České Radiokomunikace: unikátní media cloud v ČR

České Radiokomunikace jsou tradiční vysílací a telekomunikační společnost,
v posledních letech také lídr v poskytování digitální infrastruktury. Technicky zajišťují rozhlasové a televizní vysílání v České republice. Na trh ICT vstoupila společnost v roce 2011, kdy začala poskytovat služby z oblasti datových center a cloud computingu. Začátkem roku 2014 České Radiokomunikace úspěšně spustily první a zatím jediný media cloud v České republice provozovaný jako služba zákazníkům, který využívá pro své on-line vysílání řada lokálních televizních stanic, například TV Prima a TV Nova.

Cíle

CRa logoSoučasným trendem v telekomunikacích je propojování světa televize a internetu. Podle střízlivých odhadů budou české vysílací společnosti v roce 2020 generovat až 15 % svých celkových příjmů z různých forem svého on-line vysílání. Tento potenciál se rozhodly České Radiokomunikace využít vybudováním prvního media cloudu v České republice, který nabídne spolehlivou a cenově výhodnou datovou službu televizním stanicím.

Pro jeho zprovoznění potřebovaly České Radiokomunikace postavit unikátní datové úložiště, tzv. media storage, pro které si vybraly pokrokovou technologii Isilon od společnosti EMC. Na rozdíl od služeb korporátního cloudu určeného pro kritické byznysové aplikace klientů Českých Radiokomunikací, media cloud slouží k distribuci videa, audia a dat směrem k masám, které sledují tento obsah na internetu prostřednictvím Smart TV a Hbb TV (Hybrid broadcast broadband TV). Nároky na kapacitu v mediálním cloudu proto dosahují desítek petabajtů, a oproti korporátnímu cloudu jsou tak řádově tisíckrát vyšší.

Na začátku budování media cloudu byly s ohledem na potřeby televizních stanic, tedy potenciálních klientů Českých Radiokomunikací, stanoveny tři hlavní parametry – výkon, kapacita a také cena, poskytované služby. Ta musí být konkurenceschopná ve srovnání s prostředky, které by musely televizní stanice vynaložit, pokud by šly cestou vybudování a provozování vlastní infrastruktury. Vysoké nároky byly kladeny také na dostupnost služby, aby společnost mohla svým klientům garantovat co nejvyšší záruku spolehlivosti (SLA).

Řešení

Na základě definovaných cílů byly při hledání vhodného řešení datového úložiště media cloudu posuzovány dostupné technologie na trhu podle jejich výkonu, kapacity, dostupnosti služby a také ceny. Při volbě řešení Isilon od EMC sehrálo svou roli mimo jiné i to, že České Radiokomunikace už od roku 2011 úspěšně provozují infrastrukturální cloud, jenž využívá technologie VNX od EMC. Tato pozitivní zkušenost přirozeně ovlivnila i výběr velkokapacitního úložiště Isilon pro plánovaný media cloud.

„Naše datová úložiště jsou připravena distribuovat i opravdu velkou kvalitu přenosu. Při hledání vhodného řešení jsme předpokládali, že v budoucnu poslouží i pro přenos ve Full HD a Ultra HD, což je vzhledem k pokroku v mediálních technologiích nevyhnutelný krok.”
RADIM VANĚK, PRODUCT MANAGER – CLOUD COMPUTING, ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

Řešení EMC Isilon je založené na scale-out architektuře NAS (network attached storage) diskového pole, která umožňuje lineární škálování kapacity i výkonu přidáváním jednotlivých stavebních bloků, takzvaných nodů, tvořících jeden cluster. Data jsou automaticky rozprostřena napříč celým clusterem v rámci jediné logické jednotky s jedním file systémem škálovatelným až do kapacity 20 petabajtů. Tím je možné zajistit jak vysokou dostupnost dat, tak i vysoký výkon. Řešení Isilon vyniká oproti tradičním řešením v masivní škálovatelnosti, jednoduché správě komplexního souborového prostředí a vysoké efektivitě využití hardwarových prostředků, kdy je zcela běžně dosahováno více než 80 % utilizace celého řešení. V neposlední řadě je Isilon schopen díky clusterové architektuře poskytnout vysoký výkon a propustnost pro náročná prostředí, jako je například ukládání a poskytování multimediálního obsahu.

„Přednosti technologie Isilon nespočívají jen v dostupnosti služby, kapacitě a rychlosti, ale i v příznivé ceně v poměru k těmto parametrům. Pokud bychom poskytovali služby mediálního cloudu na tradičních úložištích pro infrastrukturní cloud, ekonomicky by to ve srovnání s tímto řešením nedávalo smysl,“ říká produktový manažer Českých Radiokomunikací Radim Vaněk a dodává: „svou roli sehrála i značka, protože EMC je obecně vnímána jako špička na trhu.“

Spolehlivost a dostupnost dat z největšího mediálního úložiště v České republice je posílena zdvojením datových center. Ukládaná data jsou replikována mezi lokalitou DC Tower v Praze na Žižkově a na Strahově, kde má společnost České Radiokomunikace svou centrálu. Tato dvě datová centra i jejich Media Storage jsou propojeny, takže lze velmi snadno nastavit, aby data ukládaná na jedno datové centrum byla ukládána i na druhé.

Navzdory unikátnosti a náročnosti projektu media cloudu proběhlo jeho uvedení do provozu hladce a podle harmonogramu, což potvrdil i Radim Vaněk. Integraci řešení do prostředí media cloudu provedla společnost Dimension Data, se kterou České Radiokomunikace úzce spolupracují.

Výsledky

České Radiokomunikace dnes mohou formou služby poskytnout kapacitu media cloudu prakticky do druhého dne za vysoce konkurenční cenu, čímž jsou na českém trhu unikátní. Pro jejich klienty se jedná o výhodné řešení, neboť ušetří náklady na vlastní infrastrukturu, lidské zdroje a zároveň mají díky použité technologii Isilon od EMC zaručenu nejvyšší možnou dostupnost uloženého multimediálního obsahu s dosaženým SLA 99,99 % v případě, že klient využívá replikace dat do obou datových center. „EMC je špička na trhu v datových úložištích. Mají vysokou dostupnost dat, která je architektonicky integrovaná v diskových polích. Zdvojením úložiště pak dosahujeme srovnatelné spolehlivosti jako například u klasického pozemního digitálního televizního vysílání,“ tvrdí Radim Vaněk.

Díky zvolenému řešení České Radiokomunikace nabízejí dvě úrovně služeb, standardní a akcelerovanou, která je určená pro výjimečně vysokou zátěž. Úložiště Isilon umožnilo Českým Radiokomunikacím nabídnout klientům také záložní vysílání. Media cloud distribuuje například mediální obsah kanálu Nova Plus, na němž diváci mohou zhlédnout obsah kanálu TV Nova až sedm dní od doby jeho odvysílání v televizi.

České Radiokomunikace používají úložiště EMC mimo jiné v kombinaci s IaaS cloud prostředím. Infrastrukturní cloud využívá virtualizaci VMware vSphere 5.5 + VMware vCloud Director 5.5. Tato služba je primárně určena pro firemní zákazníky a pro zákazníky z řad broadcastingu a médií. Jsou zde umístěna statická data, zálohy, virtuální servery, disaster recovery zálohy, videa pro streaming. „Například jedna z celostátních televizí provozuje v media cloudu Českých Radiokomunikací ve spojení s media storage Isilon zálohu odbavovacího pracoviště pro broadcasting, streamovací platformu pro vysílané pořady, ale také disaster recovery řešení svého IT oddělení,“ specifikoval Radim Vaněk.

Hlavní benefit technologie Isilon spočívá v poměru výkonu a nákladů, který je klíčový z hlediska nabízené ceny služeb media cloudu klientům. Škálovatelnost výkonu navíc umožňuje rozšířit datové pole v případě, že by jeho současná kapacita nestačila. „S tím v budoucnu počítáme a považujeme to za výhodu,“ doplnil Radim Vaněk. Podle něj nelze opomenout ani jednoduchou obsluhu systému, která neklade vysoké nároky z hlediska nákladů na lidské zdroje.

České Radiokomunikace prostřednictvím IT řešení Isilon od EMC otevřely nový druh byznysu. Díky úspěšnému vstupu do oblasti cloud computingu dnes poskytují komplexní služby mediálním společnostem, čímž podtrhují svou jedinečnost na českém trhu.

Stáhněte si případovou studii v pdf zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *