Konference EMC CIO Connect: přebudujte podnikovou architekturu od základů

CIO Connect

Mottem letošního ročníku konference EMC CIO Connect, která se konala na konci května v Praze, bylo „Redefine possible“, tedy hledání nových hranic možného. Je to jistě pro všechny účastníky velký cíl, ale rozhodně takový, jaký od EMC očekávají zákazníci. Konference byla rozdělená na 3 sekce. Přinášíme vám druhou část jejího shrnutí. První část shrnutí naleznete zde.

Pražská konference EMC CIO Connect byla rozdělena do tří sekcí. Účastníkům, kteří se zajímají o možnosti přebudování své podnikové IT architektury, nabídla první sekce vybrané řečníky a přednášky zaměřené na toto téma. Mezi hlavní témata této sekce patřila následující:

 • Softwarově definovaná datová centra (SDDC)
 • Přehled o situaci a pružná reakce u SDDC
 • Nový svět hybridních cloudů
 • Strategie a koncepce katalogů služeb
 • Bezpečnost SDDC

Síla SDDC

trackblog1_1

První sekce se zaměřila na vyzdvihnutí silných stránek softwarově definovaných datových center. Denis Janot a Kai Preuss účastníkům předvedli, jak SDDC umožňují IT držet krok s byznysem a zároveň v době stoupajících požadavků na kapacitu hbitě zavádět nové služby a snižovat náklady.

Vysvětlili, že tradiční model „vodopádu“ od požadavku po implementaci již není použitelný. Podniky potřebují agilní model, kde vedle sebe mohou zároveň probíhat různá plánování, analýzy a realizace.

trackblog1_2

K tomu je nutná nová infrastruktura. SDDC dokáže ušetřit čas při zachování efektivity vynaložených nákladů, což je klíčové, avšak nelze toho dosáhnout jinak než pomocí standardizace, rozsáhlé automatizace a využití komponent COTS. Nutné je také překonat propast mezi 2. a 3. generací IT platforem. Nová infrastruktura musí dokázat podporovat nové převratné technologie. EMC pomáhá svým zákazníkům při přestavbě a přesunu architektury z izolovaných datových úložišť na komoditní hardware. Vložte mezi ně řídící vrstvu. ViPR poskytuje veškeré nástroje, které potřebujete! Pomocí Scale IO dokážete vybudovat své vlastní softwarově definované datové centrum.

Výběr je neomezený

Zajdete-li do supermarketu pro obyčejný bílý jogurt, ocitnete se před složitou volbou: bez tuku, nízkotučný, smetanový, z kravského mléka, z kozího mléka, sójový, bez laktózy… výběr je obrovský. Člověk těžko může znát všechny rozdíly a účinky. Jak by tedy měla organizace využít softwarově definovanou architekturu, když existují neomezené možnosti volby?

Trackblog1_3

A zde vstupuje na scénu EMC. EMC umožňuje zajistit potřebnou viditelnost a agilitu k přeměně současného stavu a zavedení SDDC. Klíčová je otázka: kde poběží vaše aplikace? Na co musíte myslet:

 • Malá vytíženost zvyšuje náklady na ukládání dat
 • Příliš mnoho špičkových úložišť snižuje návratnost investic
 • Příliš mnoho nástrojů znemožňuje správu v heterogenním prostředí
 • Složitost a překryvy jednotlivých prostředí způsobují prodloužení času nutného k migraci dat, výpadkům a nutnosti každodenní správy
 • Nedostatečný reporting vede k reaktivnímu řízení.

Provozování SDDC se od provozování tradičního datového centra liší: kvůli samoobslužnému využití zdrojů a rychlému poskytování kapacit jsou viditelnost a kontrola klíčové z hlediska řízení provozu. Nutná je automatizace a integrované, neustále aktualizované reportingové nástroje, které viditelnost a kontrolu zajistí a umožní rychle rozhodovat, optimalizovat náklady a pružně reagovat.

Do cloudu a dále

Poněkud se připozdívá, pokud o zavedení cloudového systému stále jen uvažujete. „Hybridní“ znamená více než spojení soukromých a veřejných cloudových architektur, hybridní cloud a konvergovaná infrastruktura jsou zásadní pro zajištění flexibility a akceschopnosti podniku. Hybridní cloud poskytuje organizacím jednoduchý způsob, jak jednoduše nabízet cloudové služby na požádání a současně snížit náklady (a zprůhlednit je pro byznysové uživatele) a zjednodušit správu.

Trackblog1_4

Walid Yehia poté vysvětlil, jak veřejný cloudový systém pro zákazníky společnosti Vodafone v Egyptě nejen poskytl značnou úložnou kapacitu pro firmu, ale umožnil i zcela nový obchodní přístup.

Jedná se o úspěšný projekt veřejného cloudu. Níže jsou uvedené potřeby společnosti Vodafone Business, z nichž všechny byly více než plně uspokojeny:

Být průkopníkem na trhu

 • Poskytnout novou platformu, která umožní zavést nové služby pro malé a střední podniky
 • Zavést novou škálovatelnou cloudovou platformu
 • Nahradit stávající SSP „Sherkety“ a zároveň integrovat existující aplikace.

Zabezpečte svá data, zabezpečte svůj podnik!

Trackblog1_5

„V roce 2011 byl zaznamenán útok proti RSA a jak se ukázalo, byl proveden z Číny. Jeho cílem nebylo nijak vážněji uškodit. Nešlo ani o obohacení. Útok proti RSA byl pokusem získat klíč k dalším dveřím. Tím se výrazně změnila celková bezpečnostní situace. Musíme proto přehodnotit faktory jako je riziko,“říká Dr. Robert Griffin ve své přednášce na téma kybernetické bezpečnosti.

Dnešní obchodní prostředí je plné kybernetických bezpečnostních rizik a neustále nových nepřátel, nových taktik a nových hrozeb. Tradiční obrana ztrácí účinnost. Abychom mohli využívat výhody SDDC v dnešním digitálním světě, musíme posilovat svoji počítačovou obranyschopnost. Dr. Griffin popsal strategii Pokročilé kybernetické obrany společnosti RSA, která spojuje viditelnost, analýzu a akceschopnost s cílem zastavit dnešní pokročilé počítačové hrozby.

Trackblog1_6

Poutavý výklad Dr. Griffina o šokujících případech, které společnost RSA zaznamenala, ukázal, že implementace softwarově definovaného datového centra, které sníží náklady a zvýší efektivitu práce, sama o sobě nestačí. Je také nezbytné přemýšlet rizikových faktorech, mezi než může patřit cokoli od výpadků systémů přes servis po obranu datového centra proti kybernetickému zločinu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *