Jednoduchý pohled na složitou infrastrukturu. EMC Service Assurance Suite (SAS) nabídne přehled o celé síti

Dnešní síťová infrastruktura se v okamžiku může dynamicky proměnit. Přidat do ní nový server je dnes díky virtualizaci otázkou několika minut a stejně rychle ho lze zase zrušit. Pro řadu firem se tak stává klíčové udržet si přehled o stavu své infrastruktury a samozřejmě i o její funkčnosti. V době digitální ekonomiky může znamenat jakýkoli výpadek IT systémů existenční ohrožení firmy. Schopnost rychle identifikovat závadu a její příčinu se tak stává klíčovou konkurenční výhodou. Nástroje EMC Service Assurance Suite (SAS) umožní získat kompletní přehled o síťové infrastruktuře i její funkčnosti. Díky svému objektovému přístupu je tak vlastně jakýmsi softwarově definovaným dohledem.

 

Jan Teuschel_outsideV rychle se měnícím světě byznysu přestávají tradiční přístupy fungovat. Týká se to pochopitelně i IT. Udržet dnes přehled o síťové infrastruktuře, jejích prvcích i mapě pomocí nějakého seznamu v Excelu či Wordu už prostě není možné. Aktuálnost takové tabulky se počítá v sekundách. Zrychlení rozhodovacích procesů a nutnost pružně reagovat na měnící se situaci na trhu jen podtrhuje současný trend virtualizace hardware. Dnes už není možné čekat na nasazení nového aplikačního serveru týdny, musí to být otázka minut. A naopak, v případě, že aplikace či server přestanou být potřebnými, musí je být možné bez dalších nákladů okamžitě zrušit.

Přitom funkčnost těchto systémů je často zcela klíčová a firmy si nemohou dovolit dlouhodobější výpadek. Nestačí tedy vědět, že infrastrukturu máme, ale musíme mít přehled o tom, že funguje. I proto dnes každý výrobce hardware dodává své dohledové nástroje. „Při jen trochu složitější infrastruktuře nastává ale další problém. V praxi jsem se setkal s případem, kdy měl zákazník nainstalováno téměř 50 různých dohledových programů,“ poznamenává Jan Teuschel, hlavní systémový inženýr společnosti EMC. „Všechny tyto programy poskytovaly detailní informace o konkrétním prvku, či v lepším případě skupině prvků. Jenže udržet si přehled jen v těchto dohledových aplikacích byl téměř nadlidský výkon. Nemluvě už o možnosti zjistit, co skutečně výpadek zapříčinilo,“ doplňuje Jan Teuschel.

Dohled nad dohledy

Přitom je zřejmé, že pro většinu případů není potřeba mít k dispozici zcela detailní informace. Pro správce infrastruktury je důležité velmi rychle identifikovat základní zdroj problému, jednoduše a přesně. Právě schopnost této rychlé analýzy je základní výhodou koncepce EMC Service Assurance Suite. K zařízením v infrastruktuře přistupuje objektově. „V podstatě jsou si zařízení stejného typu velmi podobná. Samozřejmě, že servery jednotlivých výrobců se od sebe liší. Ale všechny mají nějaký výpočetní výkon, určitý počet procesorů, paměť, diskovou kapacitu a podobně. Pokud se tedy podaří popsat tyto podobné prvky objektově, otevírá se prostor pro jakýsi univerzální dohled umožňující zobrazit základní informace o všech prvcích sítě na jednom místě,“ vysvětluje Jan Teuschel a dodává: „Trochu zjednodušeně bychom mohli říct, že SAS je vlastně takovým softwarově definovaným dohledem. Vždy tak poskytuje základní informace důležité pro provoz, ale také umožní získat i detail, pokud je to potřebné.“

Místo přepínání jednotlivých dohledových aplikací má tak správce k dispozici jeden jediný nástroj s velmi přehledným rozhraním. Prvky imgreszobrazené zeleně znamenají, že je vše v pořádku. Pokud se objeví červená barva, znamená to, že je potřeba zpozornět. Samozřejmě lze namítnout, že někdy je potřeba mít k dispozici i detail. To je samozřejmě pravda, SAS přirozeně nabízí možnost propojení s některými dohledovými aplikacemi nabízejícími speciální funkčnost. „Obvykle jde ale o minimum zařízení, která něco podobného vyžadují. Ve zmíněném případě zákazníka s padesátkou dohledových aplikací se nakonec ukázalo, že těch skutečně potřebných byla asi desetina. Ty jsme integrovali do SAS a správce tak nejenže ušetřil obrovské množství času, ale byl schopen i mnohem pružněji reagovat na případný problém,“ uvádí  Jan Teuschel.

U složitějších systémů navíc nastává ještě jeden problém. Pokud dojde k výpadku některé z klíčových byznysových aplikací, uživatelé často naráží na ping-pong mezi správci jednotlivých prvků. Nakonec zjistí, že u všech není žádná závada a vše je v pořádku. Správce aplikačního serveru tvrdí, že vše běží normálně, úložiště fungují, jak mají, aktivní infrastruktura také, jenže aplikace prostě nefunguje. Tím, že SAS dokáže spojit informace z celé sítě do jediného rozhraní, výrazně se zkracuje nejen doba detekce závady, ale především odhalení její prvotní příčiny.

„SAS je postavena na základu aplikace Smarts, s jejímiž tvůrci se EMC spojilo před necelými deseti roky. Tato aplikace využívá sofistikovaný matematický model k tomu, aby dokázala identifikovat jednu, nebo dvě původní příčiny rozsáhlejšího výpadku,“ vysvětluje Jan Teuschel. „Během dalšího vývoje se nám podařilo doplnit tento základ o aplikační či výkonnostní monitoring a další prvky, takže se lze nyní poměrně jednoduše proklikat celou síťovou infrastrukturou, odhalit příčinu rozsáhlejší výpadku a pak ji velmi rychle odstranit,“ doplňuje Jan Teuschel.

Efektivita heslem dne

Service Assurance Suite ale není jen dohledovým nástrojem. Tlak na maximální efektivitu a orientace na celkové náklady na vlastnictví (TCO) se odrážejí také ve snaze o maximální využívání dostupných zdrojů. Firmy dnes již nechtějí zbytečně investovat do hardware, který využívají jen částečně nebo po velmi krátkou dobu v roce. Zároveň ale potřebují mít možnost dostatečně škálovat výkon v případech, kdy je to potřeba. Kromě základu postaveného na původních technologiích aplikace Smarts rozšířilo EMC během jeho vývoje SAS i o funkčnost aplikace dříve dodávané společností Watch4net.

Díky tomu je monitoring propojen také s reportingem, a to včetně výkonového a spolehlivostního. „Výkonnostní monitoring umožňuje přímo v základním uživatelském rozhraní zobrazit informace o výkonu různých zdrojů, jednotlivých infrastrukturních prvků a jejich vytížení. To vše lze chart-and-magnifying-glass-data-analysis-predictive-analytics-navíc přehledně graficky zobrazit. Správce tak nemusí sledovat obrovské množství ukazatelů na různých místech, ale má všechny potřebné informace k dispozici přímo na výchozí obrazovce v přehledné grafické podobě,“ upřesňuje Jan Teuschel s tím, že SAS může navíc sledovat a vyhodnocovat i spolehlivost či funkčnost jednotlivých prvků a informovat o dodržování úrovně SLA. To může být klíčové jak pro dodavatele či poskytovatele služeb, kteří mohou sledovat dodržování úrovně vůči zákazníkům, tak samozřejmě pro zákazníky samotné. „V podstatě lze říci, že kromě monitoringu funkčnosti umožňuje SAS sledovat také výkon a dostupnost jednotlivých prvků,“ poznamenává Jan Teuschel.

Jeden dohled vládne všem

„Zákazníci dnes potřebují mít celou řadu informací, na které dříve čekali několik týdnů, v reálném čase. To se týká také funkčnosti a dostupnosti IT systémů. Proto dnes vidíme výraznou tendenci ke vzniku tzv. umbrella managementu, tedy systémů, které dokážou velmi přehledně zobrazit všechny potřebné informace na jednom, nebo několika málo místech. Musí být přitom schopny sloučit vstupy z řady velmi různorodých zdrojů,“ uvádí Jan Teuschel a zdůrazňuje, že právě možnost přizpůsobit vzhled i fungování základního rozhraní EMC Service Assurance Suite je jednou z hlavních věcí, kterou zákazníci na tomto balíku oceňují.

Vzhled prostředí lze totiž velmi detailně přizpůsobit podle přání zákazníka. Všechny informace jsou přitom automaticky převáděny do grafické podoby, takže k získání přehledu stačí v řadě případů jediný pohled na základní obrazovku. Možnosti automatické agregace dat do různých grafů a přehledů jsou v podstatě omezeny pouze fantazií zákazníka. Jan Teuschel k tomu podotýká: „Klíčové je, že místo celé řady často zastaralých nástrojů může mít správce k dispozici jediný nástroj, který mu poskytne mnohem lepší přehled o dění v síti, ale také o funkčnosti, výkonu a dostupnosti jednotlivých prvků, než tomu bylo v případě používání samostatných aplikaci.“

Objektový přístup navíc dovoluje SAS měnit architekturu své sítě opravdu rychle. Přidáním nového aplikačního serveru může být v podstatě otázkou několika sekund. Stačí totiž říci, že nový objekt má mít vlastnosti nějakého jiného. Kupříkladu, pokud firma potřebuje nasadit nový server pro SAP či jinou klíčovou byznysovou aplikaci, správce může poměrně snadno načíst vlastnosti tohoto serveru z již existujícího profilu SAP serveru. SAS přitom automaticky doplní potřebné hardwarové parametry. „EMC má v tomto směru výhodu, že bylo původně výrobcem úložišť. Ta jsou dodnes v podstatě srdcem datových center a servery či aplikace jsou pro tato úložiště takovými periferiemi. Dnes je navíc patrné, že hardware samotný se výrazně komoditizuje a klíčová inteligence se posunuje od hardware k software. To dává nástrojům, jako je Service Assurance Suite úplně nový rozměr. S jediným nástrojem lze totiž škálovat infrastrukturu nejen po funkční stránce, ale také po stránce výkonu,“ uzavírá Jan Teuschel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *