EMC WORLD 2015: Na cestě k open source

Sedm miliard lidí a 30 miliard zařízení připojených k internetu – taková je vize digitálního světa v roce 2020 v podání EMC. V konceptu „internetu věcí“ nemusejí být připojeni pouze lidé a jejich zařízení či nejrůznější senzory, ale například také zvířata: průměrná kráva ročně vygeneruje přes 200 MB dat, která mohou sloužit ke sledování jejího zdraví, optimalizaci mléčné produkce apod. A právě o datové explozi a cestách, jak se s ní nejen vyrovnat, ale využít ji k růstu byznysu, je už tradičně jedna z významných jarních dodavatelských konferencí.

EMC WORLD 2015 LV
Letošní ročník akce EMC WORLD s podtitulem „Redefine next“ se uskutečnil v Las Vegas v týdnu od 4. května. Novinky a osvědčená praxe byly detailně představeny ve více než 400 samostatných přednáškách, které shrnovaly výsledky práce zhruba 16 000 vývojářů věnujících se technologiím EMC v oblasti hardwaru i softwaru.

Díky raketovému růstu objemu dat, která bude nutné uchovávat, se řády zetabajtů stanou běžným měřítkem. Drtivá většina budoucího rozvoje IT by měla být tažena vývojem softwaru, s tím souvisí změna strategie (nejen) EMC: Společnost začíná hned několik svých produktů rozvíjet ve formě open source s velkým důrazem na práci s vývojářskými komunitami. Důvodem je mimo jiné i tlak zákazníků, kteří se odmítají nechat „uzamknout“ do proprietárních řešení, která by je později mohla výrazněji brzdit v rozletu. Řada příkladů navíc ukazuje, že open source zásadně nebrání monetizaci v oblastech, jako je například placená podpora, a navíc může pomoci rozšířit standardy či protokoly, na nichž jsou postavena příbuzná komerční řešení.

Pět nejdůležitějších schopností pro úspěch organizace v digitální éře

  1. Plynule předvídat (odhadovat) a vyhledávat nové obchodní příležitosti
  2. Nabízet zákazníkům personalizovanou nákupní zkušenost
  3. Přinášet inovace s důrazem na agilitu
  4. Pracovat „v reálném čase“ (kdo chvíli stál, už stojí opodál)
  5. Být směrem k zákazníkům transparentní a důvěryhodnou organizací

Digitální éra: Příležitost i hrozba

Joe Tucci, CEO společnosti EMC, se ve své plenární přednášce věnoval aktuálnímu tématu: nástupu digitálních obchodních modelů, které nahrazují ty klasické, a v řadě odvětví je třeba přejít do ofenzívy a stát se digitální organizací dříve než konkurence, jinak hrozí bezprostřední riziko ztráty konkurenceschopnosti i tržního podílu. To vše je náročnější díky pokračující transformaci IT v řadě oblastí – a s tím souvisejícími tlaky na snižování nákladů při současném růstu efektivity a agility. Digitální éra také klade rostoucí důraz na bezpečnost – existence podniku může být bezprostředně ohrožena poté, co dojde k úniku citlivých informací.

Aplikace jako nedílná součást produktu

Dirk Rueger z BMW, který coby host reprezentoval zákazníky, zmínil v souvislosti s digitalizací například to, že mobilní aplikace, kterou automobilka vytvořila pro komunikaci se svými zákazníky (pro optimalizaci servisních intervalů, kontrolu opotřebení součástek, řešení bezprostředních poruch apod.), se stává nikoliv doplňkem, ale plnohodnotnou součástí služby užívání vozidla – a její kvalita tak má zásadní dopad na celkový zákaznický zážitek. Na téma navázal Paul Maritz ze společnosti Pivotal – podobnou paralelu směřoval k automobilce Tesla, jejíž vozidla jsou na konceptu mobilní aplikace jakožto klíčové zabudované funkce auta přímo založena. Paul Maritz ale především upozornil na zásadní změnu interakce mezi zákazníky a firmami, kterou s sebou digitalizace často přináší: Dříve byla komunikace podniků založena na strategii „push“, tedy šíření zajímavých informací směrem k zákazníkům například pomocí reklamy. Dnes se většina komunikace překlápí do režimu „pull“ – přitahování zákazníků k produktu či službě (a potažmo značce či podniku) tím, jak kvalitní (nejen) digitální zkušenost jim dokáže nabídnout (zákazník pak danou věc propaguje sám). Právě proto je důležitá komunikace podniku s klientem kdykoliv a kdekoliv je to potřebné, přičemž rychlost takové reakce může být jedním z rozhodujících faktorů případného úspěchu či neúspěchu.

Kudy kam mezi platformami

Za jednu z největších výzev EMC označuje vzájemnou koexistenci či dokonce konvergenci aplikací druhé platformy (architektura klient-server) s třetí platformou (architektura mobile-cloud). CEO VMware Paul Gelsinger v této souvislosti nastínil, jak v současné době vznikají složité mosty mezi těmito dvěma velmi rozdílnými břehy. Nové IT podle něj musí pracovat tak, aby byly zdroje dostupné okamžitě, byly vysoce flexibilní a bylo možné je využít na libovolném zařízení.

Z toho podle Gelsingera pramení tři klíčové předpovědi pro blízkou budoucnost transformace IT:

1. model hybridního cloudu se začne intenzivně prosazovat,

2. aplikace začnou být vedoucí silou dalšího rozvoje – namísto toho, aby se vývojáři při své práci zaměřovali na pohled dolů, tedy na hardware, budou se dívat nahoru, tedy na samotné aplikace a jejich maximální užitek – a od těchto potřeb odvozovat vše ostatní,

3. softwarově definované sítě změní budoucnost IT a zvýší jeho bezpečnost.

Gelsingerovo pojetí pochopitelně není zvoleno náhodně – do značné míry popisuje model služeb a produktů Airwatch, nedávné akvizice VMwaru, která s ním je nicméně poměrně úspěšná.

Digitalizace na pokyn papeže

Zajímavý pohled na problematiku digitalizace, která již proniká i do nejkonzervativnějších organizací, přinesl Luciano Ammenti, CIO vatikánské knihovny. V ní jsou uloženy miliony dokumentů obrovské historické hodnoty (například rané řecké verze Bible), které však až dosud byly dostupné pouze omezenému počtu osob. Knihovna zvolila katalogizaci na základě RFID štítků, jež umožní v reálném čase sledovat, kde se daný dokument nachází. Pro samotnou digitalizaci byl zvolen formát FITS, který se vyvíjí jako open source s periodou updatu každých šest měsíců. 3 Podle vyjádření Ammentiho tak jde o výrazně lepší řešení než TIFF, který byl naposledy updatován v roce 1998. Z hlediska bezpečnosti volí knihovna ukládání elektronických verzí dokumentů redundantně na několika různých místech. Připravuje se také portál, kde budou dostupné jak samotné skeny dokumentů, tak i jejich elektronické extrakty (vzniklé na základě technologií pro rozpoznání písma).

 

Měděná otevřená hlava – Open source projekt EMC s kódovým označení CoprHD (Copper Head) sdílí hlavní charakteristiky s komerčně dostupným produktem EMC ViPR Controller, bude však dostupný prostřednictvím  GitHub ve formě open source projektu (na bázi licence Mozilla Public License 2.0). Hlavním cílem celého projektu je především urychlení inovací v odvětví otevřených i standardizovaných API pro správu heterogenních prostředí, v nichž jsou nasazena storage řešení od více výrobců. Ti byli zároveň vyzváni k tomu, aby se na vývoji tohoto multiplatformního řešení podíleli, a zasadili se tak o jeho budoucí podobu a funkcionalitu. Komerční verze produktu ViPR Controller zůstává v nabídce EMC včetně nezbytné podpory.

Tisíc konfederovaných strojů – „Konfederace“ VCE (VMware, Cisco a EMC) na konferenci EMC představila nový přírůstek do své konvergované infrastruktury. Novinka označená jako VCE VxRack System umožní zákazníkům flexibilní škálování od tuctu serverů až po tisíc strojů. Maximální rozsah škálování podle VCE dosahuje hodnot až 38 petabajtů kapacity, 240 milionů IOPS. Výrobce slibuje zajímavý poměr mezi celkovým výkonem a průměrnými náklady na IOPS.

Bestiální pole blesků – Pod kódovým označením „the Beast“ byl představen XtremIO 4.0 – bezplatný softwarový upgrade pro flashová pole řady XtreMIO 3.x. Nová verze kromě výrazné optimalizace výkonu začleňuje například možnost použití RecoverPoint pro zálohování nebo replikaci na další XtremIO pole či zdvojnásobuje dostupnou kapacitu jednotlivých modulů až na 40 TB (celkem tedy až 320 TB ve flashovém poli).

Článek vyšel v magazínu Inside 17. 6. (číslo 2, ročník 16). Ve stejném čísle následoval i rozhovor s Davidem Dietrichem, ředitelem pro oblast Big Data Solutions ve společnosti EMC, který je k přečtení zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *