Nejlepší z obou světů – EMC vytváří nové pojetí hybridního cloudu

Výkon, zabezpečení a možnost kontroly. Flexibilita, nízké náklady a komfort uživatele. Přednosti privátního cloudu v prvním případě a veřejného cloudu v případě druhém. Lze spojit zdánlivě nespojitelné? Vytěžit z obou světů to nejlepší? Nedávno představené řešení EMC Enterprise Hybrid Cloud ukazuje, že něco takového je nejen možné, ale již i plně dostupné. Řešení integruje hardware, software a služby společností EMC a VMware. Propojuje tak silné stránky privátních i veřejných cloudů a stanovuje nový standard týkající se jednoduchosti, možnosti výběru a flexibility.

Hybrid CloudJe zřejmé, že firmy a organizace v dnešní době kladou na svá IT oddělení stále větší nároky. Požadují větší výběr zařízení, rychlejší vývoj i nasazování nových služeb. Zároveň vyvíjejí tlak na zvyšování efektivity, snižování nákladů a možnosti okamžitého škálování. Zvláště velké společnosti nejen v České republice mají svá IT řešení vlastněná a provozovaná in-house, jichž se z pochopitelných důvodů nehodlají vzdát, a zatím nedochází k masivnímu rozšíření služeb veřejných cloudů. Zákazníci často preferují koncept privátního cloudu, ale zároveň chtějí využívat přínosy externích cloudových služeb.

Při budování cloudu si firmy kromě využití stávající infrastruktury pořizují další hardware i software a následně je integrují. To s sebou přináší vysoké nároky na kvalifikaci zaměstnanců, čas i finanční prostředky. Obvykle není problémem poskládání hardwarových komponent, ale spíše úroveň automatizace, orchestrace či billingu. Klíčové pro zákazníka je pospojovat jednotlivé komponenty tak, aby byly kompatibilní a výsledný produkt bez problémů fungoval, resp. přinášel požadovanou kvalitu.

Řešení EMC vychází požadavkům zákazníků plně vstříc. Ti tak mohou vybudovat cloud např. na komoditním hardwaru, který již vlastní. Možnost zapojovat do systému komponenty od různých výrobců při dodržení referenční architektury představuje velkou výhodu. Další variantou pak je vytvoření cloudu na předdefinované infrastruktuře dodané přímo společností EMC.

Díky EMC Enterprise Hybrid Cloud Solution tak může firemní IT oddělení uživatelům poskytnout důvěryhodné cloudové služby a zároveň si zachovat svobodu volby při výběru technologie pro správu a orchestraci. Výsledkem je hybridní cloudové řešení, které je možné ve firmách vytvořit do čtyř týdnů. Podporuje tradiční aplikace i software příští generace, je finančně transparentní, takže lze snadno doložit přínos pro firmu, a nabízí jednoduchou i bezpečnou správu.

EMC poskytuje také rozšířenou sadu odborných a vzdělávacích služeb. Ty zákazníkům pomohou s rychlou implementací řešení pro hybridní cloud v jejich IT prostředí či jsou obecněji orientovány na snížení složitosti cloudové problematiky. Společnost využívá rozsáhlé zkušenosti, které uplatňuje při vedení transformace infrastruktury, provozu i aplikací ve všech fázích vývoje.

Své kompetence v oblasti hybridního cloudu společnost EMC dále posílila akvizicí firem Cloudscaling, Maginatics a Spanning. Tyto akvizice rozšiřují nabídku cloudových technologií EMC ve třech hlavních směrech: možnosti poskytnout zákazníkům hybridní cloudová řešení na bázi technologie OpenStack, možnosti výběru cloudu díky datové mobilitě mezi cloudy a možnosti využití nových bezpečnostních a ochranných funkcí pro nativně cloudové aplikace a data.

Společnost již brzy uvede řešení EMC Enterprise Hybrid Cloud Solution i pro technologie Microsoft a OpenStack. Bude navrženo tak, aby zákazníkům umožnilo mimo jiné snadno integrovat místní úložná řešení EMC a infrastrukturu Windows Server Hyper-V do prostředí Microsoft Azure. Budou tak moci v rámci hybridních prostředí flexibilně nasazovat a spravovat aplikace a úlohy. Společnost EMC podporuje možnost volby a usiluje o to, aby zákazníci byli při nasazení hybridního cloudu úspěšní bez ohledu na to, jakou konkrétní platformu zvolí.

Text byl publikován v časopisu IT Systems.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *