EMC ProtectPoint – až 20x rychlejší než konkurence!

V závodním autě asi by nikdo z nás nejezdil bez helmy a stejně tak nikdo by neměl provozovat čistě flashové diskové pole bez ochrany dat. Organizace obvykle chtějí flash kvůli zrychlení zpracování úloh a na podporu úloh, které někdy vyžadují výpočetní výkon v řádu stovek tisíc IOPS s latencí nižší než milisekunda. Většina tradičních zálohovacích řešení nedokáže vyhovět nárokům na výkon nebo efektivitu u kriticky důležitých aplikací běžících na flash discích.

 

Výhradně flashové diskové pole vyžaduje ochranu bez kompromisů s výkonem vyhovujícím přísným garantovým parametrům služeb (SLA) – včetně délky časového okna pro zálohování, stáří dat v poslední dostupné záloze (RPO) a doby nutné k obnově dat (RTO). Ochrana by neměla ovlivnit ani efektivitu flashových polí a aplikací v nich uložených. Proto dnes představujeme EMC ProtectPoint for XtremIO – řešení na ochranu dat optimalizované pro flashová úložiště, které umožňuje zálohovat přímo z plně flashových diskových polí EMC XtremIO do ochranných ukládacích systémů EMC Data Domain.

Řešení ProtectPoint je postaveno tak, aby dokázalo chránit kriticky důležité aplikace a databáze jako Oracle nebo SAP na flashových polích a jeho koncept zásadně mění tradiční principy ochrany dat.

S pomocí ProtectPoint for XtremIO zákazníci mohou:

  • zálohovat až 20x rychleji než u tradičních proudových řešení a plnit přísně nastavené garantované parametry,
  • eliminovat dopad zálohování na aplikační a databázové servery,
  • snížit náklady a složitost odstraněním tradičního zálohování.

Při zálohování přímo z XtremIO do Data Domain funguje EMC ProtectPoint funguje na vysoké úrovni následovně:

PROTECTPOINT: UMOŽŇUJE PŘÍMÉ ZÁLOHOVÁNÍ Z XTREMEIO DO DATA DOMAIN

PP-OOW

1. Vlastník aplikace spustí zálohování v konzistentním     kontrolním bodu aplikace.

2. Do Data Domain se odešlou pouze pozměněné bloky.

3. Data Domain z pozměněných bloků vytvoří úplnou zálohu v nativním formátu.

V první řadě je na aplikačním serveru přítomen zálohovací agent, který umožňuje vlastníkům aplikací ovládat zálohování a obnovu. Ke spuštění zálohování pomocí ProtectPoint iniciuje vlastník aplikace, např. Oracle DBA, zálohování v konzistentním kontrolním bodu aplikace. Na rozdíl od tradičních zálohovacích řešení data nikdy neprochází zpětně přes hostitele, což znamená, že zálohování nemá vliv na samotný aplikační server.

Následně s využitím architektury virtuální kopie metadat v operační paměti XtremIO (XVC) a technologie EMC RecoverPoint zjišťuje ProtectPoint změny od poslední zálohy a odesílá přímo do Data Domain přes Fiber Channel pouze unikátní data. V průběhu tohoto procesu se nevyužívají žádné zdroje hostitele, což fakticky vylučuje vliv zálohování na výkonnost databázové aplikace.

V poslední fázi systém Data Domain zaslané bloky dat přijme a uloží a použije je k vytvoření nezávislé úplné zálohy v nativním formátu, což výrazně zjednodušuje obnovu. ProtectPoint zákazníkům zajišťuje vždy úplnou zálohu, avšak přenáší pouze unikátní bloky, takže úplná záloha je v tomto případě srovnatelná výkonem se zálohou inkrementální.

ProtectPoint spojuje tři špičkové technologie EMC z našeho portfolia technologií pro ochranu dat a primární datová úložiště. Výsledné řešení integruje ochranu s datovým úložištěm a zajišťuje:

  • Jednoduchou obnovu na detailní úrovni prostřednictvím aplikačních agentů, což zaručuje aplikačně konzistentní zálohu a obnovení díky nativní aplikační integraci s databázemi Oracle, SAP a IBM DB2.
  • Minimální dopad na infrastrukturu díky efektivnímu sledování změněných bloků a pohybů dat, což umožňuje odesílat pouze unikátní data přímo z XtremIO do Data Domain bez vlivu na hostitele aplikací nebo plně flashová disková pole.
  • 10-30násobné snížení nároků na ukládání dat a pokaždé spolehlivou obnovu díky špičkové technologii Data Domain pro chráněné ukládání dat.

Technologie flash je budoucností ukládání dat a řešení EMC ProtectPoint je budoucností ochrany dat, protože nabízí výkon a efektivitu potřebnou pro nejvýkonnější flashové diskové pole na světě, EMC XtremIO.

Další informace o řešeních společnost EMC na ochranu dat pro databáze Oracle naleznete na adrese:

http://www.emc.com/data-protection/protection-oracle.htm

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *