Prodlužte život svého hardware. Vysloužilý server proměňte v úložiště

Tlak na IT se ve všech dnešních firmách stále zvyšuje. Z nákladové položky se musí stát partnerem, který podporuje byznys. To ale znamená zajistit stále vyšší výkon a dostupnost, ovšem při zachování co nejnižších investic. Jednoduché přikupování hardware tak není cestou. Naštěstí jsou tu nástroje jako ScaleIO, které dokáží starému hardware vdechnout nový život.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO) jsou v současnosti jedním z klíčových ukazatelů v řadě firem. Není divu, tlak na zvýšení efektivity práce je obrovský. IT oddělení se tak ale dostávají do nezáviděníhodných kleští – na jedné straně musí neustále snižovat své náklady a zvyšovat efektivitu využití zdrojů, a na straně druhé zajistit dostatečný výkon a rychlou odezvu v klíčových aplikacích. Dnešní byznys už totiž bez podpory IT prostě fungovat nemůže.

Firmy proto plánují nákup hardwaru v pravidelných cyklech, obvykle korelujícími s plánem podpory od výrobce. Starý hardware pak často s obrovskou ztrátou prodávají, nebo v horším případě zcela vyhazují. Přitom se často jedná o plně funkční kusy, které již nestačí výkonem. V řadě případů se navíc administrátoři na konci životního cyklu potýkají s nedostatečným scaleio-software-defined-storage-ukvýkonem či kapacitou, jak se hardware blíží ke svým technickým limitům. „Softwarově definované úložiště ScaleIO je jednou z cest, jak tenhle rozpor vyřešit,“ podotýká Jan Teuschel, hlavní systémový inženýr společnosti EMC.


Staré disky či zbytky kapacity? Můžete mít nové pole!

EMC ScaleIO totiž umožňuje postavit výkonné a velmi snadno škálovatelné diskové pole z běžných serverových disků nebo jejich částí,“ vysvětluje Jan Teuschel a pokračuje: „To dává velký prostor hardware, který svým výkonem přestává dostačovat, jednoduše nahradit novým a výkonnějším. Vysloužilé servery lze pak přičlenit pod takovéto softwarově definované pole a využít ho jako výkonné úložiště. To znamená, že firma beze zbytku využije svoje investice a sníží celkové náklady na vlastnictví hardwaru. Navíc může inovovat svoji infrastrukturu mnohem častěji.“

Tím, že se podaří prodloužit životní cyklus hardwaru, začnou dávat totiž častější investice do nových zařízení mnohem větší smysl. Nalezení jiného využití pro ten vyřazovaný totiž snižuje TCO, a tím i ekonomickou návratnost takovýchto investic. Firma tak paradoxně může mít neustále k dispozici špičkový hardware, ale její náklady na jeho vlastnictví budou klesat. „Dokonce se takto dají vhodně využít i dosluhující disková pole. Pokud u takovýchto zařízení skončí podpora, může být jejich další využití v produkčním prostředí poměrně složitá. Jakmile jsou ale zapojeny do ScaleIO clusteru, mohou fungovat ještě mnoho let a být velmi spolehlivým zdrojem diskové kapacity,“ říká Jan Teuschel.

Technologie ScaleIO umí ale využít téměř jakýkoli diskový prostor k tomu, aby z něj vytvořila úložiště. Do clusteru lze tak velmi jednoduše přidat nejen disková pole, ale i běžné pevné disky v aplikačních či jiných serverech nebo dokonce pouze jejich části. Není totiž neobvyklé, že takovéto servery jsou dnes vybaveny disky s kapacitou ve stovkách gigabytů, přitom ale Quanta_2U_ScaleIO_BluOutsertpotřebují jen desítky. „Firmy tak mají poměrně běžné obrovský přebytek kapacity na interních úložištích, jen ji neumí efektivně sloučit a následně využívat. S pomocí ScaleIO se z nedostatku diskového prostoru může snadno stát přebytek,“ uvádí Jan Teuschel. To pochopitelně opět znamená růst efektivity využívání IT. V řadě případů mohou zákazníci nasazením ScaleIO odložit nákup drahého diskového pole o poměrně dlouhou dobu.

 

Spolehnutí na výkon i dostupnost

Pochopitelně lze namítnout, že použití běžných serverových disků v diskovém poli by mohlo snížit spolehlivost a dostupnost celého řešení. „ScaleIO bylo vyvíjeno s ohledem na to, že bude využívat méně spolehlivý hardware. Tomu odpovídají také všechny mechanismy, se kterými pracuje,“ namítá Jan Teuschel a připomíná, že řešení ScaleIO vždy pracuje v režimu podobném RAID 1 a každý záznam (datový chunk) má vždy alespoň dvě další kopie. I v případech, kdy havaruje některý z disků či dokonce několik disků, uživatel při práci nezaznamená rozdíl a systém okamžitě vytvoří další kopie na dostupných discích.

„Důležitá je také schopnost takzvaného automatického převrstvování,“ upozorňuje Jan Teuschel a pokračuje: „Systém tak umí automaticky přesunout často používaná data, která musí být rychle dostupná na rychlejší části úložiště (disky) a naopak ta méně důležitá data na pomalejší. Zároveň se trvale stará o vyvážené vytížení všech uzlů. Menší spolehlivost je vyvážena větším počtem instancí. Z matematického hlediska je tak pravděpodobnost poruchy nižší než u běžných diskových polí“

FAST_technology2I proto je potřeba k sestavení softwarově definovaného diskového pole ScaleIO potřeba minimálně tři uzly (nody), tedy alespoň tři různé servery. Administrátor má navíc možnost označit vzájemně závislé části celého clusteru (tzv. failure domény), systém pak při distribuci dat s tímto faktorem automaticky počítá a data ukládá vždy mezi různé failure domény. „Systém si díky tomu může bez problémů poradit i se situací, kdy například jeden ze serverů s několika disky ztratí napájení a selže,“ říká a Jan Teuschel a dodává: „Považovat ScaleIO za nějaké náhradní řešení s nízkým výkonem by byl omyl. Jeho výkon a spolehlivost závisí jenom na komponentech, které do něj využijeme. I když pro vytvoření ScaleIO pole využijeme běžné serverové disky, lze díky celkovému množství CPU výkonu a propustnosti serverů vybudovat úložiště, které se výkonem může srovnávat s běžně dostupnými diskovými poli.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *