Jeremy Burton: K digitální transformaci potřebujete umět vyvíjet software a nebát se razantních změn

burtonDigitální transformace není jednorázová změna, ale proces, jehož součástí je vybudování patřičné kultury, organizační struktury a informačního zázemí, které umožní a podpoří inovace v obchodní oblasti, říká Jeremy Burton, prezident společnosti EMC odpovědný za produkty a marketing. V rozhovoru s Johnem Gallantem na konferenci Agenda 16, která se konala 22. března letošního roku, rozebírá předpoklady úspěchu digitální transformace, jaké důležité schopnosti musí podnikové IT rozvíjet a jak se s digitální transformací vypořádává samotná společnost EMC.

Co mohou podniky udělat pro úspěch své digitální transformace? Existují nějaké obecné faktory úspěchu nebo zásadní oblasti, na něž se zaměřit?

Jedním z důležitých faktorů je vývoj software. Ve většině podniků přes dvacet let nikdo nenapsal ani řádku kódu, protože se využíval balíkový software – cílem byla automatizace procesů, zvyšování efektivity a podobně.  Dnes je však schopnost vyvíjet software stále důležitější. Obnovit ji tam, kde dávno zanikla, vyžaduje rozhodný krok. Je nutné vytvořit silnou složku v podniku, která bude takříkajíc žít softwarem a bude stimulovat a podporovat patřičné změny. Příkladem může být automobilový průmysl, kde se tradiční výrobci ocitají pod tlakem nových hráčů – například některé elektromobily jsou v podstatě softwarově definované a zákazníci očekávají vylepšení a nové funkce každý měsíc, zatímco u běžných automobilů trvá vývoj nového modelu pět let a inovace přichází obvykle v ročních cyklech. Velké automobilky se snaží náskok dohnat a vyvíjí horečné úsilí na poli softwaru v rámci různých iniciativ „připojeného“ vozidla. Podobné to je ale i v dalších odvětvích.

Jak k digitální transformaci přistupuje EMC?

Obecně na zásadní změny, významné trendy a posuny na trhu reagujeme tak, že se nebojíme vytvořit relativně samostatnou jednotku, která se novým směrem transformvydá. Když v roce 2010 začal svět přecházet na konvergovanou infrastrukturu, selský rozum by velel přeorientovat naše vývojové týmy tímto směrem. My jsme však namísto toho s VMware a Ciscem založili společný podnik se samostatným vedením a konkrétní specializací. Zhruba před třemi lety, když začaly vznikat nové platformy pro vývoj aplikací, založili jsme podle stejného modelu novou firmu s názvem Pivotal. Tímto postupem vzniká poněkud zvláštní struktura podniku, kdy máme základní byznys – ukládání dat – a vedle toho VMware, RSA, Pivotal a další samostatné, specificky zaměřené jednotky, které mohou fungovat částečně nezávisle. Takový přístup usnadňuje rozhodovací procesy, urychluje zavádění změn a v neposlední řadě nám pomáhá získávat talentované pracovníky – nejlepší mozky a špičkové odborníky na vývojové platformy, infrastrukturu jako platformu, open-source software a další oblasti, které by společnost EMC jako taková těžko přilákala.

Jak ke změnám přistupujete ve svém hlavním oboru – infrastruktuře pro ukládání dat? Odvětví se mění a vyvíjí, přichází nové technologie, masivně nastupuje Flash.

Postupujeme obdobně, avšak provádět takové změny uvnitř mateřské společnosti je podstatně těžší než rozvíjet relativně samostatné jednotky, o jakých jsem hovořil. Bylo nám jasné, že pro nový typ aplikací, jaké vznikají například s pomocí platformy Pivotal, je nutný jiný druh infrastruktury než k běhu tradičních databází. Tým, který vyvíjí infrastrukturu, na níž běží systémy Oracle a běží na ní velmi dobře, se těžko může náhle přeorientovat a začít vytvářet stejně kvalitní infrastrukturu pro distribuované systémy jako Hadoop. Tím bychom si mohli značně uškodit u stávajících zákazníků. Proto jsme vytvořili dva týmy, jeden pro tradiční technologie, které jsou pro nás stále klíčové z hlediska výnosů, a druhý pro rozvíjející se technologie nové generace.

Jedním z hlavních problémů digitální transformace je uvolňování zdrojů v IT – lidských i finančních. Co podle vás musí vedení IT udělat, aby digitální transformaci umožnilo a podpořilo? Hovoříme o automatizaci, zefektivnění a zlevnění provozu, uživatelské samoobsluze.

V první řadě je nutné si uvědomit, že nové systémy jsou řádově rozsáhlejší, než s jakými jsme doposud pracovali. V roce 2010 jsme měli prvního zákazníka s petabytem dat. O tři roky později jich bylo tisíc. A loni jsme získali první exabytového zákazníka. Pro emc 2016 innovations transformationpředstavu, máte-li dodat ukládací zařízení s kapacitou jednoho exabytu, potřebujete sto kamionů. Snížíte-li cenu za gigabyte o 10 centů, na jednom exabytu ušetříte 100 milionů dolarů. Nové digitální systémy, které generují toky informací, povedou k tomu, že podniky budou disponovat tisícinásobnými objemy dat oproti současnému stavu. Nutná je proto především změna architektury IT. Podle mého názoru se bude jednat především o investice do horizontálně škálovatelných systémů kvůli ekonomice provozu a do softwarově definovaných technologií kvůli automatizaci. Nevidím důvod, proč by lokální IT zdroje nemohly být uživatelům k dispozici stejným způsobem jako veřejné cloudové služby, tedy samoobslužně. Transakční systémy budou plně flashové – v roce 2016 očekáváme, že se vyrovná nákladová efektivita flashové infrastruktury s výkonnými plotnovými disky. V neposlední řadě bude důležité zkoumat možnosti veřejného cloudu nejen z hlediska zjednodušení provozu, ale také z hlediska nákladovosti infrastruktury.

Jaké první kroky byste tedy doporučil? S čím by podniky měly dnes začít?

Nedávno jsme jednali s jedním zákazníkem a ukázalo se, že ředitel informatiky nerozumí některým technickým aspektům ukládání dat. Divili jsme se a on nám vysvětlil, že jeho předchůdce dostal výpověď, protože dokázal s byznysovými kolegy hovořit pouze v relacích technologií datových center. Nejen tento příběhu ukazuje, že vedení IT by mělo mnohem více uvažovat o ekonomické stránce a úzce spolupracovat s těmi, kdo řídí obchodní činnost. Často je totiž někdo takový, nikoli IT, skutečnou hnací silou digitální transformace v podniku. Vedení IT musí přemýšlet, jak transformaci umožnit a podpořit, jak uzpůsobit strukturu IT oddělení apod. Zásadní otázka, kterou si musí položit, je, jak technologie ovlivní mé odvětví v dlouhodobém horizontu. Od odpovědi se odvíjí další otázky – jak rychle dokážeme patřičné změny provést a co k tomu budeme potřebovat. Musí začít přemýšlet a fungovat odlišným způsobem, což může být pro leckoho nepohodlné.

Jaké další aspekty digitální transformace by měli vedoucí IT brát v úvahu? Jaká jsou úskalí moderního trendu tzv. bimodálního IT, které spočívá v oddělení stabilního, konzervativního jádra a dynamické inovativní složky?

Poslechněte si celý rozhovor s Jeremym Burtonem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *