diviš_II
Petr Diviš, Senior Systems Engineer DPS, Dell EMC

„To, jak jsme chápali v minulosti zálohování, dnes pomalu ustupuje do pozadí. Tyto systémy samozřejmě ve firmách zůstávají, ale stávají se spíše částí nějakého většího celku, který nazýváme ochrana dat. Je to logické, společnosti si dnes již nemohou dovolit – zejména u kritických aplikací – čekat desítky minut, nebo dokonce hodin na obnovu dat ze zálohy. V případě jakéhokoli problému musí být data k dispozici téměř v reálném čase,“ říká Petr Diviš, Senior Systems Engineer DPS, Dell EMC. Zapomeňme na pásky, kde na zprovoznění systémů po selhání hardwaru bylo nutné čekat dlouhou dobu. Heslem dneška je business continuity. To znamená, že uživatel by – v ideálním případě – neměl takovou událost vůbec zaznamenat.

 

Jaký je přístup českých firem k zálohování? Máte pocit, že je to tak trochu nutné zlo jako tomu bylo v minulosti, nebo si už uvědomují cenu dat, která mají? Věnují zálohování dostatečnou pozornost?

Můj pohled je v tomto směru trochu zkreslený – přece jen, vzhledem k divizi, ve které pracuji, se setkávám především se zákazníky, kteří o nějaké řešení, nebo jeho vylepšení, mají zájem. Mám ale pocit, že se situace zlepšuje. Ostatně o tom, jak moc bereme tuto problematiku vážně u nás v Dell EMC, svědčí i fakt, že máme skutečně dedikovaný tým odborníků přímo pro tuto oblast. Není to tedy tak, že bychom chápali ochranu dat jen jako jakousi nadstavbu našich úložišť, jako nějaký doplněk či přílepek. Je to prostě velmi důležitý segment našeho podnikání.

A podobné je to i u našich zákazníků. Začínají si uvědomovat nutnost chránit se proti výpadku. Dnes by mohl totiž znamenat v konečném důsledku ztrátu tržní pozice či uvolnění místa konkurentům. Je jasné, že to hodně souvisí také s velikostí firmy. Čím větší společnost je, tím výrazněji si tuto skutečnost uvědomuje a bere problematiku ochrany dat seriózněji. Je pravda, že zejména u menších společností občas ještě přežívá pocit nutného zla. Obvykle sice nějaký způsob zálohování mají, ale tak nějak předpokládají, že funguje a nemají moc chuť do něj investovat.

V minulosti bylo často odpovědností administrátora vyměňovat pásky v zálohovacím zařízení, případně zajistit kopírování souborů. Jak je to dnes? Mají firmy specialisty na oblast ochrany dat – podobně jako Dell EMC – nebo je to stále jakási „přidaná“ odpovědnost?

Existuje několik základních přístupů k ochraně dat z hlediska odpovědnosti. Samozřejmě to opět hodně souvisí s velikostí firmy. Čím je společnost menší, tím menší je zde prostor pro specializaci. Obecně ale existují zhruba dva směry. V prvním případě je ochrana dat, či přesněji správa systémů, které ji zajišťují, odpovědností správce úložišť. To má z jistého úhlu pohledu svou logiku, protože jsou zkrátka zodpovědní za data jako taková a jejich ukládání. Logicky se tedy starají i o jejich ochranu.

Na druhou stranu nevýhodou tohoto přístupu je fakt, že odborník na oblast ukládání dat nemusí zcela rozumět potřebám jednotlivých aplikací, případně jejich důležitosti pro chod byznysu. Proto se z pohledu Dell EMC zdá přirozenější přístup, kdy za ochranu dat pro jednotlivé aplikace zodpovídají jejich správci. Nicméně, i tento přístup v sobě skrývá jedno riziko. Rozdělení kompetencí v oblasti ochrany dat totiž může vést k tomu, že každý z administrátorů volí jiný přístup a využívá jiné technologie. To pro firmu znamená potenciálně relativně vysoké náklady na ochranu dat, protože nedochází k efektivnímu využívání zdrojů. Musí se například platit zbytečně údržba a upgrade několika různých systémů, nevyužívají se efektivně úložiště a tak dále.

Co je na tom špatně? Přece v zálohování platí, že čím více kopií, tím lépe.

Businessman touch lock on world map background

To není tak úplně pravda. Musíme si být vědomi toho, že objemy dat, se kterými dnes společnosti pracují, jsou obrovské. Velmi široká je také škála aplikací, které využívají. Pokud se zodpovědnost za ochranu dat zcela rozpadne na jednotlivé administrátory, není možné vytvořit jasnou prioritizaci aplikací a dat z hlediska potřeb byznysu.

V ideálním případě by tedy měla existovat jednotná strategie ochrany dat přijatá na úrovni managementu, přičemž o její naplňování by se měli starat jednotliví administrátoři. Firma by si v první řadě měla připravit plán ochrany a v něm stanovit požadavky na dostupnost jednotlivých aplikací. Pak přirozeně platí, že čím vyšší úroveň SLA (service-level agreement), tím dražší systém ochrany dat je třeba nasadit.

A stále platí staré známé pravidlo 3-2-1?

To samozřejmě ano. Stále zůstává pravidlem, že by měly existovat alespoň tři kopie na dvou různých zařízeních, přičemž alespoň jedna by měla být v oddělené geografické lokalitě. K tomu se dnes ale přidává požadavek na tak zvanou retenci. To znamená uchovávání několika kopií dat v každé lokalitě tak, aby se bylo možné vrátit nejen do času těsně před výpadkem, ale i o několik kroků (záloh) zpátky. To je klíčové v okamžicích, kdy dojde například k poškození dat, které je objeveno až s určitým časovým zpožděním. Tento přístup umožňuje vrátit se až k okamžiku poškození či přesněji těsně před něj. Klíčová je přitom automatizace celého procesu s dostatečně flexibilní architekturou. A právě celý tento koncept je tím, co nazýváme Dell EMC Hybrid Cloud. My očekáváme, že většina firem během transformace k hybridnímu cloudu přejde.

EMC-Data-Domain-DD2200-IMG-03


Zvláštní je, že Dell EMC dlouho nenabízela klasické zálohování, tedy vytváření kopií dat na jiných místech. Jaká je situace nyní? Co nabízíte?

Kopírovací služby jsou v podstatě tím zálohováním, jak bylo chápáno v minulosti. Je to základna, kterou obvykle má každá společnost. My na trhu nabízíme produkty jako diskové pole Data Domain, které je nejrychlejším deduplikačním úložištěm na světě. Spojením jednoduchosti a efektivity systému Avamar se škálovatelností a výkonem řešení Data Domain pak získají zákazníci v podnicích flexibilitu umožňující rozšířit používání systému Avamar i do výrazně rozsáhlejších produkčních prostředí. Tato řešení používá například Česká pojišťovna, která díky nim bez problémů zvládla migraci svého datového centra do Itálie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *