Gartner Symposium: Jak změnit svůj byznys?

Dinko Eror,  viceprezident EMC pro globální služby, věří, že špičkově zvládnuté IT je v dnešní, rychle se měnící době klíčem k úspěšným inovacím. Problém však nastává, pokud podniky se svými IT prioritami „žonglují“. IT se naopak musí stát jakýmsi vyvažujícím prvkem mezi různými potřebami podniků. Co je tedy úkolem CIO´s? To bylo jedno z hlavních témat na Gartner Symposium/ITxpo 2015.

 

„Myslete jinak o způsobu svého vedení, organizaci a i o technologiích, které si kupujete!“ Tak zní rada Petera Sondergaarda, viceprezidenta společnosti Gartner. Podle jejich analýzy bude do roku 2017 až 75 % firem používat dvoupólové IT, tedy takové prostředí, ve kterém vedle sebe funguje tradiční IT, které zajišťuje bezpečnost a stabilitu a prostředí, které reflektuje potřeby podniků a nabízí prostor pro inovace nezbytné pro dlouhodobou prosperitu podniku. Již za pouhé dva roky má tedy ¾ podniků fungovat na dvoupólovém IT.

Slova, která Peter Sondergaard pronesl, sice znějí jako jednoduchá výzva, ale kde začít? Odpovědi nabízí Dinko Eror. Ten shrnuje 3 hlavní rozhodnutí, která musejí podniky učinit, aby mohly v dvoupólovém prostředí efektivně fungovat.

  • Výběr platformy, pro kterou jsou nové aplikace vyvíjeny: Ne všechny aplikace totiž vyžadují nejmodernější a nejrychlejší technologie. Je nutné vytvořit takový rámec pro firemní IT, který pomůže vývojářům určit správnou platformu pro jejich aplikace s ohledem na to, jak jsou vyvíjeny a nasazovány.
  • Vytvoření způsobu výběru aplikací, které musejí být přestavěny: Při posuzování aplikací totiž musí být jasné, které aplikace je vhodné přestavět. Toto posouzení se musí stát jednou z priorit, pokud má být dosaženo maximálního prospěchu. Nejdůležitější je v tomto případě pohled koncových uživatelů.
  • Vytvoření přechodu z chaotického dvoupólového IT ke komplexnímu: Mnoho organizací, ať již tento krok plánovalo, či nikoliv, funguje dvoupólově. Během inovačního procesu ale často dochází k outsourcingu do řady poskytovatelů veřejného cloudu. To může data ohrozit, neboť je tím snížená jejich kontrola. Přechod od totálního chaosu k pečlivému plánování – to je oč tu běží.

bimodal nebo neA právě třetí bod Dinko Eror vyzdvihuje. Bez dobrého naplánování se podnik zasekne „někde uprostřed“. Mít k dispozici technologie, které přechod umožňují, ale nefungují správně je frustrující a povede k tomu, že se uživatelé budou korporátnímu IT vyhýbat. Těžko se tak IT bude moci stát právě tím, výše zmíněným, vyvažujícím prvkem mezi různými potřebami podniku.

 

První článek z Gartner Symposium/ITxpo 2015 si můžete přečíst zde.

Chcete-li vědět více nejen o transformaci byznysu, ale i o dalších IT tématech, přečtěte si i další články Dinka Erora zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *