Pavel Roland (IDC): Digitální transformace nabírá na rychlosti

Pavel Roland, výzkumný manažer ze společnosti IDC, byl pozván jako jeden z hlavních řečníků na konferenci EMC XCHANGE – INSPIRE BUSINESS, která se uskuteční 19. listopadu v pražském hotelu Diplomat. Pozvání přijal a my jsme se ho zeptali na tři klíčové otázky o budoucnosti IT.

 

Jaké jsou podle Vás současné největší výzvy firemního IT?

V důsledku technologických inovací se začínají v organizacích i v chování uživatelů a zákazníků odehrávat změny. Stáváme se svědky digitální transformace, která v posledním roce významně nabrala na rychlosti a není jediný důvod předpokládat, že by tato dynamika změny v budoucnu zpomalovala. Informační technologie a podnikové procesy jsou stále těsněji propojeny a stírá se tak vazba mezi interními procesy podniku a externím ekosystémem organizace, což vytváří těsnější vazby se zákazníky.

V této souvislosti Pavel Rolandse technologie a informace stávají nezbytnými pro úspěšnou transformaci organizace a je zřejmé, že ředitelé IT oddělení by měli sehrát v této situaci důležitou roli.

Nicméně z výzkumů IDC vyplývá, že výzvou je existující mezera mezi tím, jak tito ředitelé, v porovnání s ostatními řediteli jednotlivých oddělení v rámci podniku, nahlíží na využití inovačních technologií, a jak skutečně inovace nasazují, aby posunuli organizaci o krok před konkurenci. Dle našeho i mého názoru by IT oddělení mělo být nápomocno s inovacemi, ale zároveň nechat prostor jednotlivým divizím podniku k jejich implementaci.

 

Co mají tradiční firmy udělat, aby na trhu neprohrály s digitálními inovátory?

Časový úsek, po který mohla jakákoliv organizace fungovat úspěšně bez jakékoliv změny, se neustále zkracuje. Z tohoto důvodu je nutné neustále sledovat aktuální trendy v oblasti informačních technologií, či inovací obecně a hlavně přemýšlet, jak je využít pro stávající podnikové procesy, komunikaci se zákazníky a alternativní modely doručování produktů a služeb. Dává smysl sledovat, jaké technologické inovace se objevují a v jaké formě vstupují do organizací v daném odvětví na technologicky vyspělých trzích, jako jsou například Spojené státy, Velká Británie, Singapur nebo Jižní Korea. Následným nutným krokem je nejenom sledování, ale i postupné zavádění inovací do praxe.

Jak jim v tom mohou pomoci technologie?

Proces digitální transformace je klíčový pro budoucí přežití jakékoliv organizace a IT hraje nezastupitelnou roli pro umožnění digitální transformace. Na informačních technologiích v oblasti mobilních aplikací, cloudových služeb, datové analytiky a sociálních sítí už nyní vznikají nová řešení, jako například internet věcí nebo robotizace. Znalost tradičních technologií, pochopení nových trendů a schopnost jejich vzájemného provázání jsou nezbytné k tomu, aby vznikl správný mix pro podporu organizace, která potřebuje reagovat na současné výzvy.

Chcete se dozvědět více o výzvách digitální transformace a o tom, jak se na ně nejlépe připravit? Rádi se s vámi potkáme na konferenci EMC XCHANGE – INSPIRE BUSINESS 19. listopadu v Praze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *