Technologie? Dnes dominují aplikace (1)

Elektronická evidence tržeb bude znamenat zcela nové vnímání byznysu. Data budou online, a podle Jiřího Svena Svěráka, ředitele technologické firmy EMC, by byla škoda toho nevyužít k efektivnějšímu podnikání. Přinášíme první část rozhovoru, který poskytl ekonomickému magazínu Profit.

Ministerstvo financí počítá s tím, že téměř všichni podnikatelé budou muset být online kvůli elektronické evidenci. Otevírá se tím pro poskytovatele cloudových řešení nový trh?

Sverak_ProfitTouto problematikou se jako konceptem zabýváme intenzivně již několik měsíců. EMC vidí v tomto projektu řadu příležitostí, protože myšlenka elektronické evidence tržeb bude znamenat spoustu zajímavých výzev nejen v oblasti infrastruktury, ale také v oblasti software vrstvy a škály možných aplikací. Je to revoluční změna v myšlení státu a revoluční změna v přístupu podnikatelů a maloobchodů. Bude to znamenat přechod na jiný způsob vnímání byznysu. Umím si představit, že systém elektronických účtenek se může opřít o řešení, která umožňují již dnešní hybridní cloudové služby. Systém bude pochopitelně náročný z pohledu zajištění dostupnosti a orchestrace pro tak obrovský objem transakcí, bude také nutné vyřešit oblast rozšiřitelnosti a především bezpečnosti, ale to jsou otázky, na které dnešní vyspělé IT technologie umějí odpovědět. Spojení myšlenky hybridního cloudu, agilní infrastruktury s efektivním managementem by mohlo být krokem správným směrem, projekty z oblasti státní správy, které využívají vize třetí platformy, jsou realizovány v zahraničí, a to jak z pohledu národních center sdílených služeb, tak z pohledu aplikační agility projektů státních organizací. Bylo by moc pěkné, kdyby se trend aplikací, které dokážou zefektivnit život občanům i podnikatelům, dostal i do České republiky.

Rozumím tomu správně, že se ministerstvo financí ještě nezaobírá konkrétním řešením, například jak budou ukládana data?

V tuto chvíli není k dispozici konkrétní zadání výběrového řízení na tento projekt, nicméně je zřejmá vize ministerstva financí elektronickou evidenci tržeb uvést v život. Vedou se odborné diskuse například na půdě Hospodářské komory ČR nebo s relevantními podnikatelskými asociacemi. Jedná se o zásadní změnu v tuzemském maloobchodě, která postihne stovky tisíc obchodníků. Konkrétní požadavky zadavatele výběrového řízení budou pravděpodobně velmi podrobně specifikovat požadavky na ukládání dat a jejich archivaci. Nicméně idea elektronické evidence tržeb byla již schválena na vládní úrovni.

Cloud má být zálohovaný na několika místech. Pokud by se jednalo o národní centrum, bude takovou podmínku splňovat?

Referenční architektura cloudu tak, jak ji definuje EMC, jednoznačně doporučuje typologii zálohování v geograficky nezávislých lokalitách. Již v minulosti proběhla řada aktivit v návaznosti na vybudování národních center sdílených služeb pro státní správu. Na příkladu infrastruktury pro elektronickou evidenci tržeb se nabízí využití stávajících datových center, která splňují požadavky na umístění technologií pro tento systém. Nicméně pro dosažení plné dostupnosti, bezvýpadkového provozu a bezpečnosti jsou projekty podobného typu realizovány v režimu disaster recovery v geograficky oddělených lokalitách.

Pro vaši firmu je zajímavé ucházet se o státní zakázku při elektronické evidenci tržeb?

Pochopitelně, EMC se bude prostřednictvím svých partnerů ucházet o možnost reagovat na zadání ministerstva. Tak, jak jsem již v několika rozhovorech zmínil, EMC není jen infrastrukturní výrobce, ale federace společností s přesahem datových center do orchestrace cloudu díky majoritnímu podílu ve společnosti VMWare a dále s přesahem do oblasti platformy pro agilní vývoj aplikací a s analýzou takzvaných velkých dat a bezpečnosti. Navíc konvergované řešení, tedy datové centrum s managementem v kostce, dodávané pod značkou Vblock naší divizí VCE je úspěšné v zahraničí právě z důvodu rychlého nasazení pro časově náročné zakázky.

Takže už přemýšlíte nad tím, jaké aplikace by šly na data z evidence napojit?

Na tuto otázku lze odpovědět stručně i poměrně rozsáhle. Zaprvé, ano, přemýšlíme nad tímto tématem a opět se inspirujeme ze zahraničí. Nezávislost na zařízení, ze kterého přistupujeme k aplikacím, je megatrendem, jinými slovy absolutní mobilita a správa účtů, evidence, přístupů a dalších informací z aplikací je rezonancí dnešní doby, to jsou oblasti, které umíme nabídnout společně s architekturou, softwarem a správou jako unikátní ucelené řešení. Nerad bych předbíhal zadání, nicméně v EMC umíme postavit revoluční řešení na míru automobilkám, například pro výrobce elektromobilů Tesla, energetickým firmám i státní správě.

Ministerstvo si bere příklad z Chorvatska. Tam musí systém zvládnout každý den zhruba devět milionů operací. Jde o skutečně obří objem, kvůli kterému se bude muset budovat robustní systém?

Devět milionů operací za den je na velikost Chorvatska a množství drobných podnikatelů, restaurací a maloobchodů poměrně adekvátní počet, lze předpokládat, že u nás se můžeme bavit i o dvojnásobném počtu operací, který do budoucna může narůstat. S tímto faktem opět souvisí nárůst dat a nutnost jejich zálohování a archivace. Právě další oblastí je práce s těmito daty, jejich strukturování a analýza.

Jaká rizika zde naopak vnímáte?

Možným rizikem může být právě dostupnost systému a jeho zabezpečení. Samostatnou kapitolou je potřeba představení projektu jako celku, který bude pochopitelný pro uživatele.

Půjde určitě o masivní zakázku, kde jen z politických důvodů je složité si představit, že bude dána jedné firmě. Pochopil jsem správně, že to si ale přejete?

V tomto ohledu bych nerad cokoli předjímal, mohu pouze říci, že jsme schopni postavit komplexní řešení počínaje infrastrukturou, softwarovou vrstvou a konče aplikační platformou, to vše se zkušenostmi nejen ze zahraničních projektů v různých segmentech trhu.

Zatím se bavíme o elektronické evidenci jen teoreticky, protože bližší informace nejsou. Systém má na druhé straně fungovat od příštího roku. Jde takto robustní systém uvést do provozu v tomto časovém úseku?

Možné to pochopitelně je. Na trhu existují technologie, díky kterým je možné uvést funkční datové konvergované centrum během pětačtyřiceti dnů do plného provozu. Časově náročnější je pak vývoj specifických softwarů nebo aplikací.

***

Jiří Sven Svěrák (38)

Zkušenosti získával v telekomunikačních firmách jako British Telecom Global Services nebo Aliatel, kde řídil prodej řešení pro bankovnictví. Sedm let pracoval ve společnosti Hewlett-Packard jako místní ředitel divize HP Industry Standard Servers & HP Storage. V březnu 2014 se stal generálním manažerem společnosti EMC pro Českou a Slovenskou republiku.

 

Foto Martin Pinkas

Rozhovor byl publikován v časopisu Profit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *