Dokážeme změřit IQ měst? (I.)

Města jsou stále inteligentnější. Ale jak inteligentní může město reálně být? Jak může radnice poskytovat svým občanům inteligentní služby? Řada lidí dnes hovoří o tom, jak se digitální veřejná správa neboli e-government musí vyvíjet směrem k hybridní veřejné správě. Co přesně to znamená?

Byl jsem pozván, abych promluvil na letošní konferenci Evropská velkoměsta v Hamburku a představil řešení, která společnost EMC a její partner Bechtle AG nabízejí v oblasti inteligentních měst. Tento příspěvek se proto zabývá inteligentními městy, chytrými (i méně chytrými) radními, zajímavými nápady a tím, jak IT může v budoucnu hrát zásadní úlohu při rozvoji měst.

1

Pro mnoho lidí je Hamburk nejpřitažlivějším městem Německa. Po Rotterdamu je to nejdůležitější evropský přepravní uzel pro všechny typy zboží. Každoročně jím projde na 10 milionů jednotek TEU, tedy ekvivalent standardního dvacetistopého přepravního kontejneru. Pro porovnání, Šanghají projde třikrát větší objem zboží.

Hamburg má rovněž zvláštní místo ve světě médií a vydavatelství. Sídlí zde řada nakladatelství a novinových vydavatelství. V mediálním průmyslu je zde zaměstnáno přes 70 000 lidí. V Německu neexistuje jiné město, kde by tolik lidí pracovalo v tomto oboru.

Nesmíme zapomenout ani na úžasně pestrou nabídku zábavy, se kterou se v tomto hanzovním městě návštěvník setká – od vynikajících restaurací přes muzikály a divadlo po proslulý bulvár Reeperbahn.

Osvěžující koktejl starého a nového, obchodu a zábavy, evropského a světového mohl být důvodem, proč se zde na začátku června uskutečnila odborná ICT konference Evropská velkoměsta (Major Cities of Europe).

Během nabitého třídenního programu konference se účastníci snažili dozvědět o nejlepších přístupech a postupech při budování inteligentních měst. Své poznatky a zkušenosti jim předávali lidé nejpovolanější – IT manažeři z velkých měst Evropy.

Od e-governmentu k hybridní veřejné správě

2Jedním z hlavních témat, kterými se na 300 účastníků z celé Evropy zabývalo, byla hybridní veřejná správa. V této oblasti se správci měst setkávají s podobnými problémy jako podniky: jak sledovat a řídit zákazníky nebo občany a služby, které jim poskytujete prostřednictvím nejširšího možného spektra kanálů?

Podle Studie OSN přibližně polovina (46 %) obyvatel Evropy využívá internet k hledání zaměstnání, podávání daňového přiznání nebo kontaktování místního úřadu. To však znamená, že 54 % lidí to nedělá.

V důsledku toho musí manažeři inteligentních měst nabízet hybridní kanály, aby zajistili, že budou občané mít nejlepší možný přístup ke službám. Jak vidíme na příkladu některých amerických měst, telefon zůstává jedním z nejčastějších způsobů komunikace s místní správou, ačkoliv nebývá považován za základní kámen moderní digitální veřejné správy.

Implementace informačních technologií v rámci strategie e-governmentu nebo inteligentních měst se z hlediska IT infrastruktury potýká s podobnými obtížemi: jak dokáže veřejná správa efektivně a úsporně řídit IT (protože tyto systému budou nevyhnutelně financovány z daní) a zároveň zajistit bezpečnost shromažďovaných dat? Již nějakou dobu nabízí společnost EMC jako ideální řešení hybridní cloud. Nabídka ideálně kombinuje lokální a vzdálená zařízení, technologie soukromého i veřejného cloudu a zastřešující řídící platformu. Přejete si hybridní cloudové řešení do čtyř týdnů? Stačí řici!

Některá významná evropská města se moderním technologiím stále více otevírají a nabízejí svým občanům přístup k obrovskému množství dat. Tím nejenže lépe vyhoví jejich požadavkům, ale také tím podpoří snahu mnohých z nich o zlepšení místních podmínek. Která města to jsou a jaké služby mohou jejich obyvatelé bezplatně využívat, se dozvíte ve druhém díle mého článku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *