Většina výrobců hardware jsou dnes softwarovými firmami

„Není možné vyrábět auta bez volantu. O kvalitě hardware dnes z velké části rozhoduje software. To je jeden z důvodů, proč ho EMC vyvíjí již více než 20 let. Původně šlo především o různé dohledové systémy, ale jak vývoj postupuje, jsou naše aplikace mnohem komplexnější a snažíme se dát našim zákazníkům do rukou takové nástroje, které jim usnadní život nejen při správě úložišť, ale celé infrastruktury,“ říká Jan Teuschel, hlavní systémový inženýr společnosti EMC.

 

Teuschel_blizkoInfrastruktura se výrazně mění, hardware samotný se do značné míry komoditizuje a stále důležitější roli začíná hrát software, který dokáže tento hardware řídit a zajistit jeho precizní propojení a komunikaci s dalšími prvky síťové infrastruktury. Pro EMC není tento přístup ničím novým a své aplikace a služby dodává zákazníkům již mnoho let. A jejich zájem roste, což dokazuje i úspěch balíku SaS (Service Assurance Suite). O více informací jsme poprosili Jana Teuschela, hlavního systémového inženýra společnosti EMC.

Společnost EMC je stále vnímána především jako dodavatel hardware. Nabídka aplikací a služeb se ale rychle rozšiřuje. Dává vám detailní znalost hardware a zkušenosti s ním nějakou výhodu oproti čistě softwarovým firmám?

EMC není na poli vývoje software a aplikací rozhodně žádným nováčkem, dohledové aplikace vyvíjíme již 22 let. Ostatně, již dnes je EMC jedním z největších producentů software na světě. A je to logické, tak jako výrobci automobilů nemohou vyrábět automobily bez volantu, tak ani my nemůžeme dodávat hardware a systémy bez aplikací. Hardware je dnes z velké části postaven právě na inteligentním software. Ten totiž musí zajistit dostatečnou rychlost všech komponent a efektivní fungování tak, aby se nestal úzkým hrdlem, které by zpomalovalo fungování dalších aplikací.

Je tento trend projevem postupující komoditizace hardware, o které se dnes hodně mluví? Opravdu hraje pro zákazníka stále menší roli to, kdo konkrétní kus vyrábí a do popředí se dostávají služby a aplikace pro správu?

Zní to možná trochu paradoxně, ale musíme si uvědomit, že velká část funkčnosti hardware se dnes doopravdy skrývá v aplikacích. Na rozdíl od některých menších firem, které dnes vznikají obrovskou rychlostí, má EMC velkou výhodu v tom, že na trhu působí již téměř čtvrtstoletí a za tuto dobu posbírala spoustu zkušeností. Takže se nemusíme – tak jako menší firmy – soustředit jen na jeden konkrétní problém, ale můžeme zákazníkovi nabídnout komplexnější pohled, univerzální nástroj, jakým je třeba balík SaS.

imagesMusíme si uvědomit, že požadavky na IT infrastrukturu se výrazně proměňují. Dříve firmy nakupovaly hardware vždy s nějakým plánovaným nárůstem požadavků na výkon. To znamená, že poměrně dlouho využívaly jen menší část svých zdrojů. Jenže dnes musí být IT schopno reagovat mnohem pružněji na potřeby byznysu. Říká se tomu Scale Out přístup – to znamená, že si firmy mohou prostřednictví jednoduchých stavebních bloků rozšiřovat výkon, funkcionalitu či kapacitu, přičemž musí mít relativní volnost. Je třeba větší výpočetní výkon? Zvýšit kapacitu úložiště? IT oddělení musí být dnes schopno podobné požadavky zabezpečit v relativně krátkém (či ideálně reálném) čase.

Uvést tento koncept v život lze ale jedině tak, že je k dispozici relativně jednoduchý komoditní hardware, který tvoří jednotlivé uzly. To aby vše fungovalo na dostatečné úrovni, je úkolem software, který dokáže efektivně všechno spojit dohromady. V tomto směru je komoditizace hardware zřejmým a nezastavitelným trendem.

Takže výrobci hardware se zcela promění v softwarové firmy?

Do jisté míry ano. Zároveň ale budou, alespoň podle mého názoru, vždy existovat speciální zařízení, která budou odpovídat na určitý typ požadavků. Příkladem může být třeba VMAX, který je postavený na hardwaru, ale není to zcela běžný hardware. Není to nějaký typ serveru, který byste si koupil na trhu, ale speciálně vyvíjený hardware. Nicméně i ten – zejména kvůli udržení nákladů na akceptovatelné úrovni – používá například Intel procesory a některé další komponenty, které jsou běžně dostupné na trhu. Právě kombinace špičkové technologie vyvinuté na bázi v podstatě běžných komponent a EMC software dodává VMAXu mimořádný výkon i inteligenci. To je myslím přesně ten trend, který bude v budoucnu dále zesilovat.

Jak se dívají na tento trend zákazníci? Přece jen, tradičně byli zvyklí investovat do spolehlivého hardware, na kterém provozují své kritické aplikace. Dnes je i poměrně krátký výpadek těchto systémů pro firmy kritický. Přesto se hovoří o komoditizaci. Nebudí to u zákazníků nedůvěru?

V jistém smyslu to je pravda, ale zároveň musíme připomenout, že se nejedná o nějakou radikální změnu. Situace na trhu se mění postupně, a nakonec i sami zákazníci si začínají uvědomovat přínosy toho, že jejich IT infrastruktura nestojí na proprietárních systémech. Dává jim to totiž mnohem větší flexibilitu, jak budou zdroje, které mají k dispozici, využívat. Již jsme o tom trochu mluvili, škálování dnes může mít několik směrů, což je současně důvod, proč roste popularita konceptů softwarově definovaných sítí či dokonce infrastruktury. Hardware musí být připraven zastávat – s trochou nadsázky, samozřejmě – roli podle aktuální potřeby, tak jak mu ji přidělí software. Pro zákazníka je právě funkcionalita software tím nejdůležitějším kritériem.

Jak do tohoto konceptu zapadá EMC Service Assurance Suite. Na jaké problémy zákazníků dokáže tento balík odpovídat?

Z mého pohledu je vlastně SaS ztělesním tohoto trendu. Jeho úkolem je totiž usnadnit správu infrastruktury a místo řady dohledových aplikací a systémů nabídnout zákazníkovi jeden. Typický zákazník za námi přichází s tím, že má nějakou stávající infrastrukturu a potřebuje konfigurační a výkonnostní reporting. V současné době není totiž vůbec výjimkou, že větší firmy mají i několik desítek dohledových systémů – na úložiště, přepínače, servery a tak dále.

imgrTaková situace s mnoha dohledovými systémy je ale poměrně náročná na lidské zdroje, protože jeden člověk je obvykle neobsáhne, a jednak nezajistí efektivní využívání zdrojů, protože informace z jednotlivých systémů nejsou vzájemně propojeny. Proto se dnes objevuje rostoucí trend k něčemu, co bychom mohli nazvat umbrella management. Tedy ponechat si smysluplnou část komponentních managerů, ale zbavit se spousty zastaralých součástí. Výsledkem by měl být jeden výkonný nástroj, který mi poskytne většinu informací na jedné obrazovce a dá mi prostor škálovat po stránce funkční i po stránce infrastruktury.

Přesně to je přitom úkolem SaS. Jeho obrovskou výhodou je, že dokáže na jedné obrazovce velmi přehledně zobrazit jednotlivé části infrastruktury, a zároveň označit případný problém. To znamená, že případná identifikace chyby může být mnohem rychlejší a IT oddělení je schopno reagovat mnohem efektivněji.

Takže pokud nastane problém, zbaví se uživatelé neustálého obvolávání několika administrátorů?

Přesně o to jde. Dnes je ve firmách poměrně běžné, že pokud dojde k problémům s přístupem třeba k aplikačnímu serveru, administrátorům trvá poměrně dlouho, než určí konkrétní příčinu. Uživatelé jsou pak svědky jakéhosi ping-pongu, kdy správce onoho serveru tvrdí, že vše běží, u správce sítě je také vše v pořádku a tak dále. Není za tím často ani zlá vůle administrátorů. V dnešních komplexních sítích je prostě velmi obtížně identifikovat prvotní příčinu. Uživatelé jsou pak ale rozčarováni, protože jim to brání v práci.

V případě nasazení Service Assurance Suite ale vidí dohled okamžitě červenou nebo žlutou ikonku signalizující problém. A pokud na ni klikne, dostane se o úroveň níže. Takto může pokračovat, až se mu podaří dostat se až k té úplně prvotní příčině problému. Jakmile ji identifikuje, může snadno nasměrovat příslušného administrátora k jejímu řešení nebo ji dokonce napravit sám. Čas nutný k identifikaci poruchy se tak výrazně snižuje. To může pro některé firmy znamenat ušetřené miliony.

Pokud bychom to tedy měli shrnout, je SaS jakýmsi dohledem nad dohledy?

To je poměrně přesné. Jeho klíčovou výhodou je, že se do něj poměrně snadno dají importovat jednotlivé prvky síťové infrastruktury. Pomáhá nám v tom samozřejmě to, že základní funkce zařízení určitého typu jsou u produktů všech výrobců v podstatě stejné. Kromě toho samozřejmě můžeme SaS propojit i s dalšími systémy, pokud to funkčnost vyžaduje. V ideálním případě tak bude mít zákazník na většinu svých činností jediný dohledový nástroj, který mu poskytne přehled o celé síti, a k tomu samozřejmě ještě několik málo dohledů nabízejících některé speciální funkce pro určitý typ hardware. Nicméně, místo padesáti mu může zbýt SaS a třeba tři, či čtyři další. To je významná úspora času i nákladů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *