EMC a VMware: aplikace jsou klíč pro big data

Jste v situaci, že máte data. Hodně dat. Chcete s nimi něco dělat, a víte i co. Máte nainvestováno v technologiích. Ale pořád nic. Kde jsou ty „business values“, o kterých všichni mluví?

Be cool, be trendy

Ludek Safar_BW2Big data nejsou mezi trendy v IT výjimkou. Každá taková vlna s sebou přináší nutnost zamyslet se nad účelem a žádanou funkcí IT oddělení pro danou organizaci. A s tím spojenou úvahu o aplikaci daného směru do relevantního prostředí.

V čem je „to“ podstatně jiné, je dopad do obchodních procesů. Zatímco cloud tažený virtualizací je de-facto prostředek k efektivnějšímu fungování IT, nemá vliv na způsob, jakým organizace fungují na obchodní rovině. Většina dosavadních snah v IT totiž cílila (a cílí) na nákladovou stranu – jak méně utratit. Big Data míří primárně na příjmovou stranu – jak víc vydělat, jak jinak pracovat, jak působit na trhu.

Aplikace, aplikace, aplikace

Aplikace jsou až na malé výjimky nositelem obchodní logiky (pohybujeme se v IT, záměrně opomíjím lidské zdroje). V nich jsou „zadrátované“ procesy a postupy definující obchodní úspěch či neúspěch. Pokud přijmete premisu uvedenou v záhlaví, budou právě aplikace tím, co musí projít největší změnou. A někteří analytici vidí v důrazu na zkvalitňování aplikací klíč k obchodnímu úspěchu.

„Software Is A Critical Strategic Asset, Not An Operational Nice-To-Have“
Forrester
Zdroj: http://www.forrester.com/Software+Must+Enrich+Your+Brand/fulltext/-/E-RES104924

Firmy úspěšně aplikující „big data“ přístup již existují – samozřejmě zejména v oblasti sociálních sítí, ale i jinde (různé SaaS služby jako CRM, apod.). A s rostoucím množstvím dat (i díky Internet of Things) bude společností s big data ambicí přibývat – typicky retail, banky, pojišťovny, utility… Zajímavý je ale spojovací článek současných, na trhu úspěšných hráčů: aplikační architektura.

Aplikace pro big data éru se totiž dělají jinak než pro tradiční prostředí. Jinak se vyvíjejí, i nasazují. Původní tradiční hráči investovali miliardy do vlastních vývojových frameworků, které jim umožňují provoz a vývoj popírající původní „tradiční“ postupy. Na druhou stranu využití přístupů jako eventual consistency pak dává šanci na výstavbu aplikací, které používají milióny lidí najednou, a které se automaticky „rozrůstají“ (i smršťují) v infrastruktuře podle potřeby. IDC tyto příbuzné přístupy shrnuje do pojmu „třetí platforma“ – The 3rd platform. Ale vytvářet takové prostředí z nuly není pro každého.

„As we leave 2013, it’s clear: the 3rd Platform finally has the necessary attention from the IT industry’s leaders!
IDC
Zdroj: IDC Predictions 2014: Battles for Dominance and Survival on the 3rd Platform

EMC? VMware? GE? Pivotal!

Vznikají proto nové firmy, které se problematice 3rd platform a big data věnují naplno. Společnost Pivotal má v tomto ohledu trochu specifickou pozici – EMC a VMware, které jsou klíčovými investory, nejsou na trhu IT řešení úplně malými ani novými hráči. A spolupráce s GE, která je velmi aktivní v oblasti industriálního internetu, dává Pivotalu relevanci k opravdovým obchodním scénářům. Oba technologičtí zadavatelé dali Pivotalu do základu pořádnou porci duševního kapitálu ve formě technologií dotýkajících se jejich původní specializace, nicméně lépe fungující dohromady, v integrovaném stacku. Z EMC například paralelní databázi Greenplum, z VMware vývojový framework Spring, PaaS CloudFoundry a další.

A Pivotal se v této oblasti posouvá stále dál vlastními (nemalými, firma od prvního dne začínala s 1200 zaměstnanci) silami.

Připravená řešení

Pivotal staví až na výjimky na otevřeném software. Od vývojového frameworku (Spring), přes middleware (Pivotal tc Server postavený na Apache Tomcat), webservery (Apache), messaging (RabbitMQ), po datově specifické komponenty (PivotalHD enterprise distribuce Apache Hadoop, včetně in memory gridu GemFire XD), databázi Greenplum a SQL nadstavby GemFire a SQL Fire.

Všechny komponenty jsou distribuované jako binární předkompilované balíčky pro danou architekturu nebo jako připravené integrované virtuální stroje. Speciálně druhá varianta je ve spolupráci s Pivotal vFabric ideální pro automatické nasazování v infrastruktuře.

Ale kromě obecných technologií jsou k dispozici i hotová řešení – např. real-time intelligence pro mobilní operátory, bezpečnostní analýzy, nebo analýzy síťového provozu.

Nechte se inspirovat! www.gopivotal.com

 

Luděk Šafář
Manager System Engineer pro ČR a SR
EMC Czech Republic s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *