Nový výzkum: Hybridní cloud je účinný stimulátor digitálního byznysu

Nedávno vydaná studie, kterou na objednávku EMC zpracovala společnost IDG Research Services, poukazuje na úzkou spojitost mezi hybridním cloud computingem a digitálním byznysem. Studie označuje hybridní cloud za „účinný stimulátor digitálního byznysu“, avšak jedná se o více než prokazatelný stimulátor.

 

Hybridní cloud dokáže urychlit pokrok a zesílit přínosy iniciativ zaměřených na digitální byznys. Existuje „multiplikační efekt“ přínosů, který působí, když podnik do hybridního cloudu umístí více pracovních zátěží a prakticky využije flexibilitu a okamžitou dostupnost hybridního cloudu.

windowPravděpodobně není nutné zdůrazňovat, že digitální byznys zaujímá přední místa v seznamech priorit podniků (90 % respondentů globální studie IDG jej řadí mezi své nejvyšší obchodní priority) a v důsledku toho i v seznamech priorit vedení podnikové informatiky a IT oddělení. Spotřebitelské technologie a internet natrvalo změnily očekávání spotřebitelů i firemních zákazníků. Lidé i firmy očekávají, že obchod bude probíhat rychleji, snadněji, kdykoli a kdekoli. K udržení konkurenceschopnosti musí podniky pokračovat v digitalizaci procesů a interakcí – a skutečně zaujmout zákazníky.

Proč zrovna hybridní cloud?

Jakou roli hybridní cloud hraje? Jedná se o nejlepší aktuálně dostupnou infrastrukturu pro digitální byznys. Má všechny zásadní vlastnosti nezbytné pro udržení tempa v dynamicky proměnlivé digitální ekonomice: rychlost, flexibilitu, spolehlivost, škálovatelnost, nákladovou efektivitu. Podporuje digitální byznys konkrétními způsoby. Hybridní cloud umožní rychlé testování, nasazení a škálování nových aplikací tím, že pomůže podnikům hladce propojit aplikace a služby ve veřejném i soukromém cloudu. Nové mobilní aplikace lze integrovat s klíčovými podnikovými systémy, takže podnik může zapojit všechny své schopnosti.

Potenciální přínos hybridního cloudu je však rozsáhlejší. Výzkum společnosti IDG dále ukázal, že zavedení hybridního cloudu snižuje provozní výdaje na IT v průměru o nezanedbatelných 24 %. To je vysoké číslo jako přímá úspora i jako příležitost k reinvestici. Nejdůležitější je, že oslovené společnosti vynakládají 40 % úspor na nové obchodní a technologické iniciativy.

Potom je zde zmíněný multiplikační efekt. Ti, kteří využívají hybridní cloud nejaktivněji a umisťují do něj významné množství pracovních zátěží, se těší největšímu užitku. Je u nich třikrát pravděpodobnější, že dosáhnou obchodních cílů v oblasti digitálního byznysu a připravenosti infrastruktury, než u těch, kdo hybridní cloud nezavedou. Dochází u nich k poklesu provozních výdajů na IT o neuvěřitelných 29 %, což znamená příležitost reinvestovat ještě větší objem úspor. Hybridní cloud je skutečně účinný stimulátor.

Další podrobnosti o souvislostech hybridního cloudu a digitálního byznysu naleznete v této tiskové zprávě. Další podrobnosti o snižování nákladů na IT v souvislosti s hybridním cloudem pak nabízí toto nové video. Digitální byznys je dnes nevyhnutelnou nutností a jeho podpora, či dokonce stimulace je v současné době nejdůležitějším příspěvkem IT k rozvoji podniku.

Hybridní cloud připravuje půdu.

S pomocí společnosti EMC je nyní digitalizace podnikání a zavádění hybridního cloudu jednodušší než kdykoli dříve. Řešení Federation Enterprise Hybrid Cloud spojuje nejlepší dostupné technologie, profesionální služby a podporu na jedno zavolání. Pomáhá zákazníkům urychlit implementaci a tím jednak zvýšit flexibilitu a akceschopnost z obchodního hlediska a jednak snižovat náklady automatizací poskytování bezpečné, vždy dostupné infrastruktury a IT jako služby pro tradiční podnikové aplikace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *