Teprve software vdechne zařízením život

„Ve světě hardwaru vidíme velmi výrazný převis výpočetního výkonu. Přesto se snažíme do našich produktů montovat vždy co nejvýkonnější hardware. Dává nám to totiž možnost do budoucna rozšiřovat jeho funkce a přidávat další možnosti právě úpravou softwaru,“ říká Luděk Šafář, Manager System Engineer společnosti EMC.

 

Ludek SafarAktivity společnosti EMC na poli open-source softwaru vypadají na první pohled trochu překvapivě. Tato společnost je vnímána především jako dodavatel hardwaru. Ve skutečnosti ale patří mezi největší dodavatele softwaru na světě. Tuto pozici dnes ještě posiluje trend k softwarově definovaným sítím a infrastruktuře. Ostatně i společnost EMC již dávno představila svoje softwarově definovaná úložiště či další produkty. „Každý výrobce hardwaru je dnes vlastně softwarovou společností,“ podotýká k tomu Luděk Šafář.

Společnost EMC je pořád vnímána jako dodavatel hardwaru, ale ve skutečnosti je to jeden z největších výrobců softwaru na světě. Obecně jakou roli má software pro byznys EMC?

Software nás posunuje kupředu. Až operační systém, firmware a další aplikace vdechnou doposud mrtvému hardwaru život. I když tedy hardware zřejmě vnímáme mnohem více, software je zákazníkovi mnohem blíže a z tohoto pohledu na něm i mnohem více záleží. To software poskytuje služby jak zákazníkům, tak dalším prvkům síťové infrastruktury. V současnosti je EMC pátý největší výrobce softwaru na světě, když nepočítáme společnost VMware a čtvrtý největší na světě i s ní. Myslím, že to mluví samo za sebe.

Velkým tématem dneška je komoditizace hardwaru a souvisí to asi významně s rostoucí popularitou konceptu softwarově definované infrastruktury. Ukazuje podle vás praxe, že začíná být opravdu stále méně důležité, kdo vyrábí konkrétní disk, paměť či dokonce celé diskové pole? Bude se vývoj dále posunovat k „bezvýznamnosti“ toho hardwaru a tím králem bude software?

logo koduTento trend dnes nelze zpochybnit a nic nenaznačuje, že by se měl nějak měnit. Zejména v technologickém průmyslu sledujeme stále rostoucí převis výpočetní síly. Mooreův zákon stále platí a výpočetní výkon se strmě zvyšuje. Ostatně podívejte se jen na to, jaký skok kupředu udělaly mobilní telefony či stolní počítače. A v oblasti síťové infrastruktury je to možná ještě viditelnější. Do našich technologií dáváme nejnovější procesory na trhu. Tím zajistíme našim produktům do budoucna dostatečný výkon pro softwarové rozšíření jejich možností.

Výhledově se dá očekávat rozvíjení konceptu softwarově definované infrastruktury. Jsem přesvědčen, že časem se budou datová centra skládat v podstatě z nespecifikovaných serverů a úložišť, jejichž funkce se – spíše více než méně automaticky – určí v závislosti na konkrétních potřebách byznysu či aplikací. V tom okamžiku se skutečně software stane absolutním králem, protože právě on „určí“, jak má konkrétní hardware fungovat.

Tím se trochu dostáváme k dalšímu poměrně výraznému trendu, kterému bychom mohli trochu nadneseně říkat kontejnerizace. Možná to na první pohled zní trochu hanlivě, ale nasazování aplikací do kontejnerů hodně mění přístup ke správě sítě. Podobným směrem se tuším vydalo i EMC v rámci projektu Polly. Co se za ním skrývá?

pollyPokud máme dosáhnout skutečně efektivního fungování IT infrastruktury, je automatizace naprosto nezbytným krokem. V podstatě to musí být technologie, které se přizpůsobí přáním uživatelů nebo jejich potřebám, nikoliv naopak. Prostě správce už nemůže říkat, že něco nejde nebo to bude trvat dlouho. Architektura založená na kontejnerech výrazně usnadní a urychlí nasazení aplikací do produkčního prostředí. Až doposud jsme naráželi na problém, že se kontejnerové plánovače v nasazeních zaměřovaly výhradně na výpočetní, paměťové a síťové prostředky. Úložiště jakoby v tom trochu chyběla.

Polly tuto situaci mění. Zjednodušeně řečeno, díky tomuto řešení jsme schopni postavit úložiště z hlediska dostupnosti na stejnou úroveň jako ostatní výpočetní prostředky. To znamená, že kontejnerové plánovače jako Cloud Foundry, Docker, Kubernetes, Mesos a další mají k dispozici nástroj pro centralizovanou službu plánování úložišť, která je s nimi propojena. Ostatně Polly je odvozeninou termínu polymorfní plánování objemu. Výhodou totiž je, že ji lze použít k simultánnímu explicitnímu nabízení prostředků libovolnému počtu těchto plánovačů.

Trend softwarově definované infrastruktury nebo kontejnerizace, o které jsme mluvili, ale může zcela proměnit přístup firem k hardwaru jako takovému. Najednou o něm budou muset začít uvažovat úplně jinak.

Je to svým způsobem revoluce, ale je poměrně zřejmé, že tento trend již nelze zastavit. Pokud dnes chce firma uspět na trhu, musí se přizpůsobit mnohem dynamičtějšímu prostředí vyžadujícímu výrazně rychlejší adaptaci na změny. Až doposud se nákup hardwaru plánoval vždy s několikaletým výhledem tak, aby mohl pojmout růst nároků do budoucna. To ale současně znamenalo platit po poměrně dlouhou dobu nevyužité kapacity.

Éra digitální ekonomiky vyžaduje mnohem pružnější škálování a firmy musí přiřazovat zdroje podle aktuálních potřeb v téměř reálném čase. A platí to samozřejmě i o IT infrastruktuře. Do tohoto
ideálního stavu nám zatím přece jen kus cesty chybí. Je to dáno především tím, že propustnost komoditních vrstev není prozatím taková, jako například u diskových polí. Proto se doposud vyplácí vyrábět jednoúčelová zařízení, jejichž výkon lze snadněji optimalizovat pro konkrétní úkol. Ale to nebude trvat věčně, s růstem výpočetního výkonu ztratí podobná zařízení na smyslu.

Nebylo to trochu obtížné i pro lidi v EMC? Znamená to, že převis výpočetního výkonu bude v budoucnosti tak velký, že i bez dokonalé optimalizace bude hardware schopen nabídnout dostatečný výkon i pro ty nejnáročnější aplikace?

puzzleNení to tak dávno, co jsme si neuměli představit, že bychom mohli zákazníkům nabídnout naše disková pole jako virtuální stroj nebo softwarově definované úložiště. Nebylo to ale z našeho rozmaru, chtěli jsme mít vždy co největší jistotu, že naši zákazníci dostanou skutečně funkční a výkonné řešení. Jak se ale postupně zvyšuje výpočetní výkon, otevírá se prostor pro nové přístupy. Dnes už je velká většina našich diskových polí dostupná i ve virtuální edici. To znamená, že stejné funkce jsou dostupné i těm zákazníkům, kteří potřebují diskové pole provozovat v rámci virtuální farmy.

Mohou tak využívat pokročilé technologie, které byly až do nedávna dostupné jen na specializovaných zařízeních, ale zároveň využívat výhod rychlého škálování, optimalizace výkonu a dalších přínosů softwarově definované infrastruktury. Dnes to sice znamená jisté omezení výkonu, které souvisí s neoptimalizovaným hardwarem, ale jsem přesvědčen, že je to jen otázkou času. Ostatně již dnes běžně máme k dispozici řešení, která jsme si ještě před pár měsíci neuměli ani představit.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *