K čemu potřebujeme hybridní flashová disková pole?

Hybrid-Flash-Array-1Je neoddiskutovatelný fakt, že využití flash disků v diskových polích podnikové třídy stoupá velmi uspokojivým tempem. Tento trend se ještě zrychlí s prodlužováním životnosti flash disků, zvyšováním kapacit a průběžným poklesem cen a především se zaváděním funkcí diskových polí pro optimalizaci práce s flash disky (které podpoří trvanlivost a nákladovou efektivitu). Proč tedy vůbec uvažovat o čemkoli jiném než plně flashovém diskovém poli?

Hybrid-Flash-Array-2Za jinak stejných okolností čistě flashové pole obvykle vyhovuje nárokům většiny transakčních pracovních zátěží a XtremIO od společnosti EMC bere trh útokem.

Okolnosti však stejné nejsou. Rozpočty jsou napjaté a neustále se snižují, výdaje na IT jsou pod stále větším drobnohledem a od IT se očekává, že dokáže s menšími prostředky více. Nepochybně existují argumenty pro systém, jehož ceny začínají na nižší úrovni a které nabízí sjednocenou kapacitu na malém prostoru.

Plně flashová pole (AFA) poskytují fenomenální výkon a umožňují architektům přistupovat ke starým problémům novým způsobem a vytvářet taková řešení úložišť, kde mohou být veškeré datové služby neustále aktivní bez negativního vlivu na výkon nebo latenci, navíc s vysoce účinnými ochrannými mechanismy, které předčí tradiční implementace hardwarové založené na principu RAID. To znamená, že lze očekávat spolehlivé služby redukce dat, které srazí cenu za gigabyte, aniž by utrpěl výkon.

Proč tedy uvažovat o hybridních flashových polích? Protože ne všechna data zasluhují stejné zacházení a ne u všech dat je redukce přínosem. Hybridní flashová pole kombinují flash disky, které zajistí výkon (IOPs) a tradiční plotnové disky (HDD), které zajistí ekonomičnost provozu (cena vs. kapacita). Je samozřejmě nutné dobře znát povahu zátěže, aby bylo možné rozhodnout, zda je hybridní pole pro daný účel vhodné (v 90 % tomu tak je), dále otázky jako šikmost dat, četnost čtení a zápisů nebo nároky na latenci, ale hybridní flashová pole ve většině případů nabízí nejnižší náklady na GB bez ohledu na typ zátěže nebo aplikace. Existují hybridní flashová pole, která podporují blokovou architekturu, pole, která podporují souborovou architekturu i pole, která podporují oba přístupy. Plně flashová pole se tradičně zaměřují na blokový přístup, i když nalezneme i některé výjimky jako VNXe3200 v plně flashové konfiguraci, které podporuje blokové i souborové aplikace. Hybridní flashová pole jsou dnes brána jako osvědčená střední cesta, typická volba pro konsolidaci smíšených pracovních zátěží, která využívá flash disky pro výkon a vysokokapacitní plotnové disky pro nižší cenu za GB – bez ohledu na možnost deduplikace nebo způsob přístupu.

Hybrid-Flash-Array-3

Zdroj:  IDC Worldwide all flash array and Hybrid flash array 2014-2018 forecast

Proč jednotné hybridní flashové pole VNX?

  • Bezkonkurenční ekonomika provozu
  • Podpora jednotného úložiště (Unified Storage)
  • Výkon flash disku za cenu plotnového
  • Plně automatizované vrstvení úložišť (FAST)
  • Hluboká integrace s VMware, Microsoft Hyper-V a Citrix
  • Podpora smíšené zátěže (Oracle, SQL, Exchange, SharePoint, SAP, domovského adresáře, apod.)
  • Připravené na hybridní cloud
  • Efektivní rozšiřování kapacity až na 6 PB
  • Flexibilní možnosti nasazení
  • Navržené pro dostupnost 99,999 %

Hybrid-Flash-Array-4

Shrneme-li, hybridní flashová pole jsou oblíbená z prostých ekonomických důvodů bez ohledu na typ zátěže. Jednotná hybridní flashová pole VNX nabízí výkon technologie flash za cenu plotnových disků a neuvěřitelně snadno je lze u zákazníka integrovat do ekosystémů VMware a Microsoft.

Moje slova potvrzuje i nezávislá studie IDC s názvem Hybrid-Flash Arrays Enable Businesses to Benefit From Enterprise Storage Consolidation.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *