Hybridní cloud kombinuje výhody dvou světů

Rychlý rozvoj technologií v posledních letech přinesl široce dostupné služby veřejného cloudu. Uživatelé si zvykli na jejich komfort a flexibilitu a chtějí stejné možnosti od interního IT. Jde to vůbec?

„Veřejný cloud začal spolehlivě fungovat relativně nedávno. Za několik posledních let se dramaticky rozvinuly systémy pro virtualizaci, stejně jako hardwarové technologie a další IT komponenty, na vysokou úroveň spolehlivosti, která vznik cloudových služeb umožnila,“ říká Luděk Šafář, Senior Systems Engineer Manager společnosti EMC.

Veřejný cloud se začal masivně prosazovat především v soukromí, jeho obliba ale brzy pronikla i do firemního prostředí. Tím ovšem vzniká střet mezi dvěma odlišnými typy IT služeb: ty první, zajišťované interně, je třeba pečlivě plánovat, rozpočtovat, a věnovat nějaký čas jejich implementaci. Ty druhé, cloudové, jsou dostupné kdykoliv a ihned – stačí jen kreditní karta na uhrazení příslušného poplatku.

„Uživatelé si skutečně velmi rychle zvykli, že ve veřejném cloudu mohou mít všechno hned a v jakémkoliv množství. Ať už jde o mailové služby s neomezenou kapacitou, datová úložiště nebo služby pro sdílení dokumentů. Lokální IT je najednou konfrontováno s tím, že externí poskytovatel nabízí uživatelům neuvěřitelně jednoduchý přístup ke službám,“ popisuje Luděk Šafář.

Zaměstnanci a manažeři ve firmách pak podobnou flexibilitu a úroveň služeb požadují po vlastním IT oddělení. To však nemá a nemůže mít stejné prostředky a možnosti, jako mají globální provozovatelé veřejného cloudu.

Problémem je bezpečnost dat a skryté náklady

Snad v každém podniku dnes existuje fenomén nazývaný „shadow IT“. Jde o část IT služeb, které uživatelé využívají z veřejného cloudu, aniž by to ale bylo pod kontrolou firemního IT oddělení. Problémy vyplývající ze shadow IT jsou na jedné straně bezpečnostní – část dat opouští firemní prostředí a často není jasné, jak a kde jsou uložena a kdo za ně zodpovídá.

Druhý problém spočívá v nákladech na tyto služby. „Konzumace externích zdrojů je velmi jednoduchá a vypadá levná. To ale jen do chvíle, kdy do nákladů započtete bezpečnostní rizika, a také vznikající nekonzistenci IT prostředí. Tu ale bude třeba jednou vyřešit, a pak to bude stát další peníze,“ vysvětluje Luděk Šafář.

Udělejte z rozporu výhodu

Řešením popsaného rozporu je koexistence interních IT služeb na bázi privátního cloudu s vnějším veřejným cloudem. Luděk Šafář objasňuje, proč je tato kombinace vhodná: „Nejen naši zákazníci provozují aplikace, které jsou natolik specifické, že neumožňují jednoduchý běh v externím prostředí a je tedy nutné mít vlastní IT. Na druhou stranu chtějí využívat cloudových konceptů a chtějí mít možnost své aplikace řízeně provozovat ve veřejném cloudu. A této kombinaci, která umožňuje koexistenci dvou světů, my říkáme hybridní cloud.“

Hybridní cloud tak spojuje výhody interního IT, kde má klient vše plně pod kontrolou, a veřejného cloudu, kde má k dispozici prakticky neomezené zdroje a škálovatelnost.

Při přechodu na hybridní cloud je možné počítat s tím, že některé služby jsou pro cloudové prostředí velmi vhodné – typicky e-mail, sdílení souborů nebo CRM systém. Řada firem ale provozuje specifické aplikace, které nelze do cloudu přenést snadno. U těch je pak třeba rozhodnout, zda se nechají ve firmě „dožít“, nebo se provede změna architektury aplikace, která její použití v cloudu umožní. „Taková změna nebývá snadná, ale přináší jasné benefity – především možnost rychlejší reakce na požadavky byznysu. Zatímco v tradičním IT prostředí si jakákoliv změna aplikace (a související úpravy IT infrastruktury) vyžádá měsíce, v cloudu jde o dny,“ popisuje Luděk Šafář.

Dalším přínosem je podle jeho slov možnost operativně rozšířit interní cloudové prostředí o vnější zdroje. Příkladem z praxe je marketingová kampaň telekomunikačního operátora, která krátkodobě znásobila návštěvnost jeho webových stránek a vytížení jedné z aplikací. „Žádné interní IT nemá dostatek zdrojů pro pokrytí podobných krátkodobých špiček. Pokud si ale můžete na několik dnů dokoupit zdroje v externím cloudu, ušetří vám to problémy a flexibilita podnikání se dramaticky zvýší. Můžete se pustit do větších projektů a nebát se přitom, že vaše zákazníky odradí nefunkční nebo pomalá webová aplikace,“ dodává Luděk Šafář.

Mějte vše pod kontrolou

Na místě je samozřejmě otázka, jak celý tento systém udržet pod kontrolou v případě, kdy má zákazník část infrastruktury pronajatou od externího dodavatele a část si spravuje sám. EMC tento problém řeší technologickými komponentami v rámci svého řešení EMC Enterprise Hybrid Cloud. Nově vydaná edice obsahuje i komponenty na úrovni vCloud Automation Center a vCloud Operations od sesterské společnosti VMware, které umožňují správcům infrastruktury jednoduše rozlišovat mezi zdroji, které mají externě, které interně, jakým způsobem je využívají a jak konzumují zdroje zvenku a zevnitř firmy.

Jak ale v praxi zabránit tomu, aby takřka neomezená dostupnost služeb neznamenala dramatický růst nákladů na IT? „Toto typicky hrozí, pokud se implementuje jen polovina cloudového řešení – tedy jen jakási samoobsluha bez systémů pro alokaci nákladů na byznysové jednotky,“ říká Luděk Šafář.

I tady se ale lze poučit od poskytovatelů veřejného cloudu. „Ti si vždy před poskytnutím služeb nejprve řeknou o číslo vaší kreditky. A stejně je to nutné řešit ve firmě – dopředu, před spuštěním cloudu si definovat, co jsou základní IT služby a za co musejí jednotlivá oddělení zaplatit. Pokud čerpají zdroje, ale má to ekonomický přínos pro podnikání, nejsou náklady problém, protože je mají z čeho uhradit. A pak není ani technologický důvod, proč by službu v daném rozsahu nemohli dostat. Cloud to umožňuje,“ uzavírá Luděk Šafář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *