J. Svěrák: Budoucnost patří datovým vědcům

Z tradiční převážně infrastrukturní firmy se EMC stává stále více dodavatelem software. Country manažer této společnosti v Česku Jiří Svěrák hovoří v rozhovoru o tom, čím byla tato změna vyvolána, jak se proměňuje svět IT, a jaké to bude mít dopady na všechny, kteří se v tomto oboru pohybují – ať již firmy, tak IT specialisty. „Svět IT se rychle mění a lidé v něm působící se tomu musí chtě nechtě přizpůsobit,“ říká Jiří Svěrák a dodává, že do budoucna bude poptávka především po tak zvaných datových vědcích.

Jiri Sverak 2Začněme trochu strategicky. Jaká je podle Vašeho názoru role IT v současném světě? Jak může ovlivnit úspěch či neúspěch na trhu?

Informační technologie mají v dnešním technickém světě pro byznys klíčovou roli. I při našich jednáních se zákazníky pozorujeme zajímavou změnu organizační struktury. Přitom tato změna nastává napříč segmenty a výsledek je vždy velmi podobný. Ve firmách se vytváří jakési obchodní jednotky, které jsou na sebe napřímo navázány. Prodejní oddělení například předává své požadavky na aplikace pro zákazníky nebo přípravu nějaké nové služby rovnou IT oddělení. Bez jeho podpory dnes není velká část firem vůbec schopna fungovat.
Není to přitom tak dávno, co IT mělo v organizační struktuře firem úplně jinou pozici. Bylo v podstatě samostatnou jednotkou a bylo chápáno spíše jako nákladová položka. Dnes je to úplně jinak a IT je úzce provázáno s ostatními odděleními v organizaci. Jsem přesvědčen, že se tento trend netýká jen velkých firem, ale dokonce ani malé firmy nebudou schopny, bez toho aby prošly takovouto transformací, uspět.

Nedávný průzkum v rámci EMC Fóra ukázal, že 67 procent respondentů vidí IT jako strategický faktor pro obchodní růst. Dokonce důležitější než dříve. Proč tomu tak je?

Myslím si, že odpověď je poměrně jednoduchá. Je to mobilita, a to včetně mobility pro zákazníky. Známe to všichni sami od sebe. Potřeboval jsem včera večer najít jisté dokumenty ke svému pojištění. Připojil jsem se z domova přes webovou aplikaci pojišťovny a vše potřebné našel. Už si neumím představit, že bych v papírové formě dohledával dokumenty, případné změny a tak podobně.

Požadavkem dneška je jednoznačně rychlost, výkon a snížení nákladů. Mobilita je cestou, jak se splnění těchto požadavků přiblížit. Mobilita sama se sebou zároveň nese velké množství nároků a potřeb, ať již je to maximální efektivita, dostupnost, rychlost či třeba analýza a sběr dat. Svět prošel od roku 2010 v tomto směru velkou proměnou. Zkusme si vzpomenout, kdo z velkých dodavatelů energií nebo bankovních služeb měl svou vlastní aplikaci? A dnes? Myslím si, že bez takové aplikace by už nikdo vlastně neměl na trhu šanci.
Přesně takhle má ale asi trh fungovat, jakmile dva či tři bankovní domy představí svou aplikaci, která umožní ovládat svůj účet ve větším pohodlí a vzdáleně, aniž bych musel chodit na pobočku, zákazníci to začnou vyžadovat i po ostatních. Myslím si, že letošní rok bude z tohoto pohledu tím zlomovým, dosud byla mobilita spíše konkurenční výhodou, dnes už se pomalu stává nutností.

Když ještě u průzkumu zůstaneme. 77 procent respondentů očekává, že megatrendy jim přinesou konkurenční výhodu. Jaké megatrendy to jsou?

Jedním z  megatrendů je mobilita, tak jak jsme o tom již mluvili. Ale dnešní doba je doba datová, takto jsme i nazvali jednu z našich konferencí již před dvěma lety. Pokud bych měl pojmenovat další megatrend, pak jsou to jednoznačně data a práce s daty. Ostatní megatrendy jsou pak úzce navázány na proměnu infrastruktury. Ta musí být rychlejší, efektivnější i jednodušší na management a administraci.

Myslím, že můžeme celkem s velkou jistotou říct, že o úspěchu na trhu bude v krátké době rozhodovat schopnost analyzovat a strukturovat data. Ta se budou postupně přesouvat do toho, čemu dnes říkáme data lakes (datová jezera, chcete-li). Práce s data lakes totiž může úplně proměnit náš pohled na data. Osobně dnes práci s daty vidím jako jeden z klíčových faktorů úspěchu téměř pro jakoukoli firmu.

 

EMC před nedávnem ohlásilo, že připravuje nové produkty pro tzv. datová jezera. Zdá se, že data lake je novým populárním termínem. Můžete nám ho trochu objasnit?

Datová jezera (data lakes) jsou způsobem náhledu na data a práce s nimi, Každá firma má svá data uložena v různých vrstvách, v databázích, v aplikacích či jinde. Není vždy snadné se k nim dostat a získat nějaký větší nadhled. Nebojím se ale říct, že dnes už je téměř nutností nejen schopnost tato data nalézt, ale především ohraničit je, pojmenovat a nějakým způsobem analyzovat a strukturovat.

V poslední době se hodně mluví o Big Datech, nyní tady máme datová jezera. Jak spolu tyto dva pojmy souvisí? Kromě toho, že je všichni používáme, abychom byli tak zvaně „in“?

Firmy v posledních letech zjišťují, že rychle roste objem dat, která mají k dispozici, a především pak, že by tato data mohly využít ke zlepšení své obchodní strategie či procesů nebo k lepšímu poznání svých zákazníků. Big Data jsou tedy v podstatě obrovským balíkem dat, strukturovaných či nestrukturovaných, uložených na jednom místě dohromady.

Data lakes jsou již vyčleněné ostrovy dat, které již mají nějakou logiku a jsou nějak ohodnocena. V podstatě to může být další krok za Big Daty, v datových jezerech už máme tyto obrovské objemy nějak zpracované, popsané a třeba i strukturované.

Čím se datové jezero odlišuje od běžného datového skladu či úložiště? Potřebujeme opravdu nový termín?

V datových skladech byla nejčastěji uložena data z databází, dobrým příkladem mohou být například telekomunikační operátoři, kteří ze svých sítí získávali obrovské množství dat. Tato data se obvykle exportovala do Excelu či nějakého tabulkového procesoru a pak se s nimi, ne vždy pohodlně a ne vždy efektivně, pracovalo. Dnes je všechno jinak, data sbíráme nejen z databází, ale třeba i ze sociálních sítí, z různých softwarových nástrojů a dalších zdrojů. Zákazník za sebou dnes obvykle zanechává nějakou elektronickou stopu. Datová jezera umožňují kombinovat různé druhy dat a vhodně je využít.

Proč se EMC připojilo k Data Lakes Foundation?

EMC je na trhu vnímáno především jako infrastrukturní firma. A je to dobře. Díky tomu máme určitý nadhled, a proto jsme schopni vidět budoucnost v datech a práci s nimi. Je to přesně ten megatrend současnosti, jak jsme o tom mluvili na začátku. Jenže i EMC se mění a kromě infrastruktury již dnes nabízí celou řadu softwarových produktů, které jsou jakousi nadstavbou oné „infrastrukturní vrstvy“.

Přitom si myslíme, že právě na poli software se bude odehrávat ten největší souboj v následujících měsících a letech, proto sem soustřeďujeme velkou pozornost. V minulosti jsme zákazníkům nejčastěji dodávali izolovaný hardware, ať již jde o klasická disková pole, zálohování, all-flash systémy a podobně. Dnes už po nás ale chtějí něco jiného, stále častěji dodáváme celá řešení, znamená to, že do hry vstupuje celá řada softwarových nástrojů. Od různých produktů pro virtualizaci, až po naši platformu Pivotal sloužící pro vývoj nových aplikací.
Budoucnost pro EMC se podle mého názoru skrývá právě v softwaru a v nástrojích, které budou našim zákazníkům pomáhat pracovat s daty a hledat v nich možnosti pro akceleraci byznysu, nacházet v nich konkurenční výhody. Prožili jsme vlastně úplně přirozený přerod z téměř čistě hardwarového dodavatele v dodavatele software a řešení. Nicméně přesto máme k datům stále velmi blízko, nebylo tedy jiné cesty než do Data Lakes Foundation vstoupit.

Ve své odpovědi jste mluvil o proměně z původně hardwarového dodavatele. Myslíte si, že bude v budoucnu vůbec existovat nějaký skutečný výrobce úložišť mimo Asii?

V horizontu příštích pěti let budou prodeje infrastruktury směřovat do velkých datových center, většinu obratu v tomto segmentu tak bude tvořit několik málo velkých projektů, ať již půjde o datová centra nebo poskytovatele služeb. Ve všech ostatních obchodních případech půjde v podstatě o prodej software a nástrojů pro práci s daty.

Znamená to, že můžeme skutečně čekat masivní přesun úložišť do cloudu? Dočkáme se doby, kdy firmy už nebudou mít vlastní úložiště a možná ani vlastní servery a vše se přesune do datových center?

Ta doba už v podstatě nastala. Samotný disk nebo vlastně celé úložiště, včetně nějaké logiky, kterou má, se stalo spotřebním zbožím. Je to velmi podobný vývoj, který jsme zaznamenali u serverů zhruba před pěti lety. Hardware se prostě stává komoditou. To se samozřejmě odráží i v přístupu zákazníků, kteří úložiště takto nakupují.

Nárůst cloudových služeb a přesun dat a aplikací směrem do datových center je na první pohled patrný. Větší firmy obvykle fungují v režimu hybridního cloudu, střední a menší firmy přesouvají do datových center velkou část svého IT. Důležitou roli v tom hraje i konsolidace, zejména u nadnárodních firem jde o zcela jasně patrný trend. Zřetelně to můžeme vysledovat i u našich zákazníků, kteří v podstatě konsolidují svou IT infrastrukturu a IT služby v podstatě globalizují. To znamená, že IT infrastruktura na pobočkách se stává součástí jediného nadnárodního řešení. Místo několika lokálních úložišť se například přesunou data do jednoho velkého nadnárodního datového centra. Totéž platí o infrastruktuře, která se virtualizuje a poskytuje centrálně, a tak dále.
To výrazně mění situaci i pro nás samotné. Nadneseně řečeno, díky konsolidaci dnes je pro nás jako českou pobočku problémem správně identifikovat tržby pocházející z České republiky. A tento trend bude pokračovat, za pět let můžeme očekávat výraznou proměnu struktury našich prodejů, stále větší roli budou hrát flash úložiště, budeme žít v konsolidovaném světě a dodávat spíše jednotkám zákazníků, kteří budou poskytovat služby dál.

Budou tedy ještě potřeba ve firmách IT specialisté? Mluvíme o tom, že se budou data a aplikace přesouvat do datových center, stále více hardware se virtualizuje. Dnes se mluví o nedostatku IT odborníků. Ale nebude to nakonec tak, že budou bez práce?

Svět IT se rychle mění a lidé v něm působící se tomu musí chtě nechtě přizpůsobit. Tradiční rozdělení IT rolí, jak jsme ho znali, prostě zmizí. IT specialisté ve firmách se budou muset změnit a přizpůsobit se tomuto trendu. Firma už si nebude moci držet takové množství infrastrukturních sil, ale bude potřebovat specialisty schopné zastávat mnohem škálovatelnější role. Pro společnosti bude ekonomicky neúnosné držet si administrátory na servery, na databáze, na úložiště a tak dále.

Je to skutečně obrovská výzva. Budoucnost patří lidem, kterým říkáme datoví vědci či data scientists. Lidem, kteří jsou schopni zpracovat jednotlivé ostrovy dat, dát jim nějakou logiku a vytěžit z nich informace a trendy.

Znamená to, že doba IT odborníků ve firmách končí? Že lidé schopni ručně nastavovat jednotlivé parametry infrastruktury už nebudou potřeba?

Neřekl bych, že ta doba končí. Ale v každém případě bude do budoucna dramaticky klesat jejich počet. Můžeme si zase pomoci příkladem, od loňského roku nabízí EMC nástroj pro správu a management heterogenních úložišť. Zákazníkovi tak můžeme nabídnout výhodu jediného nástroje na úložiště od více dodavatelů. Jenže pro IT specialisty u zákazníka to pochopitelně znamená nutnost změnit styl své práce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *