„Být stále mlád“ aneb proč nás tak uspokojuje práce v IT?

V celoevropském průzkumu zaměstnavatelů s názvem „Skvělé místo pro práci“ se pět IT firem umístilo mezi deseti nejlepšími, dvě z nich dokonce na prvních dvou příčkách. Dříve IT společnosti nemívaly vždy tak dobrou pověst. Je čas hovořit upřímně.

 

Těžko zažít větší kulturní šok: v roce 1997 jsem odešel ze svého místa v tradiční rakouské společnosti (bance) ve Vídni a přestěhoval se do irského Dublinu, kde jsem začal pracovat pro jednu americkou IT společnost.
Bylo mi 21 a otevřel se mi zcela nový svět: když jsem pracoval pro onu malou, avšak dobře zavedenou rakouskou banku, vedoucí oddělení a ředitelé často odmítali číst e-maily na obrazovce. Jejich sekretářky tedy musely všechny e-maily tisknout a předkládat svým šéfům v deskách.

Situace v Irsku byla zcela odlišná. Měli jsme vysokorychlostní internet na každém pracovním stole, používali jsme digitální fax v podobě počítačového softwaru a většina zaměstnanců byla dokonce vybavená notebooky. Mladší čtenáře tohoto blogu to může udivovat, ale na konci 90. let minulého století takové pracoviště rozhodně nebylo běžné.

Velké podniky jako náboženské skupiny?

First pictureCo mě nakonec přesvědčilo u nového zaměstnavatele zůstat, byla firemní kultura oslavy a uznání. V prvním týdnu po mém nástupu se konala interní akce, kde byli na pódiu představeni kolegové, kteří úspěšně absolvovali školení a získali certifikáty, hrála živá hudba, servírovalo se pohoštění a rozdávala trička.

Jak to bylo dál? Tlak na výkon byl nesmírný, ale uznání a pobídky tomu odpovídaly. Dlužno kriticky podotknout, že firemní kultura se v lecčem podobala náboženství. Vše navozovalo úžasný pocit vzájemnosti a pospolitosti. Kolegové spolupracovali při uskutečňování svých vizí a byli za to odměňováni.

Nyní, téměř o 20 let později, pracuji stále ve stejném oboru. Doba se změnila a odvětví IT již dávno není zemí mlékem a strdím oplývající, jíž byla ve svém zlatém věku. Přesto však – máme-li věřit mnoha různým průzkumům a žebříčkům – lidé pracující v IT patří k nejšťastnějším.

Proč?

V první řadě musíme opustit představu, že vysoce kvalifikovaným zaměstnancům nevyhovuje kultura vysokého výkonu. Opak je pravdou: Téměř všichni rádi soutěžíme s druhými a všichni jsme hrdí na to, když dosáhneme (náročného) cíle nebo úspěšně dokončíme projekt. Zejména ve dvou technických oblastech – pre-sales a prodeje – existují účinné pobídky a silná motivace k dosahování a překonávání náročných cílů.

Proč na tom tolik záleží? Málokteré jiné odvětví prochází tak zásadní transformací jako IT. Podniková informatika se mění ve všech ohledech – od všudypřítomných změn v online chování a sociálních médií po nový způsob užívání IT (cloudové a hybridní cloudové koncepty). Mladí pracovníci považují za normální být neustále připojení k podnikové síti všude a pomocí libovolného zařízení. Podnikové zdroje musí být často k dispozici během velmi krátké doby.

Mobilní a loajální zároveň?

Pracovní síla se stala značně mobilní. To znamená, že ačkoli zaměstnanci zůstávají loajální svému zaměstnavateli, koncept celoživotní práce pro jeden podnik v hlavách příslušníků nové generace není pevně zakotvený. Hovoříme-li o mobilitě zaměstnanců, můžeme a musíme zmínit mobilitu práce. Mnoho firem v oboru IT – včetně EMC – využívá procesy vyvinuté v minulých letech či dokonce desetiletích, které umožňují výkon některých činností na dálku.

Second_pictureChtějí-li zaměstnavatelé získávat a udržet nejlepší pracovníky, je nutné, aby pro ně procesy zůstaly zajímavé. Od vysoce výkonných pracovníků nelze očekávat, že budou vykonávat opakující se úkony pomocí zastaralých systémů. K tomu přece máme automatizované systémy a provozy.

A slouží výborně nejen našim technikům v jednotlivých zemích. Společnost EMC se také stala jedním z nejžádanějších zaměstnavatelů díky svému provoznímu centru v Egyptě (kde odpovídám za tyto vysoce kvalifikované techniky). Jedna obzvlášť zajímavá skutečnost: přes 40 % našich káhirských zaměstnanců tvoří ženy– a to nemáme ani závaznou kvótu. Tím se naše pobočka v Egyptě stává průkopníkem zaměstnávání žen v technických oborech. Jsme na to hrdí a motivuje nás to k dosažení obdobných cílů v západní Evropě.

Stále mladí díky celoživotnímu vzdělávání

To je však jen část toho, čím se vyznačuje „skvělé místo pro práci“. Lidé v oboru IT často říkají, že vedle týmové spolupráce a skvělých liniových manažerů je pro ně jedním z hlavních motivačních faktorů příležitost k celoživotnímu vzdělávání. Dnes většinou lidé nenavštěvují kurzy nebo instruktorem vedená školení, aby si dále rozšiřovali obzory. Namísto toho čtou blogy, sledují videa nebo spoléhají na fóra a uživatelské skupiny. Učení tam, kde chcete a kdy chcete.

To nám dává flexibilitu – ale také vytváří určité tlaky na to, abychom se stále udržovali na špici. Je běžné, že někdo přijde večer z práce domů a sleduje video o nejnovějších metodách vývoje softwaru v cloudu. Kdo nedokáže trvale držet krok, zůstane za rok či dva pozadu a na trhu práce ztratí šance. Právě tento (pozitivní) tlak nás udržuje duchem mladé. Umožňuje nám přicházet s novými řešeními, o nichž jsme se ještě před několika lety domnívali, že jsou nerealizovatelná. A když my – starší zaměstnanci spolu s těmi mladšími, s kolegy na jiných kontinentech a se zákazníky – dosáhneme nemožného, cítíme se šťastní a motivuje nás to k pokoření dalších výzev. Zůstáváme „stále mladí“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *