Hybridní cloud: Kde hledat úspory?

Cloud computing jednoznačně získává na oblibě u podniků všech velikostí kvůli lákavému příslibu zvýšení akceschopnosti a snížení nákladů. Leckdo se asi zeptá, jak velkých úspor se může dočkat, v jaké podobě a v jakých oblastech. Společně s výzkumnou společností Principled Technologies jsme zpracovali studii, která měla na tyto otázky odpovědět. Jejím smyslem je poskytnout podklady pro vyhodnocení dopadu hybridního cloudu na váš podnik. Zaměřuje se na dvě oblasti: hybridní cloud a jeho obchodní přínos a paralelní srovnání dvou možných cest k němu – vybudování vlastními silami a pořízení hotového řešení.

Kde lze očekávat úsporu?

První část studie se zaměřuje na obchodní přínosy, které může podnik očekávat, konkrétně úsporu nákladů a výhody plynoucí z využívání hybridního 50%cloudu. Společnost Principled Technologies použila dostupné výsledky již publikovaného výzkumu a své vlastní analýzy k výpočtu obchodních přínosů, jaké by mohl realizovat teoretický podnik o 29 550 zaměstnancích, který provozuje 5000 virtuálních strojů. Ukázalo se například, že významných úspor lze dosáhnout optimalizací zdrojů – u investičních nákladů až o polovinu, 10 % díky recyklaci neaktivních virtuálních strojů a 2 % efektivnějším využitím 56%softwarových licencí a vyšší efektivitou dodávání služeb. Zjednodušení a snížení pracnosti díky automatizaci a efektivnějšímu řízení provozu může uspořit až 56 % času IT pracovníků a uvolnit jim ruce pro jiné, z hlediska obchodní činnosti podniku významnější úkoly a projekty. Vzhledem k tomu, že nároky na již tak značně vytížené zdroje neustále stoupají, takovéto úspory mohou mít významný dopad na jakoukoli organizaci.

Kterou cestu si vybrat?

92%Druhá část studie se věnuje podrobnému porovnání výhod a nevýhod dvou cest k hybridnímu cloudu – vybudování vlastního nebo koupě hotového řešení. Vychází z vlastních poznatků společnosti Principle Technologies a analýzy obou přístupů. Výsledky ukazují, že komerční řešení Federation Enterprise Hybrid Cloud od společnosti EMC umožňuje těžit z  přínosů hybridního cloudu o 92 % rychleji díky zrychlené cloudové implementaci infrastruktury jako služby (IaaS). Většina našich zákazníků infrastrukturou jako službou začíná, ale ke skutečnému IT jako službě (ITaaS) potřebují další funkce jako zajištění ochrany dat v různých lokalitách, databázové služby, šifrování a integraci s provozními procesy. Ačkoli studie 67%nevytvářela řešení pro ITaaS, potvrdila do značné míry to, co nám neustále říkají naši zákazníci i co ukazují naše vlastní zkušenosti. Dokážeme zajistit IT jako službu o více než 50 % rychleji, než  to dokáží zákazníci vlastními silami, čímž jim umožňujeme rychleji realizovat přínosy pro jejich byznys. Zohledníme-li čas, pracnost a zdroje potřebné pro návrh, implementaci, podporu a upgradování, může hotové řešení za 3 roky uspořit až 67 % nákladů v porovnání s budováním vlastního.

Doporučujeme prostudovat si plnou verzi studie, která vám umožní lépe pochopit přínosy hybridního cloudu pro váš podnik a nabízí podklady pro rozhodování, zda pořídit hotové řešení, nebo vytvořit své vlastní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *