EMC CIO Connect: Velká data mění Business Intelligence

CIO Connect

Nosné téma letošní konference EMC CIO Connect 2015 v Praze, “Redefine possible”, vychází přímo ze zjevné potřeby změn jako reakce na neustálý vývoj technologií. Společnost EMC spolu se svými partnery ve třech sekcích předvedla, jak technologie umožňují posouvat hranice toho, co v současné době považujeme za možné.

V sekci s názvem „Velká data mění Business Intelligence“ odborníci společnosti EMC a další vybraní řečníci nabídli příklady toho, jak tzv. velká data již dnes přináší změny v moderních přístupech pro jednotlivce i podniky.

Hlavní témata této sekce byla následovná:

  • Propojená a připojená komunita
  • Data jako konkurenční výhoda
  • Význam inovací v oblasti ICT pro budování chytrých měst
  • Bezpečnost v době „chytrých“ technologií

Mark Sear, technický ředitel pro velká data ve společnosti EMC Consulting EMEA, zahájil první setkání otázkou: Co mám na sobě a proč? Měl na sobě vestu se zabudovaným snímačem EKG, propojeným s fitness aplikací v jeho mobilním telefonu. Aplikace sleduje jeho srdeční tep a životní funkce, shromažďuje a analyzuje příslušná data a spojuje je s doporučenými fitness plány. To byl jeden z příkladů, kde se člověk může v každodenním životě setkat s velkými daty. Dal ale i nahlédnout do budoucnosti.

Trackblog2_1

„Hodnota se přesune od produktů k informacím, které nesou. Všichni se stáváme součástí komunity  online občanů.“ V roce 2024 budeme žít ve světě řízeném daty, kde každé zařízení a každý člověk bude přispívat do rozsáhlé informační ekonomiky. Letadla budou řídit automaty, srdeční infarkt mode možné předpovědět 3-6 hodin předem. Nejdůležitější je, že není pozdě začít! Mark Sear citoval z nedávno vydané studie, která tvrdí, že i když 93 % manažerů firem říká, že technologie změnila jejich podnik, 49 % neví, jak data proměnit v zisk.

Koncept italského Vodafonu
Koncept Vodafonu v Itálii

Nikos Angelopoulos, ředitel informatiky italského Vodafonu, poté hovořil o tom, jako jeho společnost změnila infrastrukturu kvůli rychlejší práci s daty v souladu s potřebami nové a měnící se digitální společnosti, se kterou musí každá firma uvažovat. V případě telekomunikační společnosti to platí dvojnásob: lidé stále více používají chytré telefony, uživatelé jsou rozmanitější než dříve a jsou neustále připojení. Konkrétní příklad: společnost Vodafone Italy zaznamenala minulou neděli v době mezi půlnocí a 8. hodinou ranní více než 100 000 připojení svojí aplikací „MyVodafone“.  To znamená, že potřebuje infrastrukturu která bude 100% dostupná, flexibilní, vysoce výkonná a dokáže se hladce přizpůsobovat výkyvům zátěže. Výsledkem je řešení Infinity Data Concept, jehož zavedení a spuštění trvalo 6 měsíců a které nabízí způsob, jak zpracovávat velké množství různorodých obchodních dat – odděluje získávání informací od zákaznických transakcí. Čísla dokazují, že se spolehlivost vyplácí: měsíčně přibývá počet uživatelů o 40 % a relací o 60 %. „Zákazníci chtějí vidět data a chtějí se v nich vyznat. Pokud zákazník vidí, že se může na data spolehnout, posiluje to jeho důvěru,“ říká Nikos Angelopoulos o klíčovém faktoru úspěchu.

 

Velká data – od maloobchodu po zdravotnictví

Wolfgang Mertz se vrátil od rychlých dat k velkým a hovořil o tom, jak lze správnou analýzou z tzv. datového jezera získat zajímavé obchodně využitelné informace. Společnost Walmart například vyzvala své zaměstnance, aby se pokusili do podnikového datového jezera pohroužit a zkusit nalézt nové informace o chování zákazníků. A ejhle, zjistila se souvislost mezi prodejem nápojů a dětských plenek mezi 17:00 a 19:00, protože v tuto dobu nakupuje mnoho čerstvých rodičů. Některé prodejny  Walmart přesunuly nápoje v akci hned vedle plenek a tržby vzrostly.

  1. Mertz se rovněž zaměřil na využití velkých dat pro jiné než marketingové účely, zejména ve zdravotnictví a výzkumu. Mapování lidského genomu produkuje ohromná množství dat. Pokud jsou shromažďována v datovém jezeru a analyzována pomocí správného aplikačního rámce, mohou přispět ke zdokonalování postupů například při léčbě nádorových onemocnění. Zdůraznil, že „to otevírán cestu k novým přístupům v medicíně a některá zdravotnická zařízení již na ni nastoupila.“ Společnost EMC úzce spolupracuje se Skotským inovačním centrem pro rozvrstvenou medicínu a pomáhá mu dosáhnout cíle poskytovat správnou léčbu správnému pacientovi ve správnou chvíli pomocí analýzy velkých dat.

Důležitá informace, jíž se v souvislosti s velkými daty dotkl téměř každý řečník, se týká infrastruktury. Zaher Haydar, který ve společnosti EMC pracuje jako ředitel předprodejních činností pro region Turecka, východní Evropy, Afriky a Blízkého východu, rozčlenil požadované kroky nutné pro úspěšnou integraci dat do podstaty obchodní činnosti:

  1. Shromažďovat: ukládat cokoli a vše do podnikového datového jezera
  2. Analyzovat: získávat cenné informace pomocí analýzy velkých dat
  3. Rozvíjet: získávat data v provozu prostřednictvím vhodných aplikací
  4. Inovovat: rychle vylepšovat pro vysokou akceschopnost

Uvedl také několik dalších příkladů z podnikového prostředí, jak lze velká data využít. Jeden závěr z nich vyplynul jasně: velká data jsou pro každého!

Inteligentní města krmená velkými daty

Každý průmysl má potenciál v Big Datech
Každý průmysl má potenciál v Big Datech

Dalším nesmírně zajímavým tématem byla tzv. inteligentní města. Jak dokáže veřejná správa naložit s ohromnými objemy dat, které denně generuje rostoucí počet připojených zařízení? Zaher Haydar tvrdí, že v roce 2020 bude k internetu připojeno přes 26 miliard zařízení. Již dávno se nejedná o chytré telefony a tablety, ale o vozidla a stroje, od autobusu veřejné hromadné dopravy, kterým jezdíme do práce, po spotřebiče v naší domácí kuchyni. Vše bude připojené a vše bude produkovat data, která se podniky budou potřebovat naučit využívat.

Dubaj, spokojené datové město

Dubaj je metropole, která vizi inteligentního města uskutečnila jako součást svého plánu stát se nejspokojenějším městem na Zemi. Projekt propaguje a podporuje Jeho Výsost šejk Muhammad ibn Rašíd al-Maktúm. Již v roce 2013 dubajské veřejné instituce vytvořily 337 nových mobilních služeb, z nichž 173 spadá pod Úřad pro silniční komunikace a dopravu. Existují služby pro silniční mapy, aplikace pro placení za využití MHD a taxíků, aplikace, která slouží jako řidičský průkaz, měřič spokojenosti a mnoho dalších. Recept Dubaje na zavedení tak velkého množství mobilních aplikací za tak krátkou dobu je prostý: zapojit uživatele a dát jim na výběr. Otevřený datový koncept je založený na vlastním datovém centru, ale studenti a uživatelé jsou podporováni v tvorbě vlastních aplikací, na jejichž základě vznikají služby, o kterých dříve ani neuvažovali. Uživatelé těchto aplikací a služeb se mohou podílet na návrhu a tvorbě prototypů a často přispívají na vývoj dalších aplikací formou tzv. crowdsourcingu neboli hromadné sbírky.

Maher Shirah explaining Dubai's strategy behind smart city
Maher Shirah představuje Dubaj jako „inteligentní město“

Rostoucí datová otevřenost měst, ve kterých žijeme, s sebou nese i bezpečnostní rizika, která nelze přehlížet. Alaa Abdulnabi ze společnosti RSA hovořil o tom, že kvůli technologickým změnám se rozevírají nůžky mezi útočníky a obránci: „Musíme zásadně změnit přístup k bezpečnosti, protože hrozby jsou stále propracovanější. Musíme se posunout od prosté prevence k vyváženému přístupu včetně sledování a analýzy.“ Vzhledem k tomu, že neexistuje 100% prevence, podniky musí investovat do detekce a rychlé reakce na bezpečnostní rizika. Proč? Protože v dnešní době každých 3,7 sekundy dochází k odhalení nového škodlivé softwaru. S vědomím, že staré zvyky se těžko vykořeňují, nabídl Abdulnabi na závěr osmibodový program na obnovu a změnu pohledu na bezpečnost IT v době, kdy musíme měnit přístup ke všemu kolem nás.

Trackblog2_5

V průběhu sekce zaměřené na velká data si každý z účastníků uvědomil sílu dopadu, jaký mohou velká data mít na všechny podniky – jednoduše proto, že si nikdo nemůže dovolit zůstat pozadu. Řada řečníků se zaměřila na to, jak prakticky implementovat infrastrukturu, která pomůže z velkých objemů dat vytěžit užitečné informace. Myšlenky CIO Connect Summitu si proto bezpochyby najdou cestu do mnoha IT oddělení.

EMC CIO Connect 2015 v Praze

Zde je první část: Přišel čas na změnu

Zde je druhá část: Konference EMC CIO Connect: přebudujte podnikovou architekturu od základů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *