Digitální transformace: Jak využít big data?

Nový digitální svět je motorem invence ve firmách všech velikostí. Umožňuje z nových úhlů pohledu zhodnotit, jak podnik v současnosti funguje a co je potřeba k zajištění jeho budoucího úspěchu. Obchodní struktura společnosti EMC je v půli několikaleté cesty digitální transformace, jejímž cílem je podstatně zlepšit služby pro naše zákazníky, obchodníky i pro naše obchodní partnery.

 

Vytváříme moderní obchodní přístup založený na možnosti volby a flexibilitě. Abychom toho dosáhli, zároveň zjednodušujeme náš prodejní proces a měníme způsob interakce mezi naší obchodní strukturou a zákazníky. Jedná se o digitální transformaci způsobu, jakým provozujeme náš byznys.

Využití velkých dat k transformaci obchodního procesu

Sales-Transform-360x294Jedním z nejefektivnějších nástrojů jsou naše vlastní velká data. Neustále hledáme způsoby, jak prodávat chytřeji. Kde se nabízí nejlepší příležitosti? Jak můžeme strukturovat zdroje, abychom dosáhli nejlepšího možného výsledku?

S pomocí našich interních dat spolu s externími informacemi a důležitými indikátory dokážeme směrovat naše obchodní rozhodování, jako je:

  • Plánování vstupu na trh: Začlenění datové vědy do našeho obchodního plánování prostřednictvím komplexních simulačních modelů nám umožňuje porozumět, které trhy a geografické oblasti jsou pro nás nejslibnější.
  • Teritoriální optimalizace: Modelování obchodních území nám umožňuje stanovit, jaká struktura povede k nejlepším výsledkům, zvýší produktivitu obchodních zástupců a maximalizuje příležitosti k zisku.
  • Přidělování zdrojů: Přidělování obchodních zástupců tak, aby se zákazníkům dostávala péče na odpovídající úrovni, což zvyšuje jejich spokojenost i ziskovost EMC.
  • Odhalování příležitostí: Nasměrování obchodních zástupců na nejlepší příležitosti na jejich přidělených územích na základě vyhodnocování dat o zákaznících s cílem vytvořit prodejní doporučení a zvyšovat efektivitu generování poptávky.

Pokroky technologií datových jezer spolu s kvalifikovanými odborníky a nástroji, které umožňují aplikovat datovou vědu, nám pomáhají transformovat náš podnik a vytvářet skutečnou obchodní hodnotu.

Odhodlání k digitální transformaci

transformVšechny podniky všech velikostí mohou transformovat zkušenost těch, na kom jim nejvíce záleží – zákazníků, zaměstnanců a partnerů tím, že budou inovovat novými způsoby s pomocí nástrojů, jako jsou velká data a pokročilá analýza. Začlenění důležitých informací do CRM řešení v místě akce, s využitím vizualizačních nástrojů a s dostupností v terénu díky mobilním aplikacím, se v EMC ukázalo jako schůdné a přínosné.

Stejně jako u jakékoli jiné cesty, jíž je smysluplné jít, se lidé a podniky učí experimentování a zdokonalování řešení. Nové postupy a přístupy se stanou součástí naší kultury a každodenních činností a budou dlouhodobě podporovat účinky transformace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *