5 poznatků při budování infrastruktury

Stejně jako jiné firmy se EMC a její IT infrastruktura musí vyrovnat s novými požadavky, které na ni kladou potřeby byznysu, ať již jde o rychlost, výkon či dostupnost infrastruktury na vyžádání. Proto bylo rozhodnuto o nutnosti vstupu do nové fáze rozvoje. Naše IT oddělení zavedlo softwarově definované datové centrum s využitím technologie EMC Federation Enterprise Hybrid Cloud. Postupné budování infrastruktury a služeb v cloudu nám přineslo řadu poznatků, které by mohly pomoci i vám na cestě k hybridnímu cloudu.

Stejně jako většina organinorris3zací i EMC  virtualizací a konsolidací své IT infrastruktury dosáhla významné úspory nákladů, zrychlila poskytování zdrojů a zvýšila akceschopnost a flexibilitu. Následně jsme využili spousty nástrojů, softwaru a skriptů, abychom dokázali poskytovat infrastrukturu jako službu (IaaS).  Zavedení nové technologie EMC Federation Enterprise Hybrid Cloud (FEHC) urychluje naše budování softwarově definovaného datového centra tím, že využívá plně integrovanou sadu technologií s virtualizovanou sítí, úložištěm dat a bezpečností vedle virtuální výpočetní vrstvy, na kterou jsme byli po léta zvyklí.

Integrace této sady funkcí s technologií veřejného cloudu od společnosti VMware (vCloud Air) ještě více zvyšuje naši akceschopnost a nákladovou efektivitu zpřístupněním kapacity na vyžádání a odbouráním nevyhnutelných zpoždění při navyšování kapacity u našeho interního cloudu.

norris11Vybudovali jsme základy našeho softwarově definovaného datového centra, přizpůsobili ho
předpokládaným způsobům využití, zprovoznili pracovní zátěže a pracujeme na nabídce dalších služeb prostřednictvím této platformy. Integrovaná sada technologií zajišťuje standardizaci, která nám umožňuje urychlit práce, protože software, služby a kód, který vyvineme, lze použít opakovaně.

Poučení

V průběhu práce na této nové fázi rozvoje jsme získali řadu poznatků, o něž bychom se chtěli podělit:

  1. Budování svépomocí je náročné. Napsat kód pro všechny permutace v našem současném prostředí se ukázalo jako časově náročné a těžko zvladatelné. Software obsažený v FEHC nám rozhodně pomáhá urychlit realizaci naší vize.
  2. Přizpůsobte strukturu týmu a jednotlivé role. To je nutné nejen z hlediska technologií – je potřeba řešit i personální a procesní stránku transformace. Přizpůsobení rolí a dovedností v týmu je zásadní. Automatizace vyvolává potřebu a umožňuje přehodnotit stávající procesy zavedené za účelem ochrany proti rizikům manuálních postupů. Jedině tak dokážete dosáhnout maximální akceschopnosti a flexibility.
  3. Podporujte uvažování v relacích softwaruInfrastruktura představovaná softwarem je zásadně odlišná od toho, na co jsme byli zvyklí. Na důležitosti získaly znalosti a vyhledávání nejlepších postupů v oblasti vývoje softwaru. Je nutné se zaměřit na tvorbu podnikového softwaru, zavedení vývojového cyklu a úzce integrovanou správu softwarových komponentů.
  4. Nesnažte se takovéto řešení naroubovat na veškerou starší infrastrukturu. Zjistili jsme, že snaha o převedení všech stávajících systémů a aplikací najednou je složité. Jakkoli je naše infrastruktura moderní, nebyla koncipována pro rozsáhlou automatizaci. Důležité je nalézt rovnováhu mezi budováním „na zelené louce“ a přizpůsobováním dřívějších zdrojů. Vyberte několik případů a postupujte po krocích.
  5. U IaaS jde především o službu. Ačkoli automatizace některých částí našeho souboru technologií může přinášet výhody, pro uživatele služby nepředstavuje přidanou hodnotu. Pochopit komplexní požadavky vlastníků aplikací a dalších zákazníků IaaS služeb je důležité z hlediska prokázání pokroku, získání dynamiky a poskytování přidané hodnoty.

norris2

Nový podnikový hybridní cloud pro nás znamená úspory a nové schopnosti, jichž jsme dosáhli pomocí virtualizace, konsolidace a softwaru, přičemž našim cílem bylo umožnit samoobslužné ovládání jako další etapu naší cesty transformace IT.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *