Představujeme Federation Business Data Lake

Nové řešení Federation Business Data Lake umožní podnikům prostřednictvím analýz velkých objemů dat získat konkurenční výhodu. Podívejte, co přinese i vaší firmě.

Nedávno jsme uvedli novinku Federation Business Data Lake. Toto plně rozvinuté řešení využívá pokročilé technologie pro ukládání a analýzu velkých objemů dat od společností EMC Information Infrastructure, Pivotal a VMware. Cílem je pomoci zákazníkům efektivně využít přínosy trendu Big Data a vytvořit tak podmínky pro získávání nových poznatků a přijímání pozitivních vlivů umožňujících odlišení od konkurence.

EMC Federation_banner

Řešení Federation Business Data Lake, jehož implementaci je možné zvládnout již během sedmi dnů, významně zjednodušuje komplexní budování infrastruktury na bázi konceptu Data Lake. Díky své rychlosti, samoobslužnosti a škálovatelnosti umožňuje, aby podniky na základě analýz velkých objemů dat přijímaly informovanější rozhodnutí. Řešení Federation Business Data Lake doplňuje řešení Enterprise Hybrid Cloud jako konvergované řešení od společnosti EMC Federation. Přináší změny v infrastruktuře, které vedou k maximalizaci rychlosti a flexibility IT oddělení při nasazování hybridních cloudů a konceptu Data Lake.

Ohromný potenciál Big Data spočívá především v růstu objemu dat z tradičních i moderních aplikací, senzorů a inteligentních zařízení spolu se záplavou veřejných dat, mezi jejichž zdroje patří třeba sociální sítě. Získávat a zpracovávat tato data je nyní možné díky dostupnosti nenákladných úložišť a neomezeného výpočetního výkonu spolu se vznikem pokročilých technologií, které umožňují analýzu v reálném čase a přímé propojení se zdroji takových dat prostřednictvím nových aplikací a produktů. Tyto úložné a analytické technologie spolu s rozsáhlými datovými sadami tvoří řešení Business Data Lake.

Řešení Business Data Lake se v podnicích rychle stávají nejvyšší prioritou, protože vyplňují kritickou mezeru vyplývající z vlastností tradičních datových skladů. Řešení Business Data Lake obsahuje strukturovaná i nestrukturovaná data z nejrůznějších zdrojů. Jejich analýza se pak zaměřuje na vytváření modelů umožňujících předvídat budoucnost. Společnosti, které úspěšně využívají koncept Data Lake, dokážou na základě dat a prediktivních modelů navrhovat nové produkty, aplikace a obchodní modely, pomocí nichž transformují svá odvětví a přebírají či posilují vedoucí postavení na trhu.

Vysoce účinné řešení Business Data Lake zajišťuje tři klíčové funkce:

  • Úložiště: Slouží k ukládání strukturovaných i nestrukturovaných dat pro všechny typy analýz a z nejrůznějších zdrojů. Podle potřeby konkrétních případů využití analytických funkcí kombinuje kapacitu a výkon.
  • Analýza: Poskytuje moderní nástroje pro správu a analýzu dat včetně technologií Hadoop, In-Memory No-SQL a Scale-out MPP.
  • Zpřístupnění a využití: Zpřístupňuje data uživatelům a aplikacím a umožňuje v reálném čase provádět změny ve výstupech a podkladech pro kritické rozhodování.

Až doposud bylo vybudování účinného konceptu Data Lake složité a komplikované. IT organizace, které chtějí nasadit Data Lake, musí nainstalovat a nakonfigurovat vhodnou analytickou platformu a vhodné odpovídající úložiště pro každý jednotlivý typ případu využití analytických funkcí, od technologie Hadoop po zpracování v reálném čase. Jakmile je vytvořeno požadované prostředí, je třeba do něj nahrát veškerá data a nastavit potřebná přístupová práva a řídicí mechanismy k datovým sadám. Nasazení prostředí a datových sad představuje složitý a časově náročný úkol, který IT oddělením brání v rychlém plnění potřeb obchodních uživatelů.

ŘEŠENÍ FEDERATION BUSINESS DATA LAKE

Řešení Federation Business Data Lake významně usnadňuje nasazení konceptu Business Data Lake. Klíčové funkce řešení Federation Business Data Lake zajišťují produkty od společností ze skupiny EMC Federation, mezi které patří EMC Information Infrastructure, Pivotal a VMware. Tyto produkty pak plní uvedené základní funkční potřeby – úložiště, analýza, zpřístupnění a využití.

Federation Business Data Lake představuje plně rozvinuté řešení, nabízející rychlé a automatické zprovoznění, a umožňuje tak IT organizacím plnění obchodních potřeb. Analytická vrstva je plně virtualizovaná prostřednictvím produktů VMware fungujících v rámci řešení Vblocks® s předdefinovanými případy využití analytických funkcí a s možností automatizovaného zprovoznění a konfigurace. EMC® Isilon® zajišťuje Data Lake Storage Foundation, a dosahuje tak ideální rovnováhy mezi kapacitou a výkonem.

Analytická vrstva je tvořena sadou Pivotal Big Data Suite, včetně PivotalHD, a nabízí tedy nejvýkonnější SQL-on-Hadoop engine na světě, jímž je HAWQ. Sada Pivotal Big Data Suite představuje jádro SQL na podnikové úrovni, které umožňuje transparentní integraci a interoperabilitu s předními analytickými platformami, jako jsou SAS, Tableau a další, nad daty uloženými v řešení Hadoop. Společnost EMC poskytuje také dva další koncepty Business Data Lake, umožňující integraci s distribucemi Hadoop podle volby zákazníka, včetně Cloudera a Hortonworks a jakoukoli budoucí distribucí Hadoop na bázi Open Data Platform.

EMC DATA LAKE SERVICES:

Spolu s řešením Federation Business Data Lake je k dispozici ucelená sada služeb a vzdělávacích produktů. Ty umožňují zákazníkům nacházejícím se v různých fázích nasazení konceptu Data Lake implementovat toto řešení, obhájit jeho hodnotu a rychle identifikovat strategické případy využití Big Data. Patří sem:

  • EMC Technology Onboarding Service: Zákazníkům, kteří jsou připraveni nasadit Data Lake, nabízí služba EMC Technology Onboarding Service ucelené konzultační služby při instalaci a nasazení řešení Federation Business Data Lake, optimalizaci analytického prostředí a konfiguraci a přizpůsobení datových požadavků.
  • EMC Proof of Value Service: Zákazníkům, kteří se rozhodli pro určitý způsob využití, ale potřebují pomoc s implementací nejnovějších nástrojů a technik pro analýzu Big Data a rychlý vývoj aplikací, demonstruje služba Proof of Value Service návratnost investice zamýšleného způsobu využití na reálných zákaznických datech.
  • EMC Big Data Vision Workshop: Zákazníkům, kteří nejsou rozhodnuti o způsobu začlenění Big Data do své obchodní strategie, nabízí seminář EMC Big Data Vision Workshop analýzu strategie organizace a obchodních cílů a následně určuje priority cílových případů využití na cestě k Big Data.
  • Vzdělávací služby: Kromě služeb uvedených výše nabízí společnost EMC také školení a certifikace umožňující rozvíjet jak základní, tak i pokročilé znalosti a dovednosti v oblastech Big Data a Data Science.

DOSTUPNOST

Řešení Federation Business Data Lake je k dispozici od dubna 2015 s  dostupností ve vybraných zemích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *