Data mění tvář firem. Jezera rostou do oblak

Změna situace na trhu přinesla do firem nový pohled na data. Ta se stávají cennou komoditou, která umožní firmám zefektivnit své fungování. Datové sklady, v nichž se data ukládala do různých systémů a různými způsoby už nestačí. Proto se zrodila strategie datových jezer (Data Lake), centralizovaného úložiště umožňujícího analyzovat data. Nyní se ale ukazuje, že tato datová jezera se musí rozlít dál, za hranice jedné lokality. Proto přichází Data Lake 2.0, která umožní pracovat i s cloudovými zdroji či vzdálenými lokalitami, ale zachovat tak centrální dostupnost důležitých dat.

 

Během poměrně krátké doby prokázala datová jezera svou životaschopnost. Ukazuje se, že firmy skutečně potřebují pracovat se svými daty jinak, než tomu bylo doposud. Ne náhodou mluvíme o Průmyslu 4.0 a nové průmyslové revoluci. Svět byznysu se zrychluje a firmy se musí rozhodovat mnohem rychleji, než byly doposud zvyklé. „V minulosti ukládaly firmy svá data do jednotlivých relačních databází v datových skladech. Pak nastupovaly armády analytiků, kteří data zpracovali,“ vysvětluje Martin Lenk, systémový inženýr společnosti EMC. „Teprve na základě jejich výstupů se firmy rozhodovaly, jestli budou nějak měnit svou výrobkovou řadu. Na něco podobného už dnes ale není čas. Firmy se musí rozhodovat rychleji a na základě mnohem komplexnějších dat,“ pokračuje Martin Lenk.

Druhá generace Data Lake zahrnuje i cloud

__S3A0777Koncept Data Lake znamenal změnu v dosavadním způsobu ukládání dat, právě potřeba jejich rychlejšího zpracování přinesla tlak na vznik centrálních úložišť umožňujících automatickou analýzu. Jenže s rychlým rozšiřováním mobilních technologií a samozřejmě i ruku v ruce s klesající cenou cloudových kapacit, se ukázal původní koncept datových jezer jako příliš omezený. „Podařilo se nám vytvořit centrální datové úložiště s jednoduchou a jednotnou správou,“ vysvětluje Martin Lenk a upozorňuje, že možnosti zapojení vzdálených lokalit, či propojení celého centrálního úložiště s cloudovou kapacitou, nefungovalo zcela dokonale. „Koncept Data Lake 2.0 umožňuje jednoduše propojit stávající řešení úložiště s cloudovými kapacitami. Díky tomu může zákazník jednoduše provozovat část své infrastruktury v prostředí cloudu,“ vysvětluje Martin Lenk.

Právě nízká cena cloudového prostoru dává firmám šanci vytvořit jeden z datových uzlů v cloudu a propojit jej s kapacitou úložiště v datovém centru i jinde. „Nová verze úložiště Isilon podporuje práci s těmito cloudovými uzly, takže firma má jednoduše jedno místo, kam ukládá data a uživatelé se nemusí starat o to, že pro některé aplikace má přiřazené datové silo, jiné běží v cloudu a podobně,“ podotýká Martin Lenk. Nová verze úložiště Isilon dostala přídomek Scale-Out a jak název naznačuje, skutečně se dokáže ke cloudové kapacitě chovat prakticky stejně, jako k jakékoli jiné kapacitě dostupné lokálně nebo v datovém centru. Administrátor tak může například nastavit tento uzel jako archivační a nechat na něj přesunovat data, která nejsou často používána. „Pochopitelně ale zároveň může nastavit data, která se do cloudu nikdy přesunout nesmí, například z právních či regulatorních důvodů,“ podotýká Martin Lenk.

To otevírá další možnosti pro práci s daty a pro firmy především velkou flexibilitu, pokud jde o plánování nároků a výdajů na IT. Připojení cloudového úložiště do jednoho datového jezera totiž umožní ukládat data poměrně levně na dlouhou dobu. „Pokud se chystá firma vyhodnotit nějaký dlouhodobější projekt, může si například pronajmout kapacitu od Amazonu a v rámci svého datového jezera do ní shromažďovat data z určitého projektu. V okamžiku, kdy se tato data rozhodně zpracovat, může to udělat přímo v cloudu a pronajmout si výpočetní výkon od Amazonu, místo aby držela drahou a zastarávající infrastrukturu,“ vysvětluje Martin Lenk.

Pobočky all-inclusive

isilon-e1374594173152Možnost škálování, kterou přináší nová verze řešení EMC Isilon umožňuje také efektivně centralizovat úložiště a data nejen pro centrálu, ale nabídnout podobný komfort také pobočkám. „Firmy dnes často budují jedno konsolidované datové centrum v centrále a následně staví poměrně nákladná a komplikovaná menší datová centra v jednotlivých vzdálených lokalitách. Vzhledem k tomu, že na pobočkách často nemají k dispozici IT podporu, náklady na vlastnictví rychle rostou,“ vysvětluje situaci Martin Lenk. A ihned doplňuje, že právě to dokáže velmi efektivně řešit nová verze EMC Isilon. Nově je totiž k dispozici také softwarově definovaný Isilon, takže firmy mohou mít na pobočkách téměř totožné prostředí jako v centrále.

„Jednoduše jsme chtěli firmám nabídnout možnost i na relativně jednoduché architektuře provozovat softwarové a hardwarové řešení, které důvěrně znají. To znamená, že prostředí na vzdálené lokalitě mohou plně virtualizovat, nasadit například platformu VMware a pak již stačí jednoduše koupit licenci a do tohoto prostředí nainstalovat Isilon. S výrazně nižšími náklady tak budou mít k dispozici jednoduše ovladatelné a spravovatelné řešení, které bude plně integrované do stávajícího virtuálního prostředí,“ říká Martin Lenk.

maxresdefaultVybraná data z centrálního datového skladu pak mohou být automaticky replikována do těchto virtuálních úložišť, takže firmy nemusí držet několik verzí dat a riskovat, že dojde k nějakému porušení verzí či jiným komplikacím. „Tento systém lze navíc efektivně využít i pro zvýšení bezpečnosti svých dat. Pokud totiž budou replikovat klíčová data na geograficky vzdálené lokality, výrazně snižují riziko ztráty dat v důsledku nějaké rozsáhlejší katastrofy, která by mohla zasáhnout centrální úložiště,“ podotýká Martin Lenk.

Data, to je oč tu běží

Dostáváme se do situace, kdy data a celkově IT infrastruktura může být skutečně klíčovým faktorem, který ovlivní úspěch, či dokonce přežití na trhu. V blízké budoucnosti lze očekávat, že firmy, které nedokážou efektivně pracovat se získanými daty a poznat své zákazníky, nebudou schopné dostatečně pružně reagovat na měnící se nálady na trhu. „Firmy zkrátka musí přání zákazníků předvídat a bez analýzy získaných dat to prostě možné není,“ uzavírá Martin Lenk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *