Projděte si s námi Dell Technologies Forum 2018: O digitální transformaci

Čtvrtá průmyslová revoluce se blíží a v mnoha ohledech již probíhá. Úplná digitální transformace vyžaduje nové přístupy k infrastruktuře, její správě a zabezpečení. Několik technologických trendů probíhající změny urychluje a všechny mají jedno společné – jsou založené na sběru, zpracování a využití dat a na nové úrovni vztahů mezi člověkem a strojem. Ve své prezentaci na letošní konferenci Dell Technologies Forum o těchto trendech, jejichž přijetí a využití je základním předpokladem úspěchu v digitální ekonomice, hovořila Margaret Franco, která ve společnosti Dell EMC zastává pozici viceprezidentky pro marketing v regionu EMEA.

Stroje po desítky let vykonávají práci, kterou lidé nedokážou nebo nechtějí dělat – namáhavou, nebezpečnou, rutinní či takovou, která vyžaduje speciální kognitivní schopnosti nebo rychlé řešení složitých problémů. Digitalizace a automatizace mění povahu práce a stroje ve stoupajícím počtu profesí nahrazují člověka. V nejpokrokovějších odvětvích dnes pracují roboti bez lidského dozoru 24 hodin denně po 30 i více dní bez přestávky. Klíčové je však vzájemné doplňování schopností člověka a stroje. Protože člověk předává strojům větší díl práce, může se soustředit na činnosti, které zvládá lépe. Stroje – zejména umělá inteligence – zároveň budou rozšiřovat schopnosti člověka a pomáhat mu vykonávat práci tak efektivně a přesně, jak dříve nebylo možné.

Využití potenciálu dat je klíčem k úspěchu

Základem úspěchu v digitální ekonomice – a úspěšného nového vztah mezi člověkem a strojem – jsou data, jejichž objem však roste takovým tempem, že bez nových technologií přestáváme být schopni je dostatečně rychle zpracovávat a plně využívat jejich potenciál. Jde přitom o získávání cenných poznatků z dat pomocí strojů, a také o to, aby se stroje pomocí dat neustále zdokonalovaly. Řada podniků si začíná uvědomovat hodnotu dat a zjišťuje, že jsou ve skutečnosti jejich nejcennějším aktivem, a to nejen v abstraktní rovině, ale i účetně.

Na druhé straně mnohé podniky stále tápou, jak potenciál dat využít – tedy jak je efektivně získávat, jak je zpracovávat a interpretovat, zkrátka jak získané poznatky prakticky využívat. Odpověď nabízí v úvodu zmíněné technologické trendy: internet věcí, umělá inteligence, rozšířená a virtuální realita a cloudové technologie. V každé z těchto oblastí nabízíme promyšlená, ucelená řešení a služby, které podnikům pomáhají na cestě digitální transformace.

Dá se internet věcí koupit?

Internet věcí (IoT) představuje první krok k zachycení okolního světa v podobě dat, která budeme moci dále využít. „Věcí“ může být člověk s monitorem srdečního tepu, hospodářské zvíře s biočipem, průmyslové zařízení, automobil vybavený senzory nebo cokoli jiného, čemu lze přidělit IP adresu pro komunikaci po síti. Důležité je si uvědomovat, že samotný internet věcí není „věc“ sama o sobě. Nelze jít a koupit si IoT, nelze jej odnikud stáhnout ani streamovat. V našem pojetí se jedná o koncept, jehož základními prvky jsou zařízení schopná zachytávat a předávat data, jejich připojení, výpočetní a úložné kapacity a analytické nástroje.

S umělou inteligencí ke kvalitnějším datům

Skutečná hodnota dat spočívá v možnosti z nich vytěžit reálně využitelné informace jako podklad pro lépe informované rozhodování. Zde nastupuje další z trendů – umělá inteligence (AI) a její podkategorie strojové učení, hloubkové učení a neurální sítě. Tyto systémy se neustále učí, a to stále rychleji. Čím více informací dostávají, tím kvalitnější, rychlejší a přesnější jsou jejich rozhodnutí. Problémem je, že zdroje dat mohou být velmi rozmanité – strukturované i nestrukturované, včetně videa, audia, logů a mnoha další typů. Ty je nutné agregovat a uchovávat tak, aby byly pohotově dostupné.

Nejen hrami živa je virtuální a rozšířená realita

Posledním krokem po sběru a vyhodnocení dat je praktické využití získaných poznatků. Bez něj by veškerá ostatní snaha postrádala smysl. Mnoho AI systémů sice může na základě svých závěrů konat samo, ale pro nás je klíčová nová úroveň partnerství mezi člověkem a strojem – obohacování reality a vytváření reality nové. Jinými slovy, AI nám s využitím dat umožňuje vidět to, co jinak nevidíme. Řekne-li se rozšířená a virtuální realita (AR/VR), většinu lidí napadnou hry a zábava. Ve skutečnosti však tyto technologie nachází uplatnění v širokém spektru odvětví, od energetiky a průmyslu přes školství po zdravotnictví. A všude přispívají k vyšší efektivitě a úsporám.

Už také zvažujete multicloud?

Zatím jsme hovořili o získávání dat prostřednictvím IoT, jejich vyhodnocení pomocí umělé inteligence a praktickém využití v podobě interakce se systémy rozšířené a virtuální reality. Dále si musíme uvědomit, že do budoucna bude nezbytná schopnost podle potřeby nasadit správnou pracovní zátěž ve správném cloudu, aby bylo možné provozovat libovolnou aplikaci z libovolného umístění na libovolném zařízení. Průzkumy potvrzují, že si podniky strategický význam multicloudu uvědomují – 81 % podniků již dnes využívá v průměru 5 cloudů různých typů současně. K tomu je potřeba software, na němž tyto technologie stojí, a je nutné oddělit všechna data, s nimiž pracují, od konkrétního fyzického umístění. To znamená vybudovat softwarově definovanou infrastrukturu zahrnující lokální i vzdálená prostředí všech typů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *