Cloud je fenoménem současného IT

To, že největší banka ve státě začne používat e-maily v cloudu, by bylo ještě před nedávnem nemyslitelné. Dnes je to ale realita,“ říká Luděk Šafář, Sr. Systems Engineer Manager.

IMG_9095Cloud je fenoménem současného IT. V řadě firem ale stále naráží na jistou mentální bariéru. Proč bych měl začít dělat věci jinak než dosud? Není to nebezpečné? Luděk Šafář, Sr. Systems Engineer Manager v rozhovoru poukazuje na to, že IT oddělení ve firmách je často samo sobě nepřítelem, a že vlastně žádná firma není příliš malá pro přechod do cloudu.

Rok 2014 se pomalu uzavírá. Co vás čeká v příštím roce? Jaké jsou hlavní cíle EMC?

EMC na trhu dlouhodobě vystupuje jako dodavatel infrastruktury. V příštím roce bychom rádi trochu toto vnímání na českém trhu posunuli. Chtěli bychom, aby EMC bylo vnímáno především jako dodavatel řešení pro cloud, který infrastrukturu přesahuje.

O cloudu se dnes hodně mluví. Ale zákazníci přece jen váhají. Co poradíte firmě, která za vámi přijde s tím, že chce začít používat cloud, ale neví, kde začít?

V první řadě je důležité analyzovat si a podrobně popsat, co vlastně v IT provozuje a jestli to opravdu přímo podporuje její byznys. Všechny služby, které se snažíme zákazníkovi kolem toho nabídnout, začínají analýzou používaných aplikací. Z ní vyplyne, jaké aplikace jsou ve firmě nasazeny a také jaké jsou případné překážky bránící v přesunutí konkrétní aplikace do externího cloudu nebo jejímu provozování v cloudovém režimu uvnitř společnosti.

Často zjišťujeme, že zákazník provozuje stovky aplikací, jejichž relevance v byznysu je mnohdy diskutabilní. Myslíme si, že není správné nabízet zákazníkovi technologii, dokud není jasné, co zákazník opravdu chce. Přesněji co potřebuje, protože to často ani sám přesně neví. V tom je hloubková analýza nezastupitelná.

Kdy je vůbec vhodné o cloudu přemýšlet? Jsou s tím pro firmu spojená nějaká omezení?

Po důkladné analýze víme, jaké aplikace a jak zákazník provozuje a na základě toho jsme schopni navrhnout cílové řešení. V dalším kroku je potřeba analyzovat aktuální stav IT ve firmě. Řada zákazníků v případě podobných rozhodnutí čeká na nějaký impuls či vhodný moment, tak aby se změna nedělala jen sama pro sebe, ale aby měla za sebou nějaké finanční zdůvodnění a byznys case.

Například u jednoho našeho bankovního zákazníka došlo k situaci, kdy končil odpisový cyklus poloviny desktopů. To je situace, která opravňuje k úvaze nad tím, co se teď bude dít. Koupíme nové desktopy? Nebo je zvirtualizujeme a necháme lidi přistupovat pomocí starých desktopů do virtuálního prostředí? Co bude stát méně peněz? A nalezení takového momentu je si myslím nejdůležitější impuls pro zákazníka, kdy s transformací začít.

A pokud jde o omezení – něco jako přerušení provozu nebo potíže s plánovanou a očekávanou funkcionalitou řešení, to je jednoduše nepřípustné.

Kdy je vlastně firma dost velká pro cloud?

Záleží na tom, pro jaký. I velmi malé firmy jsou dost velké pro konzumaci externího cloudu. Pokud se ptáte na to, kdy je firma dost velká, aby začala budovat svůj interní, privátní nebo hybridní cloud, tak jsou to, dejme tomu, stovky virtuálních serverů. Ale měli jsme zákazníka, který se věnuje překladům. A ten měl natolik specifickou vlastní aplikaci, kterou distribuovaně nabízel překladatelům po celém světě, že i když měl minimalistické IT, stejně měl tendenci kolem toho vybudovat celý cloudový mechanismus.  Důvod byl prostý – potřeba rychlého poskytnutí přístupu k aplikaci pro externí překladatele. Právě kvůli specifičnosti aplikace nebylo možné spustit ji v Amazonu nebo Google App Engine nebo VMARE vCloud Air. Ale lze najít také zákazníky, kteří jsou velmi velcí, ale pořád nejsou dost velcí.

Narážíte také na nějaké bezpečnostní otázky? Mění se vnímání lidí, kteří o tom rozhodují? Začínají důvěřovat tomu, že cloudové řešení může být bezpečné?

V této oblasti zaznamenáváme významný posun. Třeba Česká spořitelna přešla na řešení od Google. To je ohromný průlom. Aby největší banka ve státě vůbec něco takového připustila, by bylo před několika lety naprosto nemyslitelné. Najednou je to realita, protože se ukazuje, že tlak na snížení nákladů je mnohdy silnější než potenciální bezpečnostní rizika, která by z toho mohla vyplynout.

Když nabízíte firmě řešení, dalo by se očekávat, že IT bude nadšeno a problémem bude přesvědčit finanční oddělení, aby investici schválilo. V praxi to ale často bývá jinak. Souhlasíte?

Já si skutečně myslím, že paradoxně jsou mnohdy IT oddělení nepřítelem sama sobě. Prosadit tak významnou změnu, jakou je plné využití cloudových konceptů, není v  organizaci jednoduché. Technologie se mění velmi jednoduše, myšlení lidí a způsob jejich práce naopak velmi složitě. Trvá to dlouho a chce to dlouhodobý a konzistentní tlak nebo nějaký vytyčený cíl. Pro nás je nejtěžší překonat právě tuto mentální bariéru. Dosáhnout toho, aby zákazník viděl potřebu vůbec něco dělat. Jestli pak technologii nakoupí od nás nebo od jiných partnerů, to je samostatná disciplína.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *