Proč se u technologických služeb musí vše změnit

Ve světě technologických služeb probíhá změna bez ohledu na to, zda ji přijímáme či nikoli. Rychlý rozmach veřejného a hybridního cloudu spolu s vývojem open-source aplikací přímo ovlivňují tradiční modely konzumace IT služeb. Z hlediska vstupu na trh se nabídka služeb vyvíjí směrem k hotovým řešením a okamžité dostupnosti online. Stoupá i potřeba automatizace a škálovatelnosti naší technologie a erudice jako odborníků na služby.

 

Změna je nutná

Očekává se, že oproti situaci v roce 2015 povedou silné tržní tlaky k výrazným změnám v IT průmyslu. Za pět let jednoduše nebude poskytování stejných služeb založených na stejných technologiích a se stejnými schopnostmi dostačovat.

Tabulka

 

Zákazníci již dávají svůj pohled najevo prostřednictvím svého kupního chování. Analytici trhu vydávají predikce, které nelze ignorovat. A obchodní model IT služeb se musí přizpůsobit.

 

Změna není pro EMC Global Services novinkou

Transformační program EMC Global Services slaďuje tým s potřebami trhu a zákazníků a zároveň pomáhá směrovat náš celkový rozvoj a vizi. Vyžaduje intenzivní komunikaci s naším managementem služeb, aby mohl lépe důvody transformace vysvětlovat.

Zaměstnanci, kteří pochopí nutnost změn, se novým procesům a technologiím přizpůsobují rychleji.

V současné době pracujeme například na:

  • Přizpůsobení rolí a odpovědností uvnitř firmy nabízeným řešením
  • Silnějším zaměření na zákazníka kombinací personalizace a prediktivní analýzy
  • Zdokonalování automatizace, inteligentní spolupráce a komunit typu peer-to-peer
  • Restrukturalizaci zaměřené na zlepšení zkušenosti zákazníků během celého obchodního procesu

 

Pro zákazníky bude změna přínosem

ChlapíkVýsledky transformace musí pocítit zákazníci, abychom ji mohli považovat za úspěšnou. Pro ty, kdo spolupracují s EMC, to znamená cokoli od vizualizací dat, které je upozorňují  na stav jejich prostředí, až po projekty prediktivní analýzy, kde manažeři služeb aktivně oslovují potenciálně nespokojené zákazníky. Tyto snahy pomáhají našim zákazníkům efektivněji pracovat a členům našeho týmu lépe porozumět problémům, se kterými se zákazníci potýkají.

 

Změny budou pokračovat

Pro proces predikování a dodávání toho, co zákazníci potřebují, bude vždy nutná akceschopnost a flexibilita. Zůstáváme zákazníkům na blízku, pravidelně se ptáme, jak se vyvíjí jejich potřeby a následně příslušný způsobem investujeme do lidí, procesů a technologií.

A jak vy vedete svůj byznys IT služeb do roku 2020?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *