Pilíře moderního datového centra

V souvislosti s nedávným uvedením VMAX All Flash a DSSD D5 na trh se domníváme, že je důležité znovu zdůraznit význam budování moderního datového centra. Chce-li mít podnik k dispozici patřičné zázemí, které je předpokladem digitálního byznysu, je bez debaty, že podnikové IT musí modernizovat a automatizovat infrastrukturu a přizpůsobit provoz datového centra pro cloudové prostředí – plně automatizované a samoobslužné.

Na jaké infrastruktuře by však mělo fungovat takové nové cloudové prostředí?

Špatná zpráva je, že na cestě k digitálnímu byznysu je nutné bourat veškerou tradiční infrastrukturu zaváděnou v průběhu uplynulých 15 nebo 20 let. Naopak dobrá zpráva je, že rychlý vývoj technologií datových center podnikům umožní optimalizovat stávající IT a uvolnit tak zdroje pro IT nové generace, které pomůže podnik transformovat. V těchto nových technologiích spatřujeme pilíře moderního datového centra.

Jaké jsou tedy pilíře moderního datového centra?

Média pro ukládání dat se mění. Hlavní roli bude hrát Flash a postupně především trvalá paměť. Proč? Protože tyto technologie dokážou poskytnout výkon, jaký vyžadují aplikace příští generace, a zároveň zvýšit výkon tradičních aplikací nákladově efektivněji než vysoce výkonné disky.

lamboArchitektura pro mnoho systémů v moderním datovém centru bude horizontálně rozšiřitelná (tzv. scale-out). Horizontální rozšiřitelnost je nezbytná, protože každý podnik bude přicházet do styku se zákazníky, kteří budou generovat o tři řády větší objem dat – horizontální rozšiřitelnost umožňuje IT efektivně zvládat obří kapacity s omezenými zdroji způsobem, jakým to vertikálně rozšiřitelné (scale-up) systémy nedokážou.

Domníváme se, že mnoho podniků půjde cestou zavádění softwarově definovaných datových center. Softwarově definovaná infrastruktura na běžném hardwaru nabízí ekonomiku provozu potřebnou pro zpracovávání značných objemů dat – naši zákazníci budou mít 1000x více dat, nikoli však 1000x větší rozpočet. Tento nový softwarově definovaný model také automatizuje konfiguraci a zavádění IT služeb, zvyšuje akceschopnost podniku a umožňuje flexibilnější přístup k řízení datových služeb založený na programovatelnosti.

Je také naprosto nezbytné, aby infrastruktura tradičních datových center dokázala s cloudovým prostředím spolupracovat. Proč? Aby lokální datové centrum mohlo bez narušení provozu využívat ekonomických výhod veřejného cloudu. Všechny tyto pilíře spočívají na pevném základu důvěry, což znamená, že musí být bezpečné, vysoce dostupné a mít prvotřídní podporu, protože to bude v důsledku tvořit zásadní součást značky každého podniku, který se vydá nevyhnutelnou cestou digitalizace.

Jak asi správně tušíte, o tyto pilíře se opírá i naše produktová strategie, zejména portfolio řešení pro konvergovanou infrastrukturu, která nabízí nejlepší způsob implementace moderního datového centra. Představují základní stavební kameny koncepce našich nových produktů VxRailVMAX All FlashDSSD D5, které jsme uvedli na trh v poslední době. Budou také klíčovými body oznámení, která chystáme na konferenci EMC World. Má-li podnik fungovat pružně, rychle a efektivně, jak vyžaduje digitální byznys, musí jeho IT poskytnout moderní datové centrum založené na technologiích, které to umožňují.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *