Otevírá se prostor pro nové odborníky. Potenciál je v Big Data.

Datové vědce máme i u nás, říká Luděk Šafář z EMC. Jen si tak zatím neříkají. Big Data jsou ale oblast, která nabízí velké příležitosti pro firmy i jednotlivce.

„Řada lidí si myslí, že fenomén Big Data souvisí jen s jejich objemem. Že je prostě zapotřebí sesbírat petabajty nebo exabajty dat, a pak s nimi nějak pracovat. A v České republice prostě není příliš firem, které by takovým množstvím dat disponovaly,“ říká Luděk Šafář, Senior Systems Engineer Manager společnosti EMC. Řada českých firem si tak často řekne, že Big Data se jich netýkají. To ale není tak docela pravda, k dispozici mají často velké množství zajímavých dat, jen je nechávají bez užitku ležet, protože je neumějí zpracovat.

Samotná velikost souboru dat není podle Luďka Šafáře tím nejdůležitějším kritériem. O úspěchu či neúspěchu na trhu totiž rozhoduje schopnost z těchto dat vytěžit užitečné informace. A tady se otevírá prostor pro v Česku zatím nepříliš známou profesi: datové vědce (data scientists). Tedy pro specialisty, kteří vědí, že data je třeba nejen sesbírat, ale také s nimi správným způsobem pracovat, analyzovat je a na základě analýz lépe rozhodovat.

Tržní příležitosti a Big Data

DSC_8160_orez„Fenomén velkých dat je často na prvním místě spojován se sociálními sítěmi, které poskytují cenné informace o názorech a postojích zákazníků. Čeština je ale specifický jazyk, který vytěžování informací ze sociálních sítí ztěžuje, a naše země není tak velká, aby se dal tento zdroj dostatečně efektivně využívat,“ uvádí Luděk Šafář. Zároveň ale popisuje konkrétní příklady, kde se Big Data dají využít již nyní, a mohou přinést konkrétní ekonomické přínosy.

Skvělým příkladem mohou být například telekomunikační operátoři. Ti disponují velkými objemy dat o svých zákaznících, která zatím nechávají ležet ladem. Přitom právě telekomunikační trh je jeden z nejvíce konkurenčních v Česku. Řešení, které může EMC operátorům nabídnout, umožňuje spojovat anonymizovaná data o zákaznících, která telekomunikační operátor standardně sbírá, s daty ze sítě. „Tyto údaje v současnosti mobilní operátoři sledují odděleně. Například plánování rozvoje sítě se děje výhradně na základě dat o provozu sítě. Operátoři již nejsou ale v tuto chvíli schopni jednoduše ověřit, jestli jsou v dané oblasti, kde se operátor chystá posilovat síť, zákazníci, kteří přinášejí patřičné finance danému poskytovateli zpátky,“ vysvětluje Luděk Šafář.

Nemusí jít ale jen o telekomunikační operátory. Na českém trhu najdeme celou řadu dalších subjektů, které disponují velkým množstvím – v současné době nevyužitých – dat. Může jít například o pojišťovny či banky, ale také o firmy sbírající data z dopravy, provozovatele nákupních center a podobně. A tyto subjekty jsou již nyní schopné začít těžit informace ze signifikantního množství dat. Stačí, aby začaly.

Zrodili se datoví vědci

Současné informační technologie již poskytují dostatečný výkon, aby bylo možné zvládnout v reálném čase výpočty nad obrovskými objemy dat. „Máme výkonná úložiště postavená na technologii flash, která dokáží velké objemy dat nejen uchovávat, ale také je dostatečně rychle poskytovat pro výpočty a analýzy. Existují také dostatečně výkonné servery, které umějí s daty v reálném čase pracovat. Nicméně klíčovým momentem pro Big Data bylo vytvoření matematických a softwarových modelů, které stanovily způsoby, jak data ve velkém zpracovávat – jak jednu velkou analytickou úlohu rozdělit na miliony menších a pak je zase spojit zpět,“ popisuje Luděk Šafář.

Jenže to samo o sobě nestačí. Dnešní nástroje jsou sice schopné data zpracovat a vizualizovat, aby je ale bylo možné využít ke zlepšení obchodních procesů, musí následovat ještě další krok – analýza a interpretace. Právě to znamenalo zrození zcela nové profese – datových vědců nebo anglicky data scientists.

Výstižný příklad uvádí Luděk Šafář: „Potkali jsme se se zákazníkem z farmaceutické oblasti, který otevíral vývojové centrum. Přicházel z USA a byl velmi překvapený, že na inzerát, kde chtěl najít na trhu desítky data scientists, se nikdo nepřihlásil. Když potom profil změnili a byli schopni blíže specifikovat kompetence těchto pracovníků, našli tu šikovných lidí dost.“

Proto je podle jeho názoru firmám potřeba nabídnout nejen technologie a nástroje pro zpracování dat, ale zároveň jim také pomoci najít a vychovávat potřebné odborníky. I proto jsou vzdělávací programy, nabízené společností EMC, rozšiřovány právě tímto směrem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *